image 25623 25 v1

Ako vybrať výhodný komín

Staré murované komíny sú jednou z najčastejších príčin vzniku požiarov počas vykurovacej sezóny. Preto si treba vybrať certifikovaný a univerzálny systémový komín s potrebným ťahom na bezpečný odvod spalín, ktorý odolá agresívnym kyselinám a kondenzátu.