/ Dom / Strecha /

Ako vybrať výhodný komín

image 25623 25 v1

Staré murované komíny sú jednou z najčastejších príčin vzniku požiarov počas vykurovacej sezóny. Preto si treba vybrať certifikovaný a univerzálny systémový komín s potrebným ťahom na bezpečný odvod spalín, ktorý odolá agresívnym kyselinám a kondenzátu.

dobré rady

• Pred kúpou komína si premyslite, akým typom paliva chcete vykurovať.
• Určite počet spotrebičov, ktoré chcete ku komínu pripojiť.
• Vyústenie komína musí byť minimálne 4 m nad terénom, dodržať treba aj prevýšenie ústia komína nad šikmou alebo plochou strechou.
• Pri vykurovaní kondenzačným kotlom sú vhodné komíny so špeciálnou šamotovou vložkou.
• Pri vykurovaní plynom postačí priemer prieduchu 14 cm, na odvod spalín z kozubovej vložky 16 až 20 cm, z kachľovej pece 16 až 25 cm a z otvoreného kozuba 25 až 30 cm.
• Pri kúpe komína sa nerozhodujte len na základe ceny.
• Vyberte si certifikovaný systém so systémovými komponentmi a trvajte na písomnej záruke kvality a funkčnosti (najlepšie od samotného výrobcu).

komín

Komínový systém Heluz Mini Plast

Dvojvrstvový systém s brúsenou tehlovou tvarovkou a plastovou komínovou vložkou. Vhodný pre moderné kondenzačné plynové spotrebiče na palivá s výstupnou teplotou spalín do 120 °C. Tehlová tvarovka obvodového plášťa komína svojimi rozmermi 240 × 300 mm umožňuje zabudovanie komínového telesa do vnútorných priečok. Samotné tvarovky navyše možno použiť aj na rozvody vzduchotechniky a TZB (napr. voda, kanalizácia, vykurovanie, elektrické rozvody) či na odvetrávanie.

+ zabudovanie komínového telesa do vnútorných priečok
– systém nie je možné kombinovať s inými systémami, je možné ho použiť len ako jednoprieduchový komín

Cenníková cena: 439,49 €
(kompletný komín s vložkou, výška 6 m, ∅ vložky 80 mm)

www.heluz.sk

komín

Komínový systém Heluz Izostat DUO

Systém je vhodný pre všetky druhy palív a všetky typy spotrebičov – kotly na drevo, uhlie a biomasu, ktoré pracujú v atmosférickej alebo aj v pretlakovej prevádzke. Systém je dvojvrstvový, skladá sa z keramických obvodových tvaroviek a tenkostenných izostatických vložiek s hrdlom. Tento komínový systém je vhodný aj do pasívnych domov. V prípade pasívneho domu sa musia použiť komínové tvarovky vyplnené perlitom a špeciálne komínové dvierka. Maximálna výstupná teplota spalín je 600 °C. Možnosť výstavby dvoj- a viacprieduchových komínov.

+ tepelnú izoláciu nie je potrebné používať ani pri vysokých teplotách
+ komínové vložky zabezpečujú pevnosť a tesnosť spojenia

Cenníková cena: 899,49 €
(kompletný komín, výška 6 m, ∅ 200 mm)

www.heluz.sk

komín

Komínový systém Icopal Wulkan CI-eko

Jednoprieduchový trojvrstvový systém na pripojenie k spotrebičom na plynné, tekuté, ale aj tuhé palivá (drevo, uhlie, pelety), zložený z odľahčených tvárnic na rýchlu montáž. Tvárnice sú vyhotovené z prírodného vulkanického kameniva, preto má komín tepelnoizolačné vlastnosti integrované už priamo v tvárnici. Vložka vyhotovená z lisovanej šamotovej keramiky umožňuje spoluprácu komínov so spotrebičmi s teplotou spalín od 30 do 600 ºC. Ku komínu možno pripojiť plynové kotly, kondenzačné spotrebiče, ale aj kozuby či pece. Je vhodný na rekonštrukcie aj do novostavieb či na chatu.

+ tesná šamotová vložka, úplne bezpečný aj pri vyhorení sadzí
+ vhodný aj v prípade otvoreného ohniska

Orientačná cena: 852 €
(jednoprieduchový komínový systém s technickou izoláciou z kamennej vlny, výška 6,20 m, ∅ 200 mm, uhol napojenia 90°)

www.icopal.sk

komín

Komínový systém Icopal Wulkan C-SPS/k 

Jednoprieduchový komínový systém so špeciálnou šamotovou vložkou určený pre spotrebiče s uzavretou spaľovacou komorou – kondenzačné kotly. Vyrobený výhradne z ekologického vulkanického kameňa, cementu a vody. V ponuke s hotovými celofarebnými nadstrešnými dekoračnými elementmi so vzhľadom tehly, ktoré zabezpečia rýchlu montáž, optimálnu statiku celého komína a ušetria čas a peniaze na omietnutie či vonkajšie obloženie komínového systému. Vhodný na rekonštrukcie, ale aj do novostavieb rodinných domov či chát. Ideálny aj do pasívnych domov.

+ možnosť napojiť jeden až desať kotlov naraz
– nie je vhodný do exteriéru ani pre iné druhy paliva, ako je plyn

Orientačná cena: 901 €
(jednoprieduchový komínový systém C-SPS/k 40, výška 6,20 m)

www.icopal.sk

komín

Komínový systém Leier ECO Plus

Úplne izolovaný komínový systém vhodný na pripojenie širokej škály vykurovacích zariadení s otvorenou spaľovacou komorou na všetky druhy palív – plynové kotly, atmosférické plynové kotly, kozubové vložky, kotly na tuhé a kvapalné palivo, ako aj biomasu. Zadné odvetranie komína zabezpečuje odvádzanie vlhkosti z komínového telesa. Jadro komína vypĺňa keramická vložka nemeckej spoločnosti HART Keramik. Vďaka ochrane „no frost“ vyústenie komína nezamŕza. Možnosť privádzania spaľovacieho vzduchu cez šachtu.

+ komín kombinovateľný s inými komínovými systémami
+ komín možno použiť ako rezervný

Orientačná cena: 1 213 €
(výška 6 m, ∅ šamotu 20 cm, kolmé pripojenie)

www.leier.sk

komín

Komínový systém Leier Multikeram

Slúži na pripojenie vykurovacích zariadení na rôzne palivá s otvorenou spaľovacou komorou, ktoré vykurujú bytové alebo rodinné domy. Je vhodný pre kotly na tuhé palivo s nízkou teplotou spalín, ako napr. drevosplyňujúce kotly alebo kotly na pelety, klasické kotly na drevo a uhlie, kozubové vložky a piecky, ale aj pre spotrebiče s otvorenou spaľovacou komorou na rôzne iné palivá, napr. plynové kotly, nízkoteplotné kondenzačné kotly alebo kotly na vykurovací olej. Vďaka keramickej vložke W3G je odolný proti vyhoreniu sadzí a vhodný na mokrú prevádzku.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste+ možnosť výmeny spotrebičov
+ kombinovateľný s inými komínovými systémami

Orientačná cena: 1 830 €
(výška 6 m, ∅ šamotu 18 cm)

www.leier.sk

komín

Trojvrstvový komínový systém KOMINUS® KD

Trojvrstvový systém z nehrdzavejúcej ocele s izoláciou z minerálnej vlny určený na odvod spalín prirodzeným komínovým ťahom z moderných vykurovacích spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá. Komín je vyrobený z izolovaných rúr z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele. Izolované komíny sa upevňujú k fasádam budov alebo k samonosným oporným konštrukciám. Pri dodržaní bezpečnostných opatrení je možné tieto komíny použiť aj v interiéroch. Rýchla a jednoduchá montáž (resp. demontáž pri rekonštrukciách).

+ ľahká konštrukcia vhodná aj na zavesenie na konzolu
+ možno použiť aj v nízkoenergetických a pasívnych domoch
– nie je vhodný pre spotrebiče s pretlakovou prevádzkou

Orientačná cena: 794,44 €
(výška 6 m, ∅ 150 mm)

www.kominyprespor.sk

komín

Komínový systém Safety Fire

Trojzložkový systém s keramickou vložkou, tepelnou izoláciou z minerálnej vlny a plášťovej tvarovky z ľahkého betónu; určený na zhotovenie suchých komínov s prirodzeným odvodom spalín (tzv. voľný ťah). Používa sa na pripojenie spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá pri výstavbe nových objektov a pri rekonštrukciách rodinných domov či kotolní ústredného kúrenia pre bytové, občianske a prevádzkové budovy. Pred samotnou montážou komína musí byť pod komínom vyhotovený kvalitný základ. Použiteľný pri všetkých typoch spotrebičov s výstupnou teplotou spalín do 600 °C. Systém zadného odvetrania.

+ dokonalá tesnosť komína, ktorá zaisťuje požiarnu bezpečnosť
+ vysoká odolnosť proti kyselinám a náhlym zmenám teplôt
– nie je vhodný pre spotrebiče s pretlakovou prevádzkou

Orientačná cena: 387,85 €
(komín Safety Fire – v MINI tvárnici, DN 160)

www.kominyprespor.sk

komín

Schiedel Absolut

Viacvrstvový keramický systém určený pre všetky typy spotrebičov – kondenzačné spotrebiče, spotrebiče vo vyhotovení turbo, ako aj tie s otvorenou spaľovacou komorou – na všetky typy paliva (plyn, olej, drevo, peletky, štiepka). Umožňuje inštaláciu kachľovej pece, kozubových teplovzdušných kachlí alebo otvoreného kozuba. Je zložený z komínovej tvárnice s integrovanou tepelnou izoláciou a rúrou, čo zabezpečuje jednoduchú a rýchlu montáž komína. Tesný a odolný proti vlhkosti. Pri správnom vyhotovení zodpovedá požiadavkám tesnosti testu blower-door. Je určený pre nízkoenergetické a pasívne domy.

+ komín nemá energetické straty, nemá zadné odvetranie (mriežka v päte ­komína)
+ komínová tvárnica s integrovanou tepelnou izoláciou a rúrou, ľahké osadenie

Orientačná cena: 925 €
(výška 6 m, komín s izolačnými prvkami – strop + komínová päta)

www.schiedel.sk

komín

Schiedel Stabil

Viacvrstvový systém so zadným odvetraním. Vhodný na pripojenie spotrebičov predovšetkým na pevné palivá. Ide o komín odolný proti vlhkosti, preto sa v kombinácii s bežnými spotrebičmi môže plánovane prevádzkovať aj v mokrom režime. Je určený na podtlakovú prevádzku. Skladá sa z komínovej tvárnice, tepelnej izolačnej rohože na báze minerálneho vlákna a keramickej vložky.

+ bezpečný pri vyhorení sadzí
+ odolný proti kyselinám

Orientačná cena: 627 €
(výška 6 m, jednoprieduchový komínový systém so šamotovou vložkou, ∅ 160 mm, uhol napojenia 90°)

www.schiedel.sk

Všetky ceny sú len orientačné. Na získanie presnej kalkulácie, ktorá závisí od vybraného typu a dĺžky komína, je potrebné kontaktovať výrobcu/predajcu

Zodpovedná redaktorka: Andrea Dingová
Odborná spolupráca: Heluz, Icopal, Leier, Prespor, Schiedel
Foto: archív firiem
Zdroj: časopis Urob si sám, 2/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.