Ako postupovať pri rekonštrukcii bytového jadra

vizualizacia
Zdroj: Ján Malík

Na rekonštrukciu bytového jadra je vhodné použiť dosky suchej výstavby určené do priestorov s vyššou vzdušnou vlhkosťou. Pozrite sa, ako sme pri rekonštrukcii jadra systémom suchej výstavby postupovali.

Rekonštrukcia bytového jadra systémom suchej výstavby
Schéma: Rekonštrukcia bytového jadra systémom suchej výstavby | Zdroj: Ján Malík
 1. Vodorovný profil Rigiprofil UW
 2. Zvislý profil Rigiprofil CW
 3. Pripojovacie penové tesnenie
 4. Sadrokartónová doska Habito
 5. Tepelná izolácia na báze minerálnej vlny
 6. Výstužná páska Sklovláknitá páska + škárovací tmel VARIO
 7. Základný náter Základný regulátor vlhkosti Rikombi-Grund
 8. Sadrová omietka Rimano
 9. Betónová doska
 10. Penetračný náter ST Line Asfaltový penetračný lak ALP + asfaltovaný hydroizolačný pás ST line elast G200 S40 mineral
 11. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén
 12. Separačná fólia Baumit separačná fólia PE
 13. Anhydritový samonivelizačný poter Baumit Alpha 3000/2000 + elektrické podlahové vykurovanie
 14. Základný náter Baumit SuperGrund
 15. Lepiaca malta Baumit Baumacol FlexTop/FlexUni
 16. Keramická dlažba
 17. Škárovacia malta Baumit Baumacol PremiumFuge
 18. Pružný tmel Baumit Baumacol Polyurethane/Silicon

Postup rekonštrukcie bytového jadra

Rekonštrukcia kúpeľne
Vybúranie jadra. Po vybúraní a vyprataní pôvodného bytového jadra a zariadenia kuchyne ostanú zachované len zvislé inštalácie vedenia a stúpačky. Priestor je potrebné dôkladne očistiť od hrubých nečistôt a prachu. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Zameranie polohy priečok. Na očistenej podlahe vymerajte polohu priečok. Zohľadnite hrúbku opláštenia (pri zakladaní sa vymeriava poloha profilov R-UW). | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Vodorovné profily. Po zameraní si pripravte vodorovné profily R-UW. V prípade potreby môžete použiť aj zvyšky profilov. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Penové tesnenie. Profily R-UW a profily R-CW, ktoré budú nadväzovať na murivo, pred osadením z dôvodu zabezpečenia zvukovej izolácie podlepte penovým pripojovacím tesnením.
| Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Pripevnenie profilov do podlahy. Obvodové profily R-UW pripevnite na betónové konštrukcie pomocou plastových natĺkacích rozperiek (Ø 6 mm) vo vzájomnom rozstupe max. 800 mm. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Montáž profilov na strop. Profily R-UW montujte na strop až po osadení obvodového profilu R-CW na stenu. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Zvislé profily. Pred pripevnením profilu R-UW na strop medzi podlahový a stropný profil R-UW nasuňte prvú zvislú stojku (profil R-CW), vodováhou skontrolujte zvislosť priečky a označte polohu horného profilu R-UW na strope. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Upevnenie profilu do stropu. Po vložení zvislej stojky môžete do stropu pripevniť profil R-UW pomocou plastových natĺkacích rozperiek (Ø 6 mm) vo vzájomnom rozstupe max. 800 mm. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Nárožné profily. Nárožné profily R-CW rovnako ako profily R-CW pri zárubniach alebo profily R-CW, ktoré nesú inštalačné držiaky, zafixujte na profily R-UW samoreznými skrutkami do plechu typu LB s dĺžkou 9,5 mm. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Skrátenie profilov R-CW. Profily R-CW (stojky) upravte tak, aby boli o 10 až 15 mm kratšie, ako je vzdialenosť medzi podlahovými a stropnými profilmi R-UW. Profily R-CW zostávajú v profiloch R-UW voľne nasunuté. Profily R-CW montujte vo vzájomnej vzdialenosti 400 mm. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Kotvenie sanity. Na kotvenie umývadla použite na to určený držiak. Rovnakým spôsobom kotvite aj vyústenie vaňovej batérie alebo iných armatúr. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Opláštenie doskou z prvej strany. Po dokončení montáže profilov opláštite priečky doskami z prvej strany. Dosky skrutkujte len na zvislé profily R-CW skrutkami s rozmermi 3,9 × 25 mm vo vzájomnom rozstupe 250 mm. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Rezanie dosiek. Dosky skracujte na požadovaný rozmer niekoľkonásobným narezaním podľa pravítka a následným zlomením v mieste rezu cez hranu. Na presnejšie rezanie môžete použiť okružnú pílu.
| Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Inštalačné vedenia. Po dokončení opláštenia priečky z prvej strany zbudujte elektroinštaláciu, ktorú pretiahnite zvislými profilmi R-CW cez tzv. H-prelisy. Do opláštenia namontujte elektrokrabice. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Prichytenie potrubia. Vodovodné a kanalizačné potrubie pevne prichyťte pomocou kotviacich príchytiek, ktoré sú súčasťou príslušenstva držiaka umývadla. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Podomietková nádržka. Potom nainštalujte podomietkovú nádržku (napr. Geberit), ktorá sa kombinuje so zaveseným WC. Dbajte na jej správne kotvenie na nadväzujúce konštrukcie a presnú rektifikáciu (výška, zvislosť). | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Pripojenie na rozvody. Nádržku pripojte na rozvody vody a kanalizácie. Doska opláštenia musí tesne lícovať s nosnou konštrukciou montážneho prvku nádržky. Musí na ňu kontaktne dosadnúť – bez vytvorenia medzery. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Izolácia priečky a opláštenia. Po dokončení inštalatérskych prác vyplňte dutinu priečky minerálnou izoláciou. Potom priečku opláštite doskami z druhej strany. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Tekutá hydroizolácia. V miestach ostrekovaných vodou je potrebné ošetriť opláštenie priečok vhodným hydroizolačným náterom v kombinácii so systémovými páskami a manžetami. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Konštrukcia na kryt vane. Po dokončení hydroizolačného náteru zmontujte konštrukciu krytu vane. Horný nosník z profilu UA 50 (hrúbka 2 mm) rozoprite medzi steny pripojovacími uholníkmi na profil UA. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Osadenie vane. Na pripravenú konštrukciu osaďte vaňu a pomocou vodováhy vykonajte jej presnú rektifikáciu (nastavenie do správnej výšky a do vodorovnej polohy). | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Opláštenie predného krytu. Po osadení vane predný kryt opláštite doskami rovnakým postupom ako priečky. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Vystuženie rohov. Vonkajšie rohy priečok vystužte ochrannými rohovými lištami, ktoré zatmeľte sadrovým škárovacím tmelom. Tmel vysypte do čistej nádoby s vodou (5 kg/4,5 l), nechajte 2 min nasiaknuť a ručne alebo elektrickým miešadlom vymiešajte na pastovitú hmotu. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Pretmelenie škár. Sadrovým alebo pastovým tmelom pretmeľte škáry medzi doskami a hlavy skrutiek. Tmel vtlačte do škár hladidlom alebo stierkou, vložte sklovláknitú pásku a vyhlaďte. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Prebrúsenie nerovností. Po vytvrdnutí odstráňte nerovnosti, ktoré podľa potreby zbrúste a ešte raz pretmeľte. Po zaschnutí a vybrúsení je podklad pripravený na nanesenie penetrácie a finálnej povrchovej úpravy. | Zdroj: Rigips
Rekonštrukcia kúpeľne
Lepenie obkladu. Po nanesení a zaschnutí penetračného náteru môžete lepiť obklad. Na lepenie obkladu použite flexibilné lepidlo vhodné na sadrové alebo sadrokartónové povrchy. | Zdroj: Rigips

Sadrokartónová stena s obkladom

Pri obklade s bežnou hmotnosťou a s rozmerom do 600 × 600 mm nie je potrebné realizovať žiadne špeciálne opatrenia. Je potrebné dodržať len požiadavky pre steny s obkladom, t. j. vyhotovenie dvojitého opláštenia doskami do vlhkého prostredia, prípadne jednoduchého opláštenia so zhusteným stojkovým rastrom na 400 mm.

Rady a tipy

Na rekonštrukciu bytového jadra je vhodné použiť dosky suchej výstavby určené do priestorov s vyššou vzdušnou vlhkosťou.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteDosky skracujte na požadovaný rozmer narezaním pozdĺž pravítka, laty alebo vodováhy a následným zlomením v mieste rezu cez hranu. Na presnejšie rezanie je vhodnejšie použiť elektrickú okružnú pílu.

Na vytváranie otvorov na elektrické krabice je vhodné použiť špeciálnu vykružovaciu frézu v kombinácii s elektrickou vŕtačkou.

Texta foto: spracované z podkladov firmy Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divízia Rigips
Vizualizácia detailu: Mgr. art. Ján Malík
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.