Kontakt


Časopis Urob si sám

 

Šéfredaktor
Stanislav Botur stanislav.botur@jaga.sk tel: +421 2 50 200 287

Redaktor
Martina Deríková martina.derikova@jaga.sk tel: +421 2 50 200 250

Obchodné oddelenie
obchod@jaga.sk

Obchodný riaditeľ
Ľudmila Prekalová ludmila.prekalova@jaga.sk tel: +421 903 592 378

Obchodní manažéri
Juraj Vilkovský juraj.vilkovsky@jaga.sk tel: +421 903 246 321

Katarína Lipovská katarina.lipovska@jaga.sk tel: +421 903 288 511

Martin Moravčík martin.moravcik@jaga.sk tel: +421 903 873 005

Martina Šuhajová martina.suhajova@jaga.sk tel: +421 903 455 112

Jaroslava Omastová jaroslava.omastova@jaga.sk tel: +421 903 245 665

Podklady pre inzerciu
podklady@jaga.sk tel: +421 2 50 200 223, +421 2 50 200 224, +421 910 321 973

Predplatné
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Oddelenie inej formy predaja
P. O. Box 183, 830 00 Bratislava predplatne@abompkapa.sk
tel: +421 2 444 588 16, 444 588 21
fax: +421 2 444 588 19
tel: linka zadarmo: 0800 188 826

Kancelária
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42

Fakturačné údaje
Sídlo: JAGA GROUP, s.r.o., Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava
IČO: 35 705 779
DIČ DPH: SK2020265258

Internetový portál časopisu Urob si sám

 

Projektový manažér online magazínu

Oliver Vysloužil oliver.vyslouzil@jaga.sk tel: +421 2 50 200 248

KONTAKTUJTE NÁS