Kontakt

Časopis Urob si sám

Šéfredaktorka

Jana Komadelová

jana.komadelova@jaga.sk (tel: +421 2 50 200 221)

Redakcia

Andrea Dingová

andrea.dingova@jaga.sk

Inzercia

obchod@jaga.sk

Predplatné v SR

JAGA GROUP, s.r.o.

e-mail: predplatne@jaga.sk

web: predplatne.jaga.sk

tel.: 02/50200 283

Predplatné v ČR

SEND předplatné, spol. s.r.o.

e-mail: send@send.cz

Kancelária

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42

Internetový portál časopisu Urob si sám

Online redakcia

Oliver Vysloužil

oliver.vyslouzil@jaga.sk (tel: +421 2 50 200 248)