postavte si vlastnu pec do chaty ci chalupy
Galéria (13)

Postavte si vlastnú pec do chaty či chalupy

Túžite po peknej KACHĽOVEJ PECI a radi by ste si ju postavili SVOJPOMOCNE? Ponúkol vám niekto staršiu pec na rozobratie? Pokojne ju môžete kúpiť. Oboznámime vás so všetkým potrebným, čo so STAVBOU KACHĽOVEJ PECE súvisí.

Galéria

postavte si vlastnu pec do chaty ci chalupy 1879 big image
03 37 uss1212 30 big image
03 37 uss121 big image
03 37 uss1212 35 big image
03 37 uss1212 34 big image
03 37 uss1212 33 big image
03 37 uss1212 32 big image
03 37 uss1212 31 big image

KLASICKÉ IZBOVÉ KACHĽOVÉ PECE

Pri dobrej starostlivosti môžu klasické izbové kachľové pece z prelomu 19. a 20. storočia ešte aj dnes dobre vyhrievať aj veľké miestnosti, lebo majú výkon (podľa veľkosti) od 4 do 10 kW. Kúriť sa v nich dá nielen drevom, ale aj hnedým uhlím. V interiéroch sú výrazným dekoratívnym prvkom.

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL
glazované kachle    10 – 30 €/ks
(môžu byť zo starej pece)
šamotové tehly, plátky, dosky    1,50 – 25 €/ks
sponové drôty    0,30 – 0,40 €/m
s priemerom 2,8 mm, prípadne zváracie drôty s rovnakým priemerom na spájanie kachieľ
jemnejšie viazacie drôty    3 €/30 m
s priemerom 0,5 až 0,8 mm na kachle vo vrchnej časti nad rímsou
šamotová peciarska malta    25 – 40 €/20 kg
saponát na čistenie kachlí    2 €
zo staršej pece
peciarska hlina
na vypĺňanie a prekrývanie kachieľ
úlomky strešných pálených škridiel
na vyplnenie rámikov a priestorov medzi rebrami
NÁRADIE
odštipovacie kliešte
(papagáje)
štiepacie kliešte na spony
(kramličky)
kombinačky na spony
► uhlová brúska
► vŕtačka s vrtákom do muriva
► miešadlo
► brúsny kameň

na brúsenie kachlí zamokra
špachtle, stierky
► špongia
► bežné murárske náradie

ROZDELENIE A ULOŽENIE KACHLÍ

Kachle začneme skladať až po to, čo rozdelíme ich jednotlivé typy takto: kachle základu (sokla), rímsové kachle a kachle na vrchné uzavretie vrátane kachieľ koruny. Na spodnú časť patria vždy veľkorozmerové kachle. Kachle tmavšej farby sa vždy dávali na spodnú časť a svetlejšie kachle na vrchnú časť pece. Základným vodidlom môžu byť aj fotografie. Zostavujeme najkompletnejšie kachľové rady nazývané šary.

ŤAHOVÁ PEC

Najstaršou bežne u nás zachovanou izbovou kachľovou pecou je ťahová pec štíhleho tvaru so zväčša obdĺžnikovým prierezom. Dosahuje výšku 200 až 220 cm. Ťahová pec je zakončená rozmernými kachľami s oblými vŕškami, ktoré sú na viditeľnej strane zdobené jednoduchou dekoráciou. Spaliny sa vedú z ohniska do vodorovných ťahov, ktoré prúdia okolo tzv. priezorov a odovzdávajú im teplo. V peci sú tri alebo štyri priezory.

Ťahové kachle – takzvané plzeňky
A – vonkajší pohľad, B – vnútorná konštrukcia
1 – základ (sokel), 2 – popolníkové dvierka, 3 – prikladacie dvierka, 4 – spodná rímsa, 5 – spodný priezor s dvierkami a dnom z liatinových plátov, 6 – ďalšie priezory zakryté dierkovanými kachľami, 7 – vrchná rímsa, 8 – zakončenie pece – koruna, 9 – základná časť pece z veľkorozmerových kachieľ, 10 – stredná časť pece z jednoduchých kachieľ, 11 – prúdenie vzduchu pecou, najprv ohniskom a potom okolo priezorov do oddymenia
Rez pecou so strednou rímsou
1 – vrchný zvrat ťahov pod príklopovou platňou, 2 – spodný zvrat ťahov, 3 – čistiaci otvor, 4 – vrchná prieťahová platňa, 5 – prvý ťah, ktorým stúpajú spali­ny z ohniska, 6 – spodná prieťahová platňa

STAVBA PECE
ZÁKLAD – PODMUROVKA

Pec staviame na základovú železobetónovú platňu. Jej veľkosť vyberáme so zreteľom na hmotnosť pece, ktorá môže dosiahnuť až 900 kg, výnimočne 1 800 kg. Platňa zároveň tvorí nehorľavú izolujúcu podložku (vyžadujú ju predpisy), ktorá presahuje pôdorys pece na jej prikladacej strane najmenej o 300 mm a na ostatných stranách najmenej o 150 mm. Betónovú platňu spevnenú výstužou necháme dobre vyzrieť, aby – až sa pec postaví – nepraskla.
Pec musíme umiestniť tak, aby bola v miestach nad kúreniskom alebo nad strednou rímsou vzdialená od steny najmenej 10, najviac však 15 cm. Tomu prispôsobíme aj umiestnenie platne.

STAVBA ZÁKLADOVEJ ČASTI S KÚRENISKOM

ZÁKLADNÝ RAD

Základ pece okolo kúreniska pri najstarších typoch ťahových pecí je vytvorený z veľkých kachieľ vysokých 60 až 80 cm, pri mladších sú to dva rady kachlí s výškou po 40 cm. Celkom naspodku pri dlážke však začíname stavať rozšírenú základnú časť z kachieľ asi o tretinu menších, ako sú ostatné kachle. Základný rad z nižších kachieľ musíme postaviť tak, aby po postavení ďalšieho radu kachieľ vznikol okolo pece okraj (soklík) široký 1 až 2 cm.
Najprv zložíme na dlážke rámik z latovky, ktorý pevne zakotvíme, a do jeho vnútra staviame kachle. Pripravíme si rozpery z lát, ktorými rozoprieme vrchnú časť kachieľ. Potom kachle poukladáme postojačky do hliny a stiahneme kramličkami (sponami) z drôtu s priemerom 2,8 mm.

PRIESTOR POD POPOLNÍKOM

Vymurujeme ho plnými tehlami ukladanými do peciarskej hliny (hlinu nenahradí malta, lebo neodoláva vyšším teplotám). Dno zhotovíme zo šamotových plátkov 25 × 12,2 cm alebo z kvalitných bobrových škridiel položených naplocho do hliny. To isté platí o stenách popolníkovej šachty. Veľkosť popolníka vyberáme podľa veľkosti roštu, ktorý má rozmery približne 18 × 29 cm. Popolník musí byť na každej strane o 2 cm širší a o 3 cm dlhší ako rošt a má mať zošikmenú zadnú stenu. Rozmery musíme upraviť podľa skutočného priestoru vrátane zabudovaných dvierok. Závisí to od typu ohniska – s rovinným roštom alebo násypné (polonásypné). V prípade ohniska s rovinným roštom ohniskovú časť postavíme podľa fotografických záznamov a náčrtov pôvodnej pece. Výmurovku zhotovíme zo šamotových tehál alebo plátkov a peciarskej hliny. Steny vnútri ohniska obmurujeme plátkami šamotu 25 × 12 × 4 cm. Škáry vyplníme šamotovou maltou a spoje vyhladíme štetcom.

ÚPRAVA OHNISKA NA POLONÁSYPNÉ

Kto chce v peci kúriť prevažne uhlím, môže si upraviť ohnisko ako polonásypné alebo násypné. Uhlie však dosahuje vyššiu teplotu ako drevo a pec bude treba častejšie opravovať. Ohnisko sa nedá upraviť v peci, ktorej ohnisková časť je postavená z veľkorozmerných kachieľ. Tam musí zostať rovinný rošt.
Pri prestavbe starších typov pecí stačí zameniť dvierkové kachle s kachľami vyššieho radu. Alebo kachľu s otvorom na osadenie dvierok môžeme prevrátiť tak, aby bol spodný okraj dvierok vyššie nad palivovým roštom.

PALIVOVÝ ROŠT

Položíme ho na obyčajné tehly alebo na šamotové tehly, aby bol najmenej 8 cm od predného okraja dvierok na prikladanie a smeroval mierne šikmo dozadu, aby palivo pri prikladaní nevypadávalo. Priestor okolo ohniska až po prieťahovú platňu (kryciu dosku ohniska) murujeme tak, že kachle vypĺňame časťami bobrových škridiel vloženými do peciarskej hliny.

VNÚTORNÁ VYMUROVKA

Ďalšiu vrstvu výmurovky zhotovíme zo šamotových tehál alebo plátkov a peciarskej hliny. Držiaky – pätky dvierok – chránime pred prílišným žiarom šamotovými plátkami hrubými 2,2 cm. Šamotové tehly v ohnisku spájame šamotovou vymazávacou hmotou, ktorú kúpime už pripravenú. Steny ohniska musíme smerom k roštu mierne zošikmiť, aby sa palivo a popol zosúvali na rošt a nepripekali sa na steny. Stenu vnútri spaľovacieho priestoru, okolo ktorej budú prúdiť horúce spaliny, treba chrániť pred žiarom, a preto ju celú, až po prieťahovú platňu zakryjeme plátkami šamotu 25 × 12 × 4 cm či šamotovými alebo inými žiaruvzdornými tehlami 25 × 12 × 6,5 cm. Všetky voľné miesta a škáry medzi tehlami alebo šamotovými tehlami a plátkami vyplníme šamotovou vymazávacou zmesou a po obschnutí spoje zarovnáme a uhladíme štetcom.

ÚPRAVA OHNISKA NA NÁSYPNÉ

Výhodnejšie ako polonásypné je vytvoriť násypné ohnisko. Základom je iné umiestnenie roštu, výmurovky a dvierok na prikladanie. Rozmernejšie dvierka na prikladanie, umiestnené pôvodne hore, budú teraz v spodnej časti pece. Do menších popolníkových dvierok sa bude prikladať. Rošt umiestnime asi uprostred nových spodných dvierok, ktorých svetlosť by mala byť aspoň 220 × 200 mm. Z tohto dôvodu nainštalujeme do nich prednú liatinovú prekážku proti vypadávaniu paliva. Oboje možno získať zo staršej pece.

ŠACHTA NÁSYPNÉHO KÚRENISKA

Vvytvoríme ju zo šamotových tehál alebo plátkov. Ak treba, medzi šachtu ohniska a kachle vložíme do výplňovej šamotovej hmoty šamotové plátky. Bežná výplň kachieľ je z peciarskej hliny a úlomkov škridly.
Do pece s násypným kúreniskom vložíme aj zvratný ťah, ktorý chráni vnútro pece nad ohniskom pred žiarom. Pod novými vrchnými dvierkami na prikladanie vytvoríme zvnútra mierne zošikmenú plochu, po ktorej sa uhlie zosúva do šachty. Prikladacie dvierka aj dvierka na vyberanie popola musia esteticky zodpovedať štýlu pece, preto na pôvodné musíme buď pripevniť liatinovú platničku na vnútornú časť dvierok, alebo na zasúvací záves pripevníme druhé dvierka otvárateľné von.

RÍMSA

Stavbu spodných kúreniskových radov kachieľ zakončuje na takzvaných plzenkách rímsa, v ktorej sa pec zužuje. Zúženie je zabezpečené osobitným radom rímsových kachieľ s tretinovou výškou kachieľ použitých na stavbu pece. Rímsové kachle sa vyznačujú tvarovaním, ktoré umožní preniesť strednú časť pece viac do vnútra.

STAVBA VRCHNEJ ČASTI

Nad ohniskovou vrstvou ťahových pecí a plzeniek sa začína časť pece, ktorá odovzdáva vytvorené teplo a odvádza dymové spaliny. Spaliny odovzdávajú teplo stenám pece. Na dobrý ťah treba pri stavbe všetky miesta vnútri pece starostlivo začistiť peciarskou hlinou a uhladiť štetcom dostratena. Každé nerovné miesto znižuje ťah, nadmerne sa na ňom usadzujú sadze, ktoré bránia odovzdávaniu tepla.

STAVBA PRIEZOROV

Vhodné je vytvoriť priezor z dvoch rohových kachieľ. Na spodnej strane ho uzavrieme rovnou kachľou. Kachle priezorov sa vypĺňajú ako ostatné kachle. Priezor staviame súčasne s tým radom kachieľ, v ktorom je umiestnený. Kachle v prvom rade nad kúreniskovou časťou pece starostlivo vyplníme peciarskou hlinou a vloženými časťami strešných škridiel, všetko zakryjeme peciarskou hlinou a dobre uhladíme. Zhora sa všetky strany od rohu k rohu zviažu ležatými drôtmi, aby sa pec nerozostupovala.

ČISTIACE OTVORY

V ďalšom rade kachieľ musí byť aj čistiaci otvor. Pôvodné otvory na čistenie boli zakryté keramickými zátkami – kolieskami, neskôr sa zatvárali plechovými dvierkami. Kolieska osadíme do otvoru, ktorý v kachli vyvŕtame alebo vysekáme, a okraje starostlivo uhladíme. Okolie otvoru pred osadením krycieho kolieska pretrieme pačokom (riedkou kašou) z tehliarskej hliny, na navlhčené krycie koliesko nanesieme peciarsku hlinu a opatrným vtláčaním s miernym pootáčaním ho vsadíme do pripraveného otvoru v kachli. Znútra vytvoríme z peciarskej hliny oblé nábehy, aby sa sadze ľahko vymetali.

MENEJ VÝPLNE

Potom staviame rad s druhým priezorom. Od tohto priezoru možno kachle vypĺňať menej a dosiahnuť tak rýchlejšie zohriatie pece. Navlhčenú a odkvapkanú kachľu pretrieme pačokom a necháme obschnúť, aby materiál dobre prilipol, a potom vnútorný priestor vyplníme vrstvou peciarskej hliny hrubou iba 5 mm. Priestory v mieste dotyku kachieľ aj medzi rebrami dôkladne vyplníme peciarskou hlinou a odštiepkami škridiel alebo pásikmi narezanými zo škridiel. Takto pokračujeme v stavbe vrchnej časti pece. Staviame vždy jeden rad kachieľ s priezorom, ďalší potom s čistiacim otvorom. Ťahová pec má zväčša tri priezory, kým plzenky štyri.

OSADENIE DYMOVODU

Pred vyústením do dymovej rúry vytvoríme vnútri pece v príslušnom rade kachieľ priehradku, ktorá predĺži cestu spalín do komína. Klasické dymové rúry mali štvorcový priemer a boli zhotovené z rovnakého materiálu ako kachle. Novšie keramické rúry majú 400 až 600 mm s vonkajšími rozmermi 150 až 180 mm a s vnútornou svetlosťou od 120 × 120 mm do 150 × 150 mm. Vhodnou náhradou je dymová rúra z oceľového plechu hrubého aspoň 1 mm alebo z plechu z nehrdzavejúcej ocele. Keďže sopúchový otvor je kruhový a dodávané rúry sú hranaté, musíme dokúpiť tzv. prechodový kus.

NOVÝ OTVOR

Pripojenie novej okrúhlej rúry dymovodu do pece je ťažké, lebo málokomu sa podarí vyrezať kruhový otvor do kachieľ. Peciarska hlina sa na vyplnenie nehodí, lebo po vypálení vypadáva. Vzniknutými štrbinami potom pec nasáva falošný vzduch a, naopak, do miestnosti môže vnikať oxid uhoľnatý. Problém vyriešime utesnením rúry pomocou tesniacich povrazcov z minerálneho vlákna.

PRIPOJENIE KU KOMÍNU

Dymovú rúru osadíme s malým presahom (5 až 7 cm) do kachle a vedieme mierne šikmo (5 až 10 °) nahor do sopúcha. Pripojenie ku komínu by mal urobiť odborník – revízny technik alebo ho aspoň prekontrolovať.

PRÍKLOP A KORUNA

Príklop – vrchnák pece je z hladkých rímsových kachieľ vysokých 70 až 120 mm. Pôvodné príklopové kachle sú zväčša poškodené. Nahradiť ich môžeme menšími základnými kachľami tak, že ich uložíme do peciarskej hliny podloženej hrubšou šamotovou doskou (3 až 7 cm). Na ne položíme upravené škridly a všetko zatrieme peciarskou hlinou. Príklopové kachle položíme do peciarskej hliny.
Ak má pec korunu (ozdobnú hornú časť), musíme ju zložiť pred osadením príklopu. Postupne osadzujeme dve protiľahlé korunové kachle na kratšej strane pece a postupne ich zväzujeme ležatými drôtmi s priemerom 2,5 mm. Na túto prácu potrebujeme najmenej dvoch pomocníkov, ktorí budú po celý čas kachle pridržiavať. Potom vytvoríme príklop pece a uložíme ho. Zostáva už len kachle zvonka vyškárovať. Pec je hotová.

SLOVNÍK PECIARA

ŤAHOVÉ KACHLE
Názov kachlí ťahovky pochádza z typu konštrukcie pece. Na kachliach-ťahovkách je už z prvého pohľadu zrejmé, ako v nich prúdi dym a odovzdáva sa teplo. Pece tohto typu sa vo veľkom produkovali v Plzni: z toho vznikol aj ich názov plzenky. Na Slovensku  sa vyrábali aj pod názvom švédske kachle. Výrobca týchto kachlí bol aj v Bratislave. Výroba vrcholila okolo roku 1905.  Kachle tohto typu sú už u nás  veľmi vzácne. Na rozdiel od  zaužívaných pecí je na nich použitých  viac druhov kachlíc. To komplikovalo ich výrobu, ktorá pri vyššom stupni industrializácie zanikla.
Kachle-ťahovky chránime ako unikátne ukážky zručnosti našich predkov.

PORADIE RADOV (šarov) ODSPODU

1.  Rozšírený základ
2.  Prvý rad s popolníkom
3.  Druhý rad s dvierkami na prikladanie (pri rovinnom rošte)
4.  Tretí a štvrtý rad kachieľ s ohniskom; na štvrtom rade sa stavia rímsa
5.  Piaty až deviaty rad — systém ťahov, dymovod, čistiace otvory, priezory
6.  Jedenásty rad – koruna
7.  Záklop

KRYCIA DOSKA OHNISKA (PRIEŤAHOVÁ PLATŇA)
Prvá vodorovná konštrukcia nad ohníkom. Horúce spaliny cez ňu prechádzajú do systému ťahov pece.

OHNISKO S ROVINNÝM ROŠTOM
Palivový rošt je vo výške spodného okraja dvierok na prikladanie.

NÁSYPNÉ OHNISKO

Umožňuje pohodlné prikladanie sypkého paliva. Dvierka na prikladanie sú pri ňom o jeden-dva rady kachieľ vyššie než palivový rošt, teda do tretieho radu kachieľ. To umožňuje vytvoriť násypné ohnisko na prikladanie uhlia. Násypné ohnisko zvýši ekonomiku prevádzky. Palivo sa využije až na 80 % aj viac a pec vydrží horieť s jednou náplňou šachty aj 12 hodín pri prevádzke na štvrtinu výkonu.
Aby hnedé uhlie dobre horelo, má byť vo vyššej vrstve, asi 25 cm vysokej. Takto ho však nemožno navŕšiť pri obvyklej konštrukcii dvierok, lebo by sa vysypalo von. Násypné ohniská  sa najviac budovali v 60-tych rokoch minulého storočia, keď bolo uhlie pre domácnosti menej kvalitné. Dnes sa už hnedým uhlím v  malom spotrebiči takmer nekúri. Viac sa používajú brikety.

OHNISKO ALEBO KÚRENISKO?

V prípade bežných pecí obidve tieto slová označujú miesto, do ktorého sa prikladá palivo a súčasne sa aj spaľuje.

POLONÁSYPNÉ OHNISKO

Palivový rošt je uložený len o niečo nižšie, ako je spodný okraj dvierok na prikladanie. Vytvoríme ho v peci, ktorej ohnisková časť je postavená z dvoch radov kachieľ bežných rozmerov a ktorej vnútorná výška odo dna priestoru na popolník je len 45 cm. Palivový rošt potom uložíme asi 15 cm pod spodný okraj dvierok na prikladanie, ktoré posunieme o pol radu kachieľ vyššie (prípadne o jeden rad), ako boli pôvodne.

VÝMUROVKA
Hlinená alebo šamotová vrstva, ktorá z vnútornej strany chráni pekné, zvonka viditeľné kachle pred prudkým žiarom ohňa. Takisto akumuluje teplo a po dohorení paliva ho odovzdáva kachliam.

PALIVOVÝ ROŠT

Kladieme naň palivo, ktoré na ňom horí, a popol sa prepadáva do popolníka, odkiaľ ho vyberáme cez nižšie dvierka.

ZVRATNÝ ŤAH

Vytvára sa krycou dosku ohniska (tzv. prieťahovou platňou). Tým, že vytvorí akoby zákrutu v spalinovej ceste, spomalí príliš rýchle prúdenie spalín (umožní dlhšie odovzdávanie tepla) a chráni hornú časť pece pred priamym plameňom.

PRIEZOR (priehľad)

Je to akýsi tunel (rúra) s obdĺžnikovým alebo oblúkovým prierezom vedúci z jednej strany pece k protiľahlej. (Odtiaľ možno pochádza pojem rúra zaužívaný pri sporákoch.) Priezor spomaľuje prúdenie spalín a odovzdáva teplo izbovému vzduchu.

KRAMLIČKA
Nazýva sa aj spona. Je to kúsok tvarovaného drôtu, ktorý pridržiava spolu dve susedné kachle.

DYMOVOD

Plechová alebo keramická rúra, ktorá spája pec s najbližšou časťou komína – sopúchom.

KORUNA PECE

Horné lemovanie pece, ktoré pri historických peciach môže mať bohatú výzdobu. Robí sa zo špeciálne tvarovaných kachlí.

Text: Stanislav Botur podľa článku Izbová Kachľová pec
(Václav Vlk, Urob – Udělej si sám, zv. 70. Bratislava: Alfa, 1989), článok je upravený
Foto: Dano Veselský
Kresby: Václav Vlk
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

 1. Janika57 says:

  prosím Vás,kde kúpim peciarsku hlinu,bývam pri Košiciach,ďakujem

  1. Jan Adamczyk says:

   zdravím peciarsku hlinu si nakopte tam gde niekedy sa robili tehly na domí, keď neviete kde to je môžem vám ju zohnať zdarma koľko budete hciet široko ďaleko niet lepšej je mastná ako maslo dobre sa s nou pracuje aj kahlar bol prekvapení odkiaľ ju mam ja som pred rokom stavial kahlovu pec keď vám nebude vadiť diaľka okres Kežmarok 0904113649

  2. Vetinari1 says:

   tehliarsku hlinu si mozte nakopat aj v Jasove, pri starej tehelni, pouzivaju ju vsetci kachliari v okoli

 2. stefan says:

  Zdravim, kto poradi ako, v akom zloženi a pomere namiešať vymazavaciu hlinu na starši kachlovec??? dakujem

  1. jarek says:

   Ílovitu hlinu miešame s pieskom v pomere 1:2. Záleží však na kvalite ílu. Miešať to tak, aby to nepraskalo po vyschnutí.

 3. eva says:

  vlastním staršiu kachľovú pec v kuchyni, od varenia sa kachličky trochu zapiekli, vie niekto ako ich vyčistiť?? ďakujem

 4. Michaela says:

  Mám doma 3 kachľové pece, ak by mal niekto záujem alebo,m ak by ste vedeli o nikom, kto by ich chcel prosím ozvite sa mi : 0918449824

  1. Švejcar Zdeněk says:

   pošli te mi foto.Dakujem

 5. Ján M. says:

  Moderné a exkluzívne krby od HT-design. Záruka na naše krbové vložky je 8 rokov v prípade, že je zabudovaná nami vyškoleným odborníkom. Ak máte svojho krbára, ktorý ešte nie je u nás vyškolený, nie je to žiaden problém. Stačí, keď nás nakontaktuje a vyškolenie zebezpečíme.

 6. Simona. M says:

  Je to niekto kto podobne o stavia krbovu vložku? Malacky

  1. Robert Finta says:

   Chcete obstavať krbovú vložku kachlicami ? Je to ešte aktuálne ?

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje