Stavba

Odborníci vám poradia pri stavbe domu od základov až po finálne úpravy.

Studňa predstavuje jeden z vhodných spôsobov, ako správne s vodou hospodáriť. V minulosti sa studne kopali ručne, v súčasnosti sa na ich hĺbenie využívajú samochodné vrtné súpravy. Viac nám o studniach prezradili Zoltán Szabados, Ing. Milan Jakubček a RNDr. Martin Varga zo spoločnosti Studne Szabados, ktorá sa špecializuje na vŕtanie studní a montáž čerpacej techniky.

Máte problémy s kolísaním prúdu vody pri umývaní a sprchovaní? Poradíme vám, ako zistiť príčiny problémov spôsobených kolísaním tlaku vody a ako ich odstrániť. Nielen v domácnostiach napojených na verejnú vodovodnú sieť, ale aj v nehnuteľnostiach čerpajúcich vodu z vlastného zdroja.

Vzťahy so susedmi na dedine, ale nielen tam, vedia byť občas zložité. Hlasná hudba, rušenie nočného pokoja, skoré ranné kosenie trávy či pílenie dreva. Zvuky, už len pomyslenie, na ktoré v mnohých vyvoláva nepríjemné pocity. A tak sa vzťahy so susedmi čoraz viac narušujú a príjemné spoločné spolunažívanie sa mení na peklo.

Najdôležitejším dokumentom k získaniu finančného príspevku na obnovu domu z Plánu obnovy a odolnosti SR je energetický certifikát. Pri tretej výzve ho žiadatelia nemuseli predložiť spolu so žiadosťou, na jeho vybavenie majú tri mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Vybavovanie na poslednú chvíľu však môže dostať majiteľov rodinných domov do problémov.

Bradstone platne je možné pokladať aj na zhutnené štrkové lôžko. Ide o rozšírený spôsob pokládky, ktorú zvládnu aj dvaja ľudia. Potrebné je dbať na vhodné podkladové vrstvy a dôkladné zhutnenie, aby zostali platne v rovine aj po pôsobení rôznych poveternostných vplyvoch a času. Na realizovanú pokládku platní na terasu bolo potrebných približne 24 hodín čistého času práce s vopred osadenými obrubníkmi.