Všetko o možnostiach suchej výstavby pri rekonštrukcii kúpeľne a kuchyne

sadrokartón v kúpeľni

Je použitie dosiek systémov suchej výstavby v kúpeľni vôbec možné? Prečo nie... Stačí si len vybrať tú správnu. Výrobcovia systémov suchej výstavby majú totiž aj do prostredia, kde sa predpokladá zaťaženie vlhkosťou a vodou, vhodné riešenia.

Na zhotovenie konštrukcií, ako sú deliace priečky, podlahy alebo podhľady, ktoré budú vystavené vlhkosti alebo trvalo v styku s vodou v priestoroch, ako sú kúpeľne, WC, kuchyne či práčovne, je potrebné použiť stavebné materiály, ktoré budú odolné proti vlhkosti, plesniam a korózii a zároveň tvarovo stále. Zároveň je dôležité, aby poskytovali dobrý nosný podklad na lepenie keramického obkladu či dlažby a umožnili realizáciu moderných dizajnových prvkov. Dôležité je aj hľadisko rýchlosti a jednoduchosti výstavby. Aké riešenia ponúkajú výrobcovia materiálov suchej výstavby?

Čo ovplyvňuje výber?

Ako správne vybrať, keď je v podstate nemožné dopredu stanoviť presnú úroveň vzdušnej vlhkosti, množstvo vody alebo čas, počas ktorého bude voda pôsobiť na stavebné konštrukcie? Na základe skúseností z praxe predstavuje jeden z najefektívnejších prístupov posúdenie účelu a využitia daného priestoru. Na základe tohto prístupu vypracovali výrobcovia materiálov suchej výstavby kategórie priestorov v závislosti od miery zaťaženia vlhkosťou a vodou. Vlhké priestory, ako sú kúpeľne, WC, kuchyne a špajzy, bez priameho kontaktu s vodou patria do kategórie s predpokladaným zaťažením vlhkosťou na úrovni 70 až 75 %. V týchto priestoroch postačuje použiť impregnované sadrokartónové dosky alebo sadrovláknité dosky určené do vlhkého prostredia. Kúpeľne, WC, sprchy, kde sa predpokladá priamy kontakt stien, podláh a stropov s vodou, patria do kategórie dlhodobo vlhkých a mokrých priestorov so zaťažením vlhkosťou na úrovni 90 až 100 %. Tu je možné použiť impregnované sadrokartónové dosky alebo sadrovláknité dosky, avšak vhodnejším variantom je použitie dosiek s vodoodpudivým sadrovým jadrom opláštených špeciálnymi tkaninami, prípadne vodoodpudivým náterom. Ak túžite po bazéne, určite siahnite po doskách na báze cementu alebo cementovláknitých doskách. Ktorá doska je aká? Na jednoduchšiu orientáciu, a aby neprišlo náhodou na stavbe k zámene, sú jednotlivé dosky farebne odlíšené.

Sadrokartónové dosky do vlhkého prostredia

Vo vlhkých priestoroch, ako sú bytové či domové kúpeľne, kuchyne či špajzy, dochádza k vysokému každodennému vlhkostnému zaťaženiu, ktoré môže v prípade bežných stavebných konštrukcií presahovať únosnú mieru. Do týchto priestorov, patriacich do kategórie so zvýšenou vlhkosťou, je preto potrebné použiť minimálne všeobecne známu impregnovanú stavebnú dosku so špeciálne impregnovaným sadrovým jadrom a opláštenú špeciálnym kartónom.

sadrokartón v kúpeľni
Do priestorov, ako sú kúpeľne, WC alebo kuchyne, sú určené dosky odolné proti vlhkosti a vode fermacell® alebo cementovláknité dosky fermacell® Powerpanel H2O. Na plochy, ktoré budú prichádzať do priameho kontaktu s vodou, je potrebné naniesť vhodné tekuté hydroizolačné systémy alebo iné lepené tesniace systémy.

Sadrovláknité dosky do vlhkého prostredia

Ďalším vhodným riešením je sadrovláknitá doska, ktorá tvorí samostatnú kategóriu systémov suchej výstavby. Ide o homogénnu dosku zhotovenú zo zmesi sadry a celulózových vlákien a rozomletého papiera. Papierové vlákna spevňujú dosku tým, že vystužia sadru v celom priereze dosky. Vďaka tomu podstatne zvyšujú jej pevnosť, požiarnu odolnosť a zvukovoizolačnú schopnosť.

Dosky do trvalo vlhkého a mokrého prostredia

V priestoroch, v ktorých sa predpokladá trvalé zaťaženie vodou, bežná či impregnovaná doska nestačí. Na steny a podlahy, ktoré budú každodenne vystavené vode v mieste styku s vaňou, či v priestore sprchy, sauny, bazéna alebo vo wellness miestnosti určite použite dosku s vodoodpudivým sadrovým jadrom kombinovanú s high-tech tkaninou a odolnou proti plesniam (Knauf Drystar) alebo špeciálnu zosilnenú sadrovú dosku s impregnovaným sadrovým jadrom, povrchovou sklenou tkaninou a vodoodpudivým ochranným náterom, bez obsahu organických komponentov, ktoré by mohli predstavovať živnú pôdu pre plesne (Rigips Glasroc X). Favoritmi v tejto kategórii sú dosky na cementovej báze, ktoré sú vhodné aj do extrémne mokrých interiérov (Rigips Aquaroc alebo Knauf Aquapanel Cement Board Indoor).

Samostatnú kategóriu predstavujú cementovláknité dosky so sendvičovou štruktúrou a povrchovými vrstvami obojstranne vystuženými sklenou tkaninou odolnou proti alkáliám (fermacell® Powerpanel H2O). Cementovláknité dosky sú odolné proti plesniam, tvarovo stále, nemenia svoju štruktúru ani pevnosť.

Skôr ako nalepíte obklad

Vo vlhkých priestoroch rozhoduje o kvalite každý detail. Keďže samotný obklad či dlažba nezaručujú dostatočnú ochranu dosiek pred kvapalnou vlhkosťou, je potrebné na plochy, kde je predpoklad odstrekovania vody (napr. sprchovacie kúty a vane), použiť celoplošne vhodné tekuté hydroizolačné stierky alebo iné tesniace systémy v kombinácii s tesniacimi páskami. Zároveň je veľmi dôležité riadne vyhotovenie detailov napojení a stykov jednotlivých konštrukcií. Nezabudnite ani na utesnenie vodoinštalačných priestupov v stene systémovými tesniacimi manžetami. Na lepenie obkladu sa odporúčajú flexibilné lepidlá, ktoré sú vhodné na sadrokartónové, sadrovláknité alebo cementové dosky. Lepidlo je potrebné spracovávať a nanášať presne podľa pokynov výrobcu a nezabudnúť na dostatočné schnutie. Škáry medzi obkladom a dlažbou je potrebné vyplniť vhodnou škárovacou maltou, priestupy, kúty a napojenia jednotlivých plôch utesniť trvalo pružným tmelom (vo vlhkých priestoroch s fungicídnou prísadou). Finálnu povrchovú úpravu do vlhkého prostredia je potrebné konzultovať s konkrétnym výrobcom.

škárovací tmel
Škárovací tmel – používa sa na tmelenie spojov medzi doskami, tmelenie a stierkovanie, tzn. na vyrovnanie nerovností povrchu a pretmelenie výstužných pások a hláv skrutiek.

A čo na podlahu?

Môže to znieť zvláštne, ale suché podlahy sú vhodné aj do vlhkých alebo mokrých priestorov. Systémy suchých podláh predstavujú plnohodnotnú náhradu betónových poterov. Pri výstavbe suchej podlahy sa nepoužíva klasický betónový poter, a preto ide o realizáciu suchým procesom. Základným stavebným materiálom na výstavbu suchých podláh sú sadrokartónové, sadrovláknité alebo cementové alebo cementovláknité dosky, ktoré sa v závislosti od požiadaviek priestoru kladú na suchý podsyp alebo tepelnú izoláciu. Podklad, na ktorý sa budú dosky ukladať, musí byť vyrovnaný. Na vyrovnanie menších výškových rozdielov (0 až 20 mm) môžete použiť samonivelizačné stierky. Vyrovnávacie podsypy sú určené na vyrovnanie nerovností od 10 až do 100 mm. Ak chcete napr. zlepšiť krokovú a zvukovú nepriezvučnosť trámových stropov, ponúkajú niektorí výrobcovia voštinové systémy, ktoré vďaka miernemu priťaženiu dokážu zároveň zlepšiť akustické parametre skladby podlahy. Veľké nerovnosti podlahy vyriešite rýchlotuhnúcim podsypom, ktorý možno naniesť od hrúbky 10 až do 2 000 mm. Voľte skôr systémové riešenia, ktoré sú zárukou funkčnosti v náročných podmienkach.

sadrokartón v kúpeľni
Dosky Rigips Habito saskrutkujú len na zvislé profily R-CW skrutkami s rozmermi 3,9 × 25 mm vo vzájomnom rozstupe 250 mm. Na požadovaný rozmer sa skrátia niekoľkonásobným narezaním podľa pravítka a následným zlomením v mieste rezu cez hranu alebo okružnou pílou.

Opýtali sme sa odborníkov, aký systém suchej výstavby vybrať

Michal Žiška, produktový manažér spoločnosti Knauf Bratislava

Aké dosky zo systému suchej výstavby je vhodné použiť do priestorov, ako sú kúpeľne?

V prostredí, kde sa predpokladá vyššia zaťaženosť vlhkosťou, prípadne zaťaženie odstrekujúcou vodou, je potrebné použiť dosky na báze sadry s upravenými vlastnosťami (impregnácia proti vlhkosti), prípadne dosky s cementovým jadrom. Vlhkosťou nie je, samozrejme, zaťažené len opláštenie, ale taktiež spodná kovová podkonštrukcia, ktorá môže vplyvom vlhkosti a kondenzácie vody podliehať korózii. Do vlhkých a mokrých priestorov je preto potrebné použiť kovové profily a kovové príslušenstvo s ochranou proti korózii C3 a C5-M podľa normy EN ISO 12944.

Aké povrchove úpravy je vhodné na tento typ dosiek v danom prostredí použiť?

Všetky typy sadrokartónových a cementových dosiek umožňujú štandardné obloženie keramickými obkladmi. Samozrejmosťou by malo byť použitie Tekutej hydroizolácie Knauf, doplnenej tesniacimi pásmi na utesnenie dilatačných škár a rohov, tesniacich manžiet na utesnenie vodoinštalačných priestupov a odtokových žľabov pred obložením keramickými obkladmi a dlažbami. Na lepenie je potrebné použiť flexibilné cementové lepidlo z triedy min. S1 podľa EN 12004. Na tmelenie spojov dosiek a v miestach, kde sa neuvažuje o obklade, sa odporúča použiť systémové výplňové tmely a celoplošné stierky. Pri impregnovanej sadrokartónovej doske Knauf Green je to špeciálny vodoodpudivý sadrový tmel Uniflot Imprägniert, pri doskách Knauf Drystar ide o vodoodoný výplňový tmel a celoplošnú stierku Drystar-Filler a pri cementových doskách Aquapanel systém dopĺňajú tmely a stierky na cementovej báze.

Aké systémy sú vhodné na zhotovenie podlahy v danom prostredí?

Či už je to rekonštrukcia, alebo novostavba, do priestorov so zvýšenou vlhkosťou alebo trvalo zaťažených vodou máme riešenia v podobe cementových podlahových dosiek Aquapanel Floor, ktoré 100 % odolávajú vode a plesniam. Dosky sú dostupné v rôznych hrúbkach už od 6 mm a s možnosťou nalepenia na vyrovnanú drevenú podlahu, prípadne uloženia na špeciálny suchý podsyp.

Aké sú možnosti kotvenia zariaďovacích predmetov do realizovaných priečok?

Na upevnenie zariaďovacích predmetov sa používajú spevnené profily typ UA s hrúbkou steny 2 mm. Tieto profily sa taktiež vyrábajú v protikoróznej úprave C3, C5-M. Súčasťou UA profilov sú tzv. upevňovacie uholníky, ktoré sa v mieste napojenia na strop a podlahu upevnia do podkladovej konštrukcie vhodnými upevňovacími prostriedkami a taktiež sa spoja s UA profilmi skrutkami M8. Vždy je potrebné riadiť pokynmi výrobcu zariaďovacích predmetov. Na uchytenie umývadiel sa používajú tzv. upevňovacie traverzy, ktoré sa upevnia do dvoch vedľa seba stojacich UA profilov.

sadrokartón v kúpeľni
Na tmelenie spojov dosiek a v miestach, kde sa neuvažuje o obklade, sa odporúča použiť systémové výplňové tmely a celoplošné stierky. Na dosku s vodoodpudivým sadrovým jadrom kombinovanú s hightech tkaninou a odolnou proti plesniam Knauf Drystar je vhodné použiť vodoodolný výplňový tmel a celoplošnú stierku Drystar-Filler.
Ing. Róbert Vinca, produktový manažér pre sadrokartónové systémy Saint Gobain Construction Products, divízia Rigips

Aké dosky zo systému suchej výstavby je vhodné použiť do priestorov, ako sú kúpeľne?

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteDo priestorov trvalo zaťažených vlhkosťou a vodou možno použiť v podstate všetky dosky, ktoré majú nižšiu nasiakavosť. Pri ich výbere sa treba riadiť našimi odporúčaniami a tabuľkou, v ktorej sú uvedené jednotlivé dosky do rôznych priestorov. Do bežných bytových alebo domových kúpeľní postačujú dosky s nasiakavosťou H2 alebo H1. Skôr však odporúčame používať dosky, ktoré majú aj iné parametre vhodné do priestorov daného typu, napr. možnosť kotvenia ťažších predmetov v kúpeľni alebo na druhej strane priečok, ak vytvárajú podklad napr. pod kuchynské skrinky.

Aké povrchove úpravy je vhodné na tento typ dosiek v danom prostredí použiť?

Na dosky určené do vlhkého prostredia možno realizovať všetky povrchové úpravy, napr. nátery vhodnými farbami, obklady a pod. Vo vlhkých priestoroch však medzi najčastejšie povrchové úpravy patrí obklad keramickými obkladačkami alebo dlaždicami. Pred povrchovou úpravou je potrebné na povrch dosiek, ktoré budú priamo ostrekované vodou, naniesť hydroizolačný náter. Pred výstavbou priečky je potrebné dopredu vedieť, aký typ obkladu sa použije (veľkosť, hmotnosť). Na bežne zhotovenú priečku (napr. z dosiek Habtio) možno použiť obklad s plošnou hmotnosťou do 32 kg/m2.

Aké systémy sú vhodné na zhotovenie podlahy v danom prostredí?

Môžu sa použiť aj naše suché podlahy Rigidur. Na povrch dosiek je však potrebné pred uložením dlažby naniesť hydroizolačný náter. Ak sa použije veľkoformátová dlažba, je potrebné podklad zosilniť dodatočnou doskou Rigidur.

Aké sú možnosti kotvenia zariaďovacích predmetov do realizovaných priečok?

Ako WC sa najčastejšie používajú skryté závesné systémy (Geberit). Pri ich umiestnení v sadrokartónovej priečke je potrebné použiť zosilnené UA profily, ktoré sa kotvia do podlahy a stropu. Ostatné zriaďovacie predmety je potrebné posúdiť podľa ich hmotnosti a ich excentricity (vyloženia od priečky). Podľa tohto posúdenia sa môžu niektoré predmety kotviť priamo do priečky bez nutnosti pomocných výstužných prvkov alebo sa môžu použiť vhodné držiaky na kotvenie sanity.

Ing. Michal Šauša, regionálny manažér spoločnosti James Hardie Europe pre Slovensko

Aké dosky zo systému suchej výstavby je vhodné použiť do priestorov, ako sú kúpeľne?

Do vlhkých priestorov v domácich kúpeľniach krátkodobo zaťažených vlhkosťou odporúčam použiť sadrovláknité dosky fermacell® s vhodnou povrchovou úpravou a ochranou proti vlhkosti (tesniaci systém). Dosky sú charakteristické vysokou pevnosťou, tuhosťou, možnosťou konzolového zaťaženia do 50 kg len na rozperku, zvukovoizolačnými vlastnosťami, dokážu regulovať vzdušnú vlhkosť a zároveň sú protipožiarne. Na plochy, ktoré budú trvalo zaťažené vysokou vlhkosťou, ako sú napr. bazény, wellness alebo verejné sprchy, je potrebné použiť cementovláknité dosky Powerpanel H2O s príslušenstvom. Sú vhodné aj na lepenie veľkoformátovej dlažby do hmotnosti 50 kg/m2.

Aké povrchové úpravy je vhodné na tento typ dosiek v danom prostredí použiť?

Na povrchovú úpravu možno použiť rozličné nátery, obklady alebo stierky. Dôležité je správne naplánovanie a utesnenie plôch, napojenie a utesnenie priechodov, ktoré sú trvalo zaťažené vysokou vlhkosťou. Podlahu a priestory v blízkosti sprchy alebo vane je potrebné utesniť tesniacim systémom.

Aké systémy sú vhodné na realizáciu podlahy v tomto prostredí?

S podlahami je to podobné ako so stenami. Na zhotovenie suchej podlahy je vhodné použiť sadrovláknité dosky alebo cementovláknité podlahové prvky fermacell® Powerpanel TE v kombinácii so sprchovými vaničkami, ktoré dotvárajú bezpečný systém výstavby mokrých priestorov.

Aké sú možnosti kotvenia zariaďovacích predmetov do realizovaných priečok?

Zariaďovacie predmety, napr. WC, bidety alebo umývadlá, sa vešajú na pomocné konštrukcie osadené v stenách. Ostatné predmety, napr. radiátory, skrinky, sprchy a ďalšie, sa vešajú priamo do konštrukcií opláštených sadrovláknitými alebo cementovláknitými doskami. Nie je potrebné zhotovenie žiadnych pomocných konštrukcií. Použitie dosiek závisí od účelu využitia miestnosti a výskytu vlhkosti v danom priestore.

Prehľad dosiek systému suchej výstavby
Prehľad dosiek systému suchej výstavby

Text: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
Foto: archív firiem
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.