Praktické pracovné postupy a návody k svojpomocnej rekonštrukcii a stavebným prácam na dome.