broskyna revita

Broskyňa Revita

Odolný druh vyšľachtený pre potreby domácich záhrad. Mnohoročné pokusy potvrdili odolnosť tejto broskyne voči ťažko zdolateľnej kučeravosti listov aj v prípade, keď sa vysadila k odrodám náchylným na túto chorobu.