Montáž sadrokartónovej priečky: Podkonštrukcia
Galéria (36) Zdroj: Knauf

Montáž sadrokartónovej priečky – 1. časť podkonštrukcia

Kovovú podkonštrukciu na ukladanie sadrokartónových dosiek tvoria základné prvky – kovové profily UW, ktoré sa upevňujú na podlahu a strop, a kovové profily CW, ktoré sa upevňujú na stenu a tvoria základný zvislý raster podkonštrukcie.

Galéria

Montáž sadrokartónovej priečky: Podkonštrukcia
Dĺžka pozdĺžnej priečky
Šírka priečky
Hrúbka opláštenia
Značkovacia šnúra
Otvor v priečke
Tesniaca páska
Požadovaný rozmer profilov

Na napojenie konštrukcie priečky na nadväzujúcu stropnú a podlahovú konštrukciu sú určené profily UW, na napojenie na nadväzujúce steny profily CW. Na zadnú stranu stojky profilu UW a CW sa nalepí tesniaca páska a profily sa pripevnia v správnej polohe na steny (profily CW), podlahu a strop (profily UW) natĺkacími plastovými hmoždinkami alebo inými vhodnými kotviacimi prvkami.

Osová vzdialenosť

Osová vzdialenosť medzi upevňovacími prvkami je max. 1 m a na stene sa musia nachádzať min. 3 upevňovacie body (pri výške priečky max. 3 m). Medzi profilmi má byť osová vzdialenosť 600 až 625 mm. Na podkonštrukciu sa odporúča použiť profily UW a CW 50, 75 alebo 100 mm. Výšku jednoplášťovej priečky určuje šírka podkonštrukcie (50, 75, 100…), typ opláštenia a množstvo sadrokartónových dosiek na podkonštrukcii.

Na vyplnenie priečky sa odporúča použiť akustickú izoláciu s hrúbkou podľa typu podkonštrukcie. Akustickou izoláciou sa však odporúča vyplniť min. 80 % dutiny priečky.

Dvojvrstvové opláštenie

Pri dvojvrstvovom opláštení sadrokartónovými doskami a jednoduchej podkonštrukcie z kovových profilov môže byť maximálna výška steny 4; 5,5 alebo 6,5 m. Medzi profilmi má byť osová vzdialenosť 600 až 625 mm. Na podkonštrukciu sa odporúča použiť profily UW a CW 50, 75 alebo 100 mm. Na vyplnenie priečky sa odporúča použiť akustickú izoláciu s hrúbkou podľa potreby.

Výšku dvojplášťovej priečky určuje šírka podkonštrukcie (50, 75, 100,…), typ opláštenia a množstvo sadrokartónových dosiek na podkonštrukcii. Na vyplnenie priečky sa odporúča použiť akustickú izoláciu s hrúbkou podľa typu podkonštrukcie. Akustickou izoláciou sa však odporúča vyplniť min. 80 % dutiny priečky.

Deliaca priečka

Deliaca priečka sa skladá z dvoch rovnobežne umiestnených radov stojok. Profily CW sú umiestnené v osovej vzdialenosti 600 až 625 mm v UW profiloch, ktoré tvoria napojenie na strop a podlahu. Rady CW profilov obidvoch paralelných konštrukcií je potrebné akusticky oddeliť tesniacou páskou nalepenou na vnútornej prírube CW profilov pred ich osadením do UW profilov (100 mm kusy po 500 mm). Dvojité opláštenie na obidvoch stranách z dosiek GKF s hrúbkou 12,5 mm je potrebné vzájomne predsadiť v každom smere.

Do vlhkých miestností, ako sú kúpeľne alebo sprchy, sa odporúča použiť dosky, ktoré sú určené do prostredia s relatívnou vlhkosťou 75 % a viac podľa typu miestnosti.

Budete potrebovať

Oceľové profily na podkonštrukciu

 • Oceľový profil CW
  75 × 50 x 0,6 mm, dĺžka: 2 750, 3 000 a 3 500 mm, bm – 3,18 €
  50 × 50 × 0,6 mm, dĺžka: 2 600, 2 750, 3 000, 3 500 a 4 000 mm, bm – 2,64 €
  100 × 50 × 0,6 mm, dĺžka: 2 750, 3 000, 3 500 a 4 000 mm, bm – 3,54 €
 • Oceľový profil UW
  50 × 40 × 0,6 mm, dĺžka: 4 000 mm, bm – 2,22 €
  70 × 40 × 0,6 mm, dĺžka: 4 000 mm, bm – 2,58 €
  100 × 40 × 0,6 mm, dĺžka: 4 000 mm, bm – 3,12 €

Tesniaca páska

 • Knauf Tesniaca páska PE
  šírka: 30, 50, 70 a 95 mm, kotúč 30 m, ks od 6,96 €

Natĺkacie plastové rozperky

 • Knauf Natĺkacia hmoždinka – plastová
  hrúbka: 6 a 8 mm, 50 a 100 ks v balení, balenie od 8,40 €

Univerzálna traverza

 • Knauf Univerzálna traverza s vloženou viacvrstvovou drevenou doskou
  výška: 300 mm, ks – 63 €

Kovový profil UA

 • Knauf profil UA
  75 × 40 x 2 mm, dĺžka: 3 000 a 4 000 mm, bm – 10,56 €
  50 × 40 × 2 mm, dĺžka: 3 000, 3 500 a 4 000 mm, bm – 9 €
  100 × 40 × 2 mm, dĺžka: 3 000 a 4 000 mm, bm – 12 €

Montážne uholníky

 • Pätka na osadenie CW/UA profilov
  50, 70 a 100 mm, 4 ks v balení, balenie od 16,08 €

Rám otvorovej konštrukcie
Pásy minerálnej vlny

Náradie

 • meter
 • ceruzka
 • držiak na dosky
 • značkovacia šnúra
 • odlamovací nôž alebo prerezávač sadrokartónových dosiek
 • nožnice na plech
 • uhlová brúska
 • príklepová vŕtačka
 • rýchloskrutkovač alebo akumulátorový skrutkovač s nadstavcom
 • kladivo
 • vodováha
 • uholník

Montážny postup

1. Dĺžka pozdĺžnej priečky

Dĺžka pozdĺžnej priečky
Na stene a podlahe sa označí dĺžka vonkajšieho obrysu pozdĺžnej priečky. | Zdroj: Knauf

2. Šírka priečky

Šírka priečky
Rovnako sa vyznačí šírka priečky. | Zdroj: Knauf

3. Hrúbka opláštenia

Hrúbka opláštenia
Dlhšia strana priečky bude mať dvojité opláštenie, preto sa na podlahe vyznačí hrúbka opláštenia 25 mm. | Zdroj: Knauf

4. Značkovacia šnúra

Značkovacia šnúra
Na podlahe sa vyznačia značkovaciu šnúrou obrysy priečky. | Zdroj: Knauf

5. Otvor v priečke

Otvor v priečke
Potom sa označí stred rámovej konštrukcie otvoru. Od stredu na každú stranu rozmer otvoru plus 40 mm pre podkonštrukciu (montážne uholníky). | Zdroj: Knauf

6. Tesniaca páska

Tesniaca páska
Pred začatím montáže kovovej podkonštrukcie sa na celú dĺžku vonkajšej strany profilov UW a profilov CW, ktoré budú v styku so stenou, nalepí tesniaca páska. | Zdroj: Knauf

7. Požadovaný rozmer profilov

Požadovaný rozmer profilov
Zmeria sa potrebná dĺžka UW profilu a nožnicami na plech sa profil skráti na požadovaný rozmer. Po nastrihnutí hornej a spodnej bočnej strany sa profil ohne do pravého uhla a prestrihne. | Zdroj: Knauf

8. Rozloženie profilov UW

Rozloženie profilov UW
Po nastrihaní profilov UW na požadovaný rozmer sa profily rozložia na podlahu presne podľa označenej línie. | Zdroj: Knauf

9. Pozdĺžny profil UW

Pozdĺžny profil UW
Potom sa skráti profil UW na dlhšej strane priečky. Dĺžka tohto profilu musí byť v mieste styku s priečnym profilom (v rohu) približne o 20 mm kratšia, aby mohlo opláštenie dosadnúť až na podlahu. | Zdroj: Knauf

10. Pripevnenie profilov do podlahy

Pripevnenie profilov do podlahy
Profily UW sa pripevnia do podlahy univerzálnymi skrutkami. | Zdroj: Knauf

11. Profil CW

Profil CW
Po pripevnení profilov UW do podlahy sa upevnia CW profily na stenu. Zmeria sa dĺžka profilu, pričom je potrebné vynechať medzeru od stropu 10 mm. Profil sa skráti na požadovaný rozmer a vloží sa do profilu UW. | Zdroj: Knauf

12. Zvislosť profilu

Zvislosť profilu
Vodováhou sa skontroluje zvislosť osadenia profilu. | Zdroj: Knauf

13. Priskrutkovanie profilu CW

Priskrutkovanie profilu CW
Univerzálnymi skrutkami sa profil CW pripevní na stenu. | Zdroj: Knauf

14. Vyznačenie polohy rohového profilu CW

Vyznačenie polohy rohového profilu CW
Po pripevnení profilov CW na steny sa osadí profil CW na miesto rohu. Na strope sa vyznačí poloha profilov (vonkajší obrys) v obidvoch smeroch. | Zdroj: Knauf

15. Línia osadenia profilu UW na strope

Línia osadenia profilu UW na strope
Na strope sa označí označovacou šnúrou línia osadenia profilu UW. | Zdroj: Knauf

16. Stropné profily

Stropné profily
Profily UW sa skrátia na požadovaný rozmer. Dĺžka priečneho profilu na kratšej strane priečky má byť o 10 mm kratšia. Dĺžka pozdĺžneho profilu na dlhšej strane priečky o 20 mm. | Zdroj: Knauf

17. Pripevnenie profilov do stropu

Pripevnenie profilov do stropu
Profily skrátené na požadovaný rozmer sa pripevnia univerzálnymi skrutkami presne podľa vyznačenej línie do stropnej konštrukcie. | Zdroj: Knauf

18. Kratšia strana priečky

Kratšia strana priečky
Rovnako sa pripevní profil UW na kratšej strane priečky. Do profilu UW sa v mieste rohu vloží profil CW. Pri montáži treba dbať na jeho zvislosť. | Zdroj: Knauf

19. Raster pre zvislé stojky

Raster pre zvislé stojky
Po pripevnení profilov do podlahy, na steny a do stropnej konštrukcie sa rozmeria raster pre zvislé profily, ktoré budú tvoriť podkonštrukciu pod sadrokartónové dosky. Osová vzdialenosť medzi stojkami má byť 600 až 625 mm. | Zdroj: Knauf

20. Osadenie profilov CW

Osadenie profilov CW
Po rozmeraní a zrezaní profilov CW na požadovanú dĺžku sa profily osadia do profilov UW tak, aby vyznačená línia osadenia bola v strede profilu. | Zdroj: Knauf

21. Spoj CW a UW profilu

Spoj CW a UW profilu
Na mieste rohu sa osadí ukončovací profil CW presne na hranu profilu UW. Proti vypadnutiu sa CW profil spojí s profilom UW krimpovacími kliešťami na spájanie profilov. Profily sa spoja aj v hornej časti pod stropom. | Zdroj: Knauf

22. Univerzálna traverza

Univerzálna traverza
Na vystuženie steny sa namontuje medzi stojky podkonštrukcie univerzálna traverza. Z univerzálnej traverzy sa vyberie montážne balenie. Označí sa montážna výška a traverza sa priskrutkuje cez predpripravené otvory na stojky. | Zdroj: Knauf

23. Profily UA a montážne uholníky

Profily UA a montážne uholníky
Profil UA sa skráti uhlovou brúskou na požadovanú dĺžku (o 50 mm kratšie ako CW profily). A na konce profilov sa zastrčia montážne uholníky. Montážny uholník bez otvoru sa upevňuje do podlahy a s otvorom do stropu. | Zdroj: Knauf

24. Pripevnenie profilov UA do podlahy

Pripevnenie profilov UA do podlahy
Profily UA sa osadia do profilov UW. Osadia sa presne na koniec profilu UW a pripevnia natĺkacími hmoždinkami. Diery sa predvŕtajú. | Zdroj: Knauf

25. Pripevnenie profilov UA do podlahy

Pripevnenie profilov UA do podlahy
Profil UA sa pripevní aj do stropnej konštrukcie (zvislosť sa kontroluje vodováhou). Montážny uholník sa najskôr vyklepe kladivom až k stropu a potom sa priskrutkuje. | Zdroj: Knauf

26. Osadenie rámu otvoru

Osadenie rámu otvoru
Rám otvorovej konštrukcie sa po celom obvode vyplní minerálnou vlnou. | Zdroj: Knauf

27. Upevnenie rámu otvoru

Upevnenie rámu otvoru
Rám sa osadí medzi profily UA a priskrutkuje sa na profily. Po stranách musí ostať medzera na hrúbku sadrokartónovej dosky (12,5 mm). | Zdroj: Knauf

28. Medzera na opláštenie

Medzera na opláštenie
Správnosť osadenia rámu otvorovej konštrukcie sa overí vložením kúska sadrokartónovej dosky do medzery. | Zdroj: Knauf

29. Upevnenie do podlahy a stropu

Upevnenie do podlahy a stropu
Rám sa pripevní do podlahy a do stropnej konštrukcie pomocou montážnych uholníkov. | Zdroj: Knauf

30. Zhotovenie výmeny

Zhotovenie výmeny
Nad rám otvoru sa vyhotoví výmena. Na profile UA sa vyznačí požadovaný rozmer a na každú stranu sa pridá 100 mm. | Zdroj: Knauf

31. Nastrihnutie profilu

Nastrihnutie profilu
Profil sa najskôr nastrihne na bokoch nožničkami na plech a potom sa do bočných strán vystrihne trojuholník. | Zdroj: Knauf

32. Ohnutie profilu

Ohnutie profilu
Profil sa na obidvoch koncoch v mieste nastrihnutia ohne o 90 stupňov. | Zdroj: Knauf

33. Osadenie výmeny

Osadenie výmeny
Výmena sa osadí na hornú hranu rámu otvoru. Medzi rám a výmenu sa vloží kúsok sadrokartónovej dosky, aby sa dodržala potrebná medzera. A výmena sa priskrutkuje do rámu, ako aj na profil UA. | Zdroj: Knauf

34. Profily CW nad otvor

Profily CW nad otvor
Po namontovaní výmeny sa osadia nad rám otvoru dva profily CW. | Zdroj: Knauf

Zdroj: PR článok KNAUF Bratislava, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.