Postup tmelenia sadrokartónových dosiek
Galéria (18) Zdroj: Knauf

Aplikačný postup: Tmelenie sadrokartónových dosiek

V praxi sa používajú rozdielne kritériá, často subjektívne, ktoré sa okrem rovnosti orientujú predovšetkým na optické vlastnosti (napr. viditeľnosť formátov dosiek či viditeľnosť a zreteľnosť tmelených spojov).

Galéria

Postup tmelenia sadrokartónových dosiek
Tmelenie – stupeň kvality Q1
Vyplnenie škáry tmelom
Výstužná páska
Vtlačenie pásky do tmelu
Tmelenie – stupeň kvality Q2
Odstránenie nerovností
Široké pretmelenie spojov

Pri tmelení sadrokartónových povrchov sa rozlišujú štyri stupne kvality: stupeň kvality Q1, Q2, Q3 a Q4.

 • Stupeň kvality Q1 – sa používa na vyplnenie spojov medzi doskami a zatmelenie upevňovacích prvkov + temelenie napojení na priliehajúce konštrukcie (betón, omietky).
 • Stupeň kvality Q2 – stupeň kvality Q1 + dodatočné tmelenie až na dosiahnutie rovných prechodov medzi doskami.
 • Stupeň kvality Q3 – stupeň kvality Q2 + širšie tmelenie spojov a pretmelenie zvyšného povrchu sadrokartónovej dosky pre uzavretie pórov.
 • Stupeň kvality Q4 – stupeň kvality Q3 + povrchová úprava stierkou s hrúbkou > 1 mm.

Stupeň kvality 1 (Q1)

Pre povrchy, na ktoré sa nekladú žiadne optické a dekoratívne nároky, je postačujúce základné tmelenie Q1. Zatriedenie podľa stupňa kvality Q1 zahŕňa vyplnenie spojov sadrokartónových dosiek (v závislosti od typu spojov dosiek a tmelu aj s výstužnou páskou) a prekrytie viditeľných častí upevňovacích prostriedkov. Prečnievajúci tmel sa odstráni. Viditeľné stopy po náradí, napr. ryhy, sú prípustné.

Základné tmelenie zahŕňa aj prekrytie výstužných pások, ak je použitie pások na základe zvoleného systému tmelenia potrebné. Okrem toho sa výstužné pásky používajú, keď je to potrebné z konštrukčných dôvodov. Pri viacvrstvovom opláštení je tmelenie spojov spodných vrstiev dosiek potrebné vrátane upevňovacích prostriedkov (skrutky TN, TB, XTN, XTB). Taktiež je potrebné vykonať aj tmelenie napojení na priliehajúce konštrukcie, napr. betón, omietnuté plochy. Odporúča sa použiť separačnú pásku (napr. Knauf Trennfix). Na plochách, na ktorých bude obklad, stačí spoje vyplniť výstužnou páskou.

Stupeň kvality 2 (Q2)

Tmelenie v súlade so stupňom kvality Q2 zodpovedá štandardnej úprave a spĺňa obvyklé nároky kladené na plochy podhľadov a priečok. Účelom tmelenia je zrovnanie tmelených plôch s povrchom dosiek – plynulý prechod. To isté platí pre upevňovacie prostriedky, vnútorné a vonkajšie rohy a napojenia. Tmelenie v súlade so stupňom kvality Q2 zahŕňa základné tmelenie Q1 a dodatočné tmelenie (tmelenie najemno, finish), ktorým sa dosiahne rovný prechod medzi doskami. Pri tomto stupni kvality nesmú zostať viditeľné stopy po spracovaní alebo nerovnosti stierky. Ak je to potrebné, musia sa zatmelené miesta prebrúsiť.

Tento povrch je vhodný napríklad pre obklady stien so stredne hrubou a hrubou štruktúrou, napr. tapety z hrubých vlákien, matné, hrubé nátery/povlaky, ktoré sa nanášajú manuálne mohérovými alebo štruktúrovanými valčekmi, alebo vrchné omietky (zrnitosť viac ako 1 mm), ak sú pre daný systém sadrokartónových dosiek prípustné.

Ak sa ako podklad pre stenové obklady, nátery a povlaky zvolí stupeň kvality 2 (štandardné tmelenie), nemožno vylúčiť stopy po spracovaní a viditeľné spoje – obzvlášť pri dopade bočného svetla. Tieto efekty možno obmedziť v spojení s tmelením podľa stupňa kvality 3 (špeciálne tmelenie).

Stupeň kvality 3 (Q3)

Ak sa na tmelený povrch kladú zvýšené nároky, sú potrebné dodatočné opatrenia prekračujúce základné a štandardné tmelenie. Tmelenie podľa stupňa kvality Q3 zahŕňa štandardné tmelenie Q2, širšie tmelenie spojov a pretmelenie zostávajúceho povrchu dosky stierkou na uzavretie pórov. Ak je to potrebné, tmelené plochy sa prebrúsia.

Tento povrch môže byť vhodný napríklad pre obklady stien s jemnou štruktúrou, matné nátery/povlaky s jemnou štruktúrou, alebo vrchné omietky, ktorých zrnitosť je nižšia ako 1 mm, ak sú pre daný systém sadrokartónových dosiek prípustné. Ani pri špeciálnom tmelení nie sú pri dopade bočného svetla vylúčené stopy po spracovaní, a tieto sú prípustné. Miera a rozsah takýchto stôp sú však oproti štandardnému tmeleniu menšie.

Stupeň kvality 4 (Q4)

Pre splnenie najvyšších nárokov na tmelený povrch je potrebné celý povrch celoplošne prestierkovať. Na rozdiel od špeciálneho tmelenia Q3 sa celá plocha pokryje súvislou vrstvou stierky. Stupeň kvality Q4 zahŕňa štandardné tmelenie Q2, široké tmelenie spojov a celkové pretmelenie a vyhladenie povrchu vhodnou stierkou (hrúbka vrstvy do 3 mm). Tento povrch môže byť vhodný napríklad pre hladké alebo štruktúrované obklady s leskom, napr. kovové alebo vinylové tapety, lazúry a nátery/povlaky so stupňom lesku do strednej lesklosti alebo „stuccolustro”, alebo pre iné vysokokvalitné hladké techniky povrchových úprav.

Povrchová úprava, ktorá spĺňa najvyššie nároky podľa tejto klasifikácie, minimalizuje možnosť viditeľných nerovností povrchu dosiek a spojov. Táto úprava zabraňuje nežiaducim svetelným efektom (napr. zmenám tieňovania alebo minimálnym lokálnym nerovnostiam). Nemožno ich však vylúčiť úplne, pretože vplyvy svetla sa rôznia v širokom pásme a nemožno ich jednoznačne podchytiť a vyhodnotiť.

Okrem toho je potrebné prihliadať na hranice ručného vyhotovenia. V jednotlivých prípadoch môže v spojení so špeciálnymi povrchovými úpravami a technikami nastať potreba ďalších opatrení pre prípravu povrchu. Napríklad pre lesklé nátery, lakovanie alebo lakové tapety.

Budete potrebovať

Materiál

 • Sadrový tmel
  Uniflott (na tmelenie spojov)
  spotreba: 0,3 kg/m2, papierové vrece, 5 a 25 kg
  25 kg – 58,08 €
 • Tmel na báze sadry
  Q2 Super (na tmelenie škár, príp. celoplošné tmelenie)
  spotreba škáry: 0,3 kg/m2, spotreba celoplošne: 0,7 kg/m2/mm, papierové vrece 5 a 25 kg
  25 kg – 26,40 €
 • Odľahčený univerzálny tmel
  Fill & Finish Light (na finálne tmelenie, stierkovanie a škárovanie)
  spotreba škáry (AK hrana): 0,2 kg/m2, spotreba celoplošne: 1,1 kg/m2/mm, plastové vedro, 4 a 20 kg, 20 kg – 41,52 €
 • Finálny tmel
  Goldband Finish (na finálne a celoplošné tmelenie)
  spotreba celoplošne: 1,5 kg/m2, plastové vedro 3, 8, 18 a 28 kg
  18 kg – 26,16 €
 • Výstužná páska
  Výstužná páska KURT
  šírka: 50 mm, kotúč 25 a 75 m
  25 m – 14,52 €

Náradie

 • široká stierka
 • špeciálne hladidlo
 • zaoblené hladidlo
 • brúska na brúsenie sadrokartónových dosiek

Postup

Tmelenie – stupeň kvality Q1

Tmelenie – stupeň kvality Q1
Základné tmelenie | Zdroj: Knauf

1. Vyplnenie škáry tmelom

Vyplnenie škáry tmelom
Škára medzi sadrokartónovými doskami sa vyplní tmelom. Tmel sa nanesie hladidlom. | Zdroj: Knauf

2. Výstužná páska

Výstužná páska
Do vrstvy tmelu sa rolovaním vloží vonkajšou stranou sklovláknitá výstužná páska. | Zdroj: Knauf

3. Vtlačenie pásky do tmelu

Vtlačenie pásky do tmelu
Sklovláknitá výstužná páska sa vtlačí do tmelu oceľovým hladidlom. Pred ďalšími povrchovými úpravami sa nechá tmel zaschnúť. | Zdroj: Knauf

Tmelenie – stupeň kvality Q2

Tmelenie – stupeň kvality Q2
Zahŕňa základné tmelenie Q1 a dodatočné tmelenie (tmelenie najemno, finish), ktorým sa dosiahne rovný prechod medzi doskami. | Zdroj: Knauf

4. Odstránenie nerovností

Odstránenie nerovností
Z povrchu pretmeleného spoja so zapracovanou výstužnou páskou sa nerovnosti odstránia oceľovou špachtľou. | Zdroj: Knauf

5. Široké pretmelenie spojov

Široké pretmelenie spojov
Škáry sa pretmelia širokou stierkou tak, aby sa dosiahol plynulý prechod na povrchu dosky. | Zdroj: Knauf

6. Prebrúsenie povrchu

Prebrúsenie povrchu
Vrstva tmelu sa nechá zaschnúť. Ak sa nepožaduje vyššia kvalita tmelenia, nerovnosti sa prebrúsia vhodný brúsnym papierom (dôležitá je zrnitosť). | Zdroj: Knauf

Tmelenie – stupeň kvality Q3

Tmelenie – stupeň kvality Q3
Zahŕňa štandardné tmelenie Q2, širšie tmelenie spojov a pretmelenie zostávajúceho povrchu dosky stierkou na uzavretie pórov, zjednotenie tmelených a netmelených povrchov (raz celoplošne). | Zdroj: Knauf

7. Celoplošné tmelenie

Celoplošné tmelenie
Na pretmelený spoj sadrokartónových dosiek v kvalite Q2 sa nanesie celoplošne tenká vrstva tmelu oceľovým hladidlom, prípadne špeciálnym valčekom na pastózne tmely, alebo strojovo striekacím zariadením. | Zdroj: Knauf

8. Minimálna hrúbka tmelu

Minimálna hrúbka tmelu
Nanesená vrstva tmelu sa celoplošne stiahne širokou stierkou na minimálnu hrúbku. | Zdroj: Knauf

9. Prebrúsenie nerovností

Prebrúsenie nerovností
Tmel sa nechá zaschnúť a po zaschnutí sa odstránia špachtľou alebo brúskou zvyšné nerovnosti. Ak sa nepožaduje vyššia kvalita tmelenia, nerovnosti sa prebrúsia vhodným brúsnym papierom (dôležitá je zrnitosť). | Zdroj: Knauf

Tmelenie – stupeň kvality Q4

Tmelenie – stupeň kvality Q4
Zahŕňa štandardné tmelenie Q2, široké tmelenie spojov a celkové pretmelenie a vyhladenie povrchu vhodnou stierkou (hrúbka vrstvy do 3 mm). | Zdroj: Knauf

10. Celoplošné nanesenie tmelu

Celoplošné nanesenie tmelu
Na pretmelený spoj medzi sadrokartónovými doskami v kvalite Q2 sa nanesie celoplošne oceľovým hladidlom alebo strojovo striekacím zariadením tmel v hrúbke 1 mm. | Zdroj: Knauf

11. Rovnomerné vyhladenie plochy

Rovnomerné vyhladenie plochy
Celá plocha sa rovnomerne vyhladí širokou stierkou. Tmel sa nechá zaschnúť. | Zdroj: Knauf

12. Prebrúsenie tmelu

Celoplošne aplikovaná vrstva tmelu sa po zaschnutí celoplošne prebrúsi do optimálnej roviny vhodným brúsnym papierom (dôležitá je zrnitosť).

Prebrúsenie tmelu
Celoplošne aplikovaná vrstva tmelu sa po zaschnutí celoplošne prebrúsi do optimálnej roviny vhodným brúsnym papierom (dôležitá je zrnitosť). | Zdroj: Knauf

Viac o perfektných povrchoch: Knauf: Knauf Perfect Surfaces
Staňte sa profesionálom a navštívte našu KNAUF Academy: KNAUF Academy Bratislava – školenia suchej výstavby.

Zdroj: PR článok KNAUF Bratislava, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.