20 / 36

Po pripevnení profilov do podlahy, na steny a do stropnej konštrukcie sa rozmeria raster pre zvislé profily, ktoré budú tvoriť podkonštrukciu pod sadrokartónové dosky. Osová vzdialenosť medzi stojkami má byť 600 až 625 mm.

Zdroj: Knauf
Späť na článok

Montáž sadrokartónovej priečky – 1. časť podkonštrukcia

20 / 36