26 / 36

Profil UA sa pripevní aj do stropnej konštrukcie (zvislosť sa kontroluje vodováhou). Montážny uholník sa najskôr vyklepe kladivom až k stropu a potom sa priskrutkuje.

Zdroj: Knauf
Späť na článok

Montáž sadrokartónovej priečky – 1. časť podkonštrukcia

26 / 36