Podhľad nad hlavou vo vašej réžii
Galéria (22)

Podhľad nad hlavou vo vašej réžii

Podhľady si možno všímame menej ako steny, ale to neznamená, že by nemali byť prevedené kvalitne. Siahnite po sadrokartónových podhľadoch Rigips s doskami 4PROfesional. Tieto dosky majú špeciálne priečne hrany, ktoré sú podobné pozdĺžnym hranám. Ich hlavnou výhodou je ich rovinnosť dosky po zatmelení bez navýšenia hrán, nízke riziko prasklín.

Galéria

Sadrokartónových podhľadoch
Sadrokartónových podhľadoch
Sadrokartónových podhľadoch
Sadrokartónových podhľadoch
Sadrokartónových podhľadoch
Sadrokartónových podhľadoch
Sadrokartónových podhľadoch
Sadrokartónových podhľadoch

Ak však chcete, aby vaše podhľady spĺňali dlhodobo všetky požiadavky, je dôležité pri ich realizácii používať predpísané prvky a technologické postupy.

Čo budete potrebovať:

• Sadrokartónové dosky Rigips 4PROfesional
• Rigiprofily CD a UD
• Sadrový tmel Vario
• Pastový tmel ProMix Mega alebo sadrovú stierku Rifino Top
• Pripojovacie penové tesnenie pod obvodový UD profil
• Natĺkacie hmoždinky 6/35 mm
• Rýchloskrutky Rigips TN 212 – 3,5/25 mm ( 40 ks na jednu dosku )
• Skrutky na prichytenie drôtov s okom pre závesy,
• Drôty s okom,
• Štvorbodové perové závesy,
• Krížové spojky pre CD
• Predĺžovacie spojky pre CD,
• Sklovláknitú výstužnú pásku
• Kĺznu pásku

Postup montáže:

Rošt podhľadu je dvojúrovňový. Hornú časť tvoria nosné CD profily, ktoré sú od seba osovo vzdialené max. 1 m a na nosný strop sú pripevnené pomocou závesov a závesných drôtov s okom. K nosným CD profilom pripojíme priečne montážne CD profily v osovej vzdialenosti max. 50 cm pomocou krížových spojok. Perovými závesmi sa nastaví rošt podhľadu do roviny a až potom sa k montážnym CD profilom skrutkujú sadrokartónové dosky rýchloskrutkami v osovej vzdialenosti max 17 cm tak, aby sme medzi doskami nevytvárali krížové spoje. Tieto priečne spoje na podhľade musia byť vystriedané min. o jedno pole montážnych CD profilov.

Na stene si vyznačíme polohu a obrysovú čiaru podhľadu. Pamätajme si, že vyznačujeme úroveň konštrukcie, preto pri vyznačovaní nezabudnime zohľadniť hrúbku sadrokartónovej dosky, ktorú na podhľad budeme skrutkovať.

Na obvodové UD profily nalepíme samolepiace penové tesnenie, ktoré výraznou mierou vplýva na akustické parametre celého podhľadu. Pozrite si, aké akustické vlastnosti majú odhlučnené, zvukotesné steny.

Príprava roštov pre prichytenie plafónu zo sadrokartónu:

UD profily pripevňujeme na obvodovú stenu pomocou plastových natĺkacích hmoždiniek, prípadne inými vhodnými pripevňovacími prostriedkami podľa druhu materiálu, do ktorého obvodové UD profily kotvíme. Osová vzdialenosť pre kotvenie obvodového UD profilu k stene je max. 50 cm. Vzdialenosť prvého pripojenia od rohu miestnosti je cca 10 cm.

Rozmeriame polohu závesov, ktoré rozmiestnime tak, aby v smere nosných profilov bola ich osová vzdialenosť max. 900 mm a v kolmom smere bol max. 1 000 mm, tým vznikne “sieť” závesov 0,9 x 1 m. Vzdialenosť prvého nosného CD profilu od steny je max. 1 000 mm ak sa nepočíta s dodatočným zaťažením podhľadu, napríklad s izoláciou. Ak áno, tak prvý nosný CD profil bude od steny vzdialený 50 cm. Vzdialenosť prvého

Drôt s okom k nosnému stropu pripevníme buď jedným oceľovým stropným klincom DN6 do betónového stropu, alebo jednou skrutkou s plochou hlavou typu FN na drevené prvky stropov, a to do boku trámu min. 5 cm od spodnej hrany trámu, kde je skrutka namáhaná na strih. Na kotvenie závesov do betónového stropu nie je dovolené používať plastové hmoždinky

Na ukotvené drôty sa cez pero nasadia závesy. Odporúčame používať štvorbodový záves kvôli vyššej únosnosti a jednoduchšej montáži podhľadu.

Na obvodové UD profily položíme nosné CD profily a následne do nich „zaklikneme“ perové závesy. Ak sú CD profily krátke, môžeme ich nadstaviť na dĺžku pomocou spojky pre CD profily. Susediace nadstavenie CD profilov vystriedame minimálne o šírku dosky (min. 1 200 mm). Toto platí aj pre spodné montážne CD profily.

Montážne CD profily vložíme do obvodových UD profilov a krížovými spojkami ich spojíme s nosnými CD profilmi. Maximálna osová vzdialenosť montážnych CD profilov na podhľade je 50 cm.

Osadený rošt z CD profilov ešte pred pripevnením sadrokartónových dosiek výškovo vyrovnáme do vodorovnej polohy pomocou vodováhy, alebo pomocou laserového nivelačného prístroja.

Materiál na podhľad bez viditeľných spojov:

Sadrokartónové dosky Rigips 4PROfesional, pripevňujeme na montážne CD profily rýchloskrutkami Rigips typu TN 212. v osovej vzdialenosti max.170 mm. Dosky orientujeme vždy dĺžkou kolmo na montážne profily.

Spoje priečnych hrán dosiek musí byť umiestnený na montážnom CD profile. Priečne škáry susedných dosiek musíme vystriedať minimálne o jeden montážny profil, aby nedochádzalo k tvoreniu krížových spojov. Dosky 4PROfesional skracujeme tak, aby sme na priečne spoje dosiek používali pôvodnú nerezanú priečnu hranu. Montáž sadrokartónového podhľadu je naozaj rýchla.

Postup tmelenia pre sadrokartónový strop bez spojov:

Pri stene skrutkujeme dosky tak, aby sme medzi obvodovou stenou a sadrokartónovou doskou vynechali škáru o šírke cca 5 -7 mm, ktorú potom vyplníme škárovacím tmelom na celú hrúbku sadrokartónovej dosky a následne vložíme po obvode sklovláknitú pásku do tenkej vrstvy tmelu. V prípade, že obvodovej stene je omietka, alebo stierka, lepíme na obvodovú stenu kĺznu pásku ešte pred záklopom sadrokartónových dosiek.

Sadrový škárovací tmel na tmelenie sadrokartónových dosiek pripravíme podľa pokynov výrobcu na obale.

Na spoje dosiek nanesieme tenkú vrstvu škárovacieho tmelu.

Do vrstvy tmelu vložíme výstužnú sklovláknitú pásku a zľahka ju zahladíme čistou špachtľou. Na zahladenú výstužnú pásku potom v priečnom smere nanesieme tenkú vrstvu škárovacieho tmelu, ktorú následne po dĺžke škáry špachtľou zahladíme. Sploštené PRO hrany dosiek uľahčujú základné tmelenie, keďže tmel s páskou sa nanáša len do znížených hrán dosiek.

Pomocou špachtle pretmelíme hlavy skrutiek, dosiahneme tak dokonale hladký povrch bez spojov. Hladký strop zo sadrokartónu nie len efektne vyzerá, ale plní aj ďalšie izolačné a akustické vlastnosti.

Do škáry medzi podhľadom o okolitými stenami nalepíme samolepiacu klznú pásku a následne vyplníme škáru tmelom.

Po obvode plafónu zo sadrokartónu vložíme do tenkej vrstvy tmelu sklovláknitú výstužnú pásku. Postupujeme rovnako ako pri tmelení spojov dosiek.

Po zaschnutí prvej vrstvy tmelu sa spoje prestierkujú druhýkrát škárovacím tmelom. Hranou špachtle tmel roztiahneme do šírky a uhladíme do stratena, aby nám vznikol celistvý povrch, strop bez spojov.

Na konečnú úpravu povrchu podhľadu môžeme použiť pastový tmel ProMix Mega, ktorý je obzvlášť vhodný na finálne tmelenie. Výhoda dosiek 4PROfesional sa pri všetkých krokoch tmelenia odrazí na úspore času a menšej spotrebe tmelov. Rýchly strop bez viditeľných spojov podľa nášho návodu zhotovíte aj sami.

Po zaschnutí tmelu prebrúsime tmelený povrch brúsnou mriežkou pripevnenou do ručného držiaka. Pri brúsení musíme dať pozor, aby sme neprebrúsili výstužnú pásku, alebo povrch kartónu sadrokartónových dosiek a bez porušenia dosiahli hladký povrch bez viditeľných spojov.

Takto zhotovený podhľad je už pripravený na maľovanie.

www.rigips.sk

ZDROJ PR článok Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. divízia Rigips

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.