7 / 36

Pred začatím montáže kovovej podkonštrukcie sa na celú dĺžku vonkajšej strany profilov UW a profilov CW, ktoré budú v styku so stenou, nalepí tesniaca páska.

Zdroj: Knauf
Späť na článok

Montáž sadrokartónovej priečky – 1. časť podkonštrukcia

7 / 36