24 / 36

Profil UA sa skráti uhlovou brúskou na požadovanú dĺžku (o 50 mm kratšie ako CW profily). A na konce profilov sa zastrčia montážne uholníky. Montážny uholník bez otvoru sa upevňuje do podlahy a s otvorom do stropu.

Zdroj: Knauf
Späť na článok

Montáž sadrokartónovej priečky – 1. časť podkonštrukcia

24 / 36