29 / 36

Správnosť osadenia rámu otvorovej konštrukcie sa overí vložením kúska sadrokartónovej dosky do medzery.

Zdroj: Knauf
Späť na článok

Montáž sadrokartónovej priečky – 1. časť podkonštrukcia

29 / 36