Kachľopec

kachlopec

Blkoce ako bolero od pána Ravela, pomaly sa rozhorieva do vyšších intenzívnejších tónov, vracia sa k otvorom v dvierkach, nadýchne sa, pridá na intenzite, zatančí v ohnisku a opäť naberie vzduch pri odchýlených dvierkach. Postupne rastie, zahrieva telo, v ktorom vzplanul, až kým nezohreje celé okolie a jeho teplo sa neoprie o všetky povrchy v miestnosti bez toho, aby on sám vystúpil z uzavretého priestoru svojej kachľovky. Taký je oheň, ktorý nedymí, ale hreje, nevysušuje priestor nášho domova, ale naopak – ozdravuje, harmonizuje...

Krotiť oheň a užívať si jeho najlepšie povahové vlastnosti patrí k našej genetickej výbave. Po rokoch, keď sme naň fascinovane hľadeli pri táborákoch a čas od času na chalupách, sa nám zažiadalo vrátiť mu pôvodné miesto v našich domovoch. Ak sa má stať naším spoločníkom, mali by sme vopred vedieť, čo od neho očakávame. Ak túžime viac po pohľade na ohník ako po vykurovaní priestoru, potom si vystačíme s kozubom. Ak však chceme, aby sa teplo rovnomerne rozhostilo po miestnostiach, potom sa radšej zamerajme na výber vhodnej pece.

Ako rozpoznať pec a nepomýliť si ju s kozubom? Predovšetkým – kozub sa pýši otvoreným ohniskom a pec zas rada skrýva svoj oheň za kovovými dvierkami. Kozuby svoje spaliny odvádzajú zväčša priamo do komína a pece ich posielajú do ťahov. V ťahoch sa odovzdáva teplo do plášťa pece a potom do priestoru. Až potom ide už skoro studený dym do komína. Navyše intenzitu ohníka si pec vie regulovať podľa potreby a konštrukcie, ktorú jej dopriali páni majstri.

Veľkosť otvorov v dvierkach možno nastaviť, a tak priviesť potrebný vzduch na účinné spaľovanie. To je nevyhnutné práve preto, že od pecí bezpodmienečne očakávame, že nebudú len zdobiť, ale aj hriať. Palivo hodinu-dve horí za prístupu vzduchu a až keď zuhoľnatie, otvory sa uzavrú. Látky, ktoré by inak dymili, vyhoria a ďalších osem až desať hodín pahreba dohorieva. Spalné plyny postupne prechádzajú dlhými dymovodmi a kým opustia útroby pece komínovými prieduchmi, stihnú odovzdať veľkú časť tepla do plášťa pece. Ten teplo nielen nazhromaždí, teda naakumuluje, ale vďaka tepelnej zotrvačnosti hmoty pece teplo postupne sála do vyhrievaného priestoru miestnosti.

Z tohto hľadiska je potom oveľa zaujímavejšia hmotná rozložitá kachľová pec, ako jej ľahká verzia, ktorá sa rýchlo ohreje, ale rovnako rýchlo aj vychladne.

Na obhajobu ľahkých pecí a piecok napriek ich nízkej akumulačnej schopnosti slúži argument, že sú správnou voľbou do občasne obývaných priestorov, nemusí sa na ne myslieť už počas výstavby domu a rýchlo vpustia teplo do chladných izieb. Niektoré typy takýchto pecí sú vylepšené konštrukciou ohnísk pripravených na pomalé doháranie, ktoré čiastočne nahrádza akumuláciu klasických kachlí. Súčasnej kachľovej peci môže vládnuť tradičné šamotové alebo aj liatinové srdce, v ktorom pulzuje oheň. Takéto liatinové ohnisko môže výrobca zdokonaliť elektromechanikou, ktorá upravuje spaľovanie. Zvyčajne však teplo z ohniska prestupuje cez šamotovú výmurovku, ktorá ho odovzdáva kachľovému alebo murovanému plášťu.

Fyzika v peci
Výkon pece, teda schopnosť vyrobiť potrebné množstvo tepla v kilowatoch (kW) ovplyvňujú:

množstvo paliva v kilogramoch na dávku kúrenia, povrchová plocha pece, dĺžka ťahov, účinnosť, kvalita a najmä suchosť paliva. Súčasnosť je naklonená peciam na biomasu, teda palivo biologického pôvodu, na drevo, pelety, slamu, drevené brikety, niekedy aj na uhlie. Pre výkon pece je dôležitý druh paliva, to akým drevom vykurujeme, na aký komín pripojíme dymovod, aké je prúdenie vzduchu v dome. Ak je pec postavená tam, kde začína prúdenie vzduchu v danej budove, potom je predpoklad, že lepšie vykúri celý priestor, ako pec postavená o niekoľko metrov ďalej. Problematické môže byť umiestnenie pece na konci prúdenia vzduchu: miestnosť sa zbytočne prekuruje. Pomôže napríklad obrátenie prúdenia vzduchu pomocou ventilátorov.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePri objednávaní pece je údaj, ktorý určuje objem vykurovaného priestoru zaujímavejším orientačným ukazovateľom než jej výkon. Nejde len o to, aby sa teplo vyrobilo, ale aby sa pritom aj čo najdôkladnejšie zúžitkovalo palivo. Ak sa to podarí a teplo sa v čo najväčšom množstve dostane do vykurovaného priestoru, potom sa môžeme tešiť z vysokoúčinnej pece! Tí, ktorí tomu rozumejú, merajú pomer príkonu a výkonu a aby nás ešte viac zmiatli, tak v percentách.

Ak nechceme prepínať sily našej vykurovacej sústavy a často čistiť komínové prieduchy a dymovody, potom bude najpríhodnejšie zmieriť sa s pecou, pri ktorej docielime približne 80-percentnú účinnosť. Pomôcť však môže doháracia komora či skôr komôrka. Buduje sa nad ohniskom v mieste, kde ešte môžu prebiehať oxidačné reakcie. Ide o komôrku v tvare štvorstena, do ktorej cez krátky úsek dymovodu vystupujú plyny, točia sa, víria a napokon pokračujú do dlhšej časti dymovodu ku komínu. Týmto zdržaním v doháracej komore sa skúsení stavitelia pecí postarajú o spaľovanie blízke dokonalému. (O dokonalom spaľovaní hovoríme vtedy, ak palivo zhorí celkom na popol, a tak vznikne len malé množstvo škodlivých látok, ktoré bez neblahého vplyvu na životné prostredie unikajú do komína.) Tento spôsob je však prácny a na Slovensku žiaľ zriedkavý. Preto sa pri stavbe kachľovej pece s požadovanou funkčnosťou vykurovacej sústavy uprednostňuje optimálny tvar ohniska a sekundárne prívody vzduchu.

Ako sa môže prenášať teplo z vykurovacieho telesa do miestnosti?
• tepelnou vodivosťou látok
• konvekciou (teda prúdením, cirkuláciou vďaka ústrednému vykurovaniu, elektrickým konvektorom, teplovzdušným systémom či kozubovým vložkám)
• sálaním (vyžarovaním tepelného žiarenia vďaka rozumne postaveným kachľovým peciam): od pece sa rovnomerne všetkými smermi šíri dlhovlnné mäkké tepelné žiarenie, ktoré postupne zohrieva všetky steny a zariadenie miestnosti, od zohriatych povrchov sa potom ohrieva aj vzduch. Tepelnú pohodu zacítime už pri vzduchu ohriatom na 19 ºC konvekčné tepelné zdroje dávajú tento pocit pri 23 ºC.

Pece a ich odlišnosti
Kachľové pece sa líšia hmotnosťou, výkonom, veľkosťou povrchu, spôsobom odovzdávania tepla do miestnosti, zapojením do vykurovacej sústavy, tým kade prikladať do ohniska (z miestnosti, mimo miestnosti) a postupom, akým ich postavia. Ak sa bližšie prizrieme technológii stavania kachľových pecí, potom zistíme, že si môžeme vybrať pec postavenú ručne z klasických kachieľ alebo omietnutú pec vymurovanú zo šamotových tehál, zvyčajne spojených cementovo-šamotovými spojivami. Kým sa podujmeme na objednávku pravej kachľovky, treba dobre zvážiť, kam s ňou a ako ju postaviť. Takto postavená pec sa už len ťažko dá rozobrať bez toho, aby sme jej v niečom neublížili. S menšími typmi pecí je to o niečo jednoduchšie: dajú sa priviezť už v konečnej podobe rovno z výrobne. Ak sa rozhodneme pre rýchlejšiu, jednoduchšiu stavbu a pec určenú pre bezproblémové a aj opätovné sťahovanie na iné miesto, potom je vhodnejšia kachľová pec z vopred vyrobených prefabrikátov (panelov) spojených svorkami a spojivom. Nové segmenty sa privezú k zákazníkovi a na mieste sa zostavia, pri rekonštrukcii možno pec rozobrať, premiestniť a na inom mieste zasa zostaviť. Pri takomto zjednodušení musíme však zľaviť zo svojich nárokov na plnohodnotnú kachľovú pec s vysokým akumulačným efektom.

Domáca ozdravovňa
Ťažká keramická akumulačná pec s keramicko-šamotovými stenami hrubými 8 až 18 cm bez kovovej vykurovacej vložky podľa niektorých znalcov zdravého bývania nebráni priaznivej ionizácii vzduchu. Kúrením v takýchto kachliach sa do ovzdušia dostávajú zdraviu prospešné záporné ióny, ktoré potešia psychiku, prispejú k výdatnejšiemu okysličovaniu krvi. Hlava nebolí, lepšie sa dýcha. Tým, ktorí trpia častou nádchou a prechladnutím, môže kachľová pec priniesť potrebnú úľavu. Kachle teplo vyžarujú a miestnosť vykúria bez toho, aby sa vytvárali tepelné zóny. Keby aj boli tieto tvrdenia sporné, nespochybniteľnou ostáva skutočnosť, že naše psyché sa rado nechá kolísať blkotajúcim ohníkom a telo ohrievať stáročnou istotou sálavého tepla z kachľovej pece.

Niekoľko múdrostí zo života kachľových pecí:

– Tradičná vysoká kachľová pec so zvislými dymovodmi – ťahmi vyhrieva jednu miestnosť. Jej nízka verzia s lavičkou sa väčšinou objavovala v ťažiskovej miestnosti domu.

– Nahriatie hmoty plášťa pece je podstatou klasického vykurovania. Z povrchu kachľovky, ktorý sa postupne vyhreje na 60 °C rovnomerne sála teplo do celej miestnosti.

– Horenie v klasickej kachľovej peci nerozvíri zhorené prachové častice; ak nemá samostatný prívod vzduchu, spaľuje ten, ktorý je už vydýchaný.

– Do kvalitne postavených kachľových pecí stačí vkladať potrebnú dávku paliva každých dvanásť hodín. Pec sa na povrchu síce zahreje až po dvoch-troch hodinách, ale teplo z nej potom sála ďalších desať, pri niektorých typoch aj dvanásť hodín bez ďalšieho prikladania. Niektorí klienti majú pece so zasklenými dvierkami a požadujú, aby ohník stále plápolal, vtedy stačia pece na prikladanie v kratšom intervale.

– Kachľovku si naozaj užijú najmä tí, ktorí si ju na mieru priestoru inštalujú do trvale obývaných priestorov. Zahriata pec a komín majú potom výborný ťah. Kto chce pec, ktorá bude nielen zdobiť, ale aj hriať podľa najlepších možností a schopností klasickej kachľovky, ten sa nezaobíde bez skúseného kachliara, ktorý robotu robí aj viac ako týždeň. Po desiatich rokoch potrebuje takáto pec rozobrať a vymeniť šamotovú výmurovku.

– Kachľová pec nie je to isté ako kachľový sporák, na ktorom sa dá aj variť.

– Od stavby dobrej pece ešte vždy očakávame, že pri minimálnej spotrebe paliva vykúri čo najväčší priestor. To platí, ak nezabudneme na tieto súvislosti: návrh podľa prepočtu – umiestnenie pece – veľkosť povrchu kachľovej pece – vykurovaný objem – napojenie na istý typ komína.

– Možností ako postaviť pec podľa predstáv vlastníkov nehnuteľností, účinnosti spaľovania, požiadaviek na vzhľad interiéru a spôsobu vykurovania sa ponúka viac ako v prípade výstavby kozubov. Tie svojou konštrukciou viac závisia od požiadaviek vlastných proporcií a vyhovujúcich ťahov a vzťahov s komínom. Množstvo tepla, ktoré pec vydáva, je priamo úmerné veľkosti plochy, ktorú zaberá vo vykurovanom priestore.

– Pec nemusíme umiestniť do bezprostrednej blízkosti komína; dymovod možno potiahnuť aj cez niekoľko miestností, ale len s odobrením revízneho technika komínov.

– Pec sa zmieri aj s prerušovaným kúrením práve preto, že jej telo dokáže súčasne akumulovať aj vyhrievať, pričom vyhrievanie je stále a rovnomerné (samozrejme, za predpokladu racionálneho kúrenia).

Text: Marína Ungerová
Foto: Dano Veselský, Marína Ungerová, InFIRE – KRBY
Zdroj: časopis Môj dom

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.