Back to the article Kachľopec 1 / 6

Dobre umiestnená pec vykúri aj viaceré miestnosti. Návrh takejto pece vyžaduje odborné vedomosti: musí riešiť vzťah medzi tepelným výkonom, povrchom plášťa pece, tepelnými stratami miestností a umiestnením pece v interiéri. Dôležitá je veľkosť ohniska, ťahov a komína.