Back to the article Kachľopec 3 / 6

Hlavnou starosťou pece je snaha o nahriatie plášťa, z ktorého potom postupne uvoľňuje teplo do priestoru. Príjemná je skutočnosť, že teplota povrchu pece neprekročí 60 °C.

10 kachlopec big image