Strešné okná
Galéria (22) Zdroj: Velux

Dôležité opatrenia, ktorými zabezpečíte, aby cez strechu neunikalo teplo a v lete sa neprehrievala

Pri podkroví je potrebné riešiť dva základné problémy. Zabrániť nadmerným únikom tepla cez strešný polášť v zimných mesiacoch a nadmernému prehrievaniu počas leta. Aké opatrenia môžete prijať?

Galéria

Strešné okná
Odvetrávací komplet
Strecha domu
Strešné doplnky
Izolácia strechy
Skladba vegetačnej strechy
Krok č. 1: Výmena parobrzdy
Krok č. 2: Výmena parobrzdy

Správne navrhnutá a realizovaná tepelná izolácia je z hľadiska tepelnej pohody v podkroví rozhodujúca. Rovnako dôležité je použiť aj vhodné strešné okná. Okná by mali mať solárny faktor zasklenia (označený ako g-hodnota) čo najnižší, ideálne na úrovni 0,4 až 0,5. Solárny faktor určuje, koľko energie zo slnečného žiarenia preniká do interiéru v podobe tepla. Čím je táto hodnota vyššia, tým sa interiér viac prehrieva. Zatiaľ čo v zime sú solárne zisky vítané, v lete je potrebné okna vhodne zatieniť. Ak nechcete už zabudované staršie strešné okná vymeniť, môžete ich vybaviť napríklad roletami.

Jedným z ďalších z možných riešení proti prehrievaniu podkrovia je inštalovanie klimatizačných zariadení. Tu je však potrebné byť obozretný a voliť zariadenia s nízkou spotrebou energie. V prípade tepelných čerpadiel je zároveň vítané ekologické chladivo. Funkciu chladenia ponúkajú v súčasnosti aj niektoré rekuperačné jednotky.

Vedeli ste?

Pozor na priestupy cez strechu

Každý priestup cez strešnú krytinu predstavuje zvýšene riziko nielen zatečenia do strešnej konštrukcie, ale aj úniku tepla. Preto je potrebné používať systémové riešenia, ktoré sú navrhnuté na mieru danej krytiny. Výrobcovia strešných krytín ponúkajú komplexné systémy aj pre spoľahlivé a vodotesné napojenie keramickej prestupovej škridly na strešnú fóliu a krytinu pre odvetranie, anténu alebo solárny systém.

Keramický odvetrávací komplet slúži na rýchly odťah vzduchu v dôsledku veľkého vetracieho prierezu (približne 176 cm²). Ide o vodotesné a vetrotesné riešenie, ktoré sa vyznačuje odolnosťou proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Jeho montáž je jednoduchá a bezpečná.

Odvetrávací komplet
Keramický odvetrávací komplet Tondach obsahuje priestup odvetrania (prestupová škridla, odvetrávacia rúra), flex-hadicu Ø 150 (adaptér Ø 150, 125, 100 mm), tesniacu manžetu 500 × 500 mm (k vzduchotesnému napojeniu na hydroizolačnú fóliu alebo parozábranu) a lepidlo na manžetu. Zdroj: Wienerberger

Ako už bolo uvedené, nevyhnutné je, aby v strešnom plášti nevznikali žiadne tepelné mosty, preto treba všetky priestupy cez strešný plášť utesniť. Samozrejme, priestor pod strechou môžete vyvetrať aj klasickým spôsobom. Teda tak, že otvoríte okná. Tento spôsob však nie je z energetického hľadiska veľmi efektívny a okrem toho počas letných dní si do interiéru vpustíte akurát tak teplý vzduch.

Efektívne riešenie nepredstavujú ani malé monoblokové klimatizačné jednotky. Odporúčame skôr zabudovať splitové alebo multisplitové klimatizačné zariadenia. Tie zabezpečia nielen želané ochladzovanie priestoru, ale majú aj omnoho tichšiu prevádzku, pretože ich chladiaci kompresor sa nachádza v exteriéri. Pri kúpe chladiacich zariadení dbajte aj na energetickú triedu. Mala by byť minimálne A.

Príjemnú klímu v podkroví si zabezpečíte kombináciou viacerých opatrení.

Na tienenie strešných okien určite odporúčame zadovážiť žalúzie alebo rolety do interiéru alebo exteriéru. Pomôžu aj tieniace markízy. V neposlednom rade je veľmi dôležitý aj samotný prístup jednotlivých obyvateľov v domácnosti k tieneniu a vetraniu. Keď je vonku horúce slnečné počasie, všetky okná a tieniace prvky by mali ostať zavreté. V zime vetrajte krátko a intenzívne.

Okná

Všetky okná by mali byť dobre utesnené a je jedno, či sú osadené v obvodovom plášti, alebo v streche. K tepelnej izolácii ďalej prispieva správne tepelne zaizolovaná strecha. Prenikaniu tepla do interiéru zabránite napríklad zavretými klasickými okenicami či modernými roletami a žalúziami. 

Strecha domu
Zdroj: Shutterstock

Tesná strecha

Paropriepustná podstrešná fólia, ako napríklad Tondach FOL K, bráni vniknutiu vetra a vody do strechy.

Strešné doplnky
Zdroj: Tondach

Zaizolovaná strecha

Drevovláknitá izolácia ako Steico zabraňuje prehrievaniu strechy vďaka vysokej hodnote fázového posunu.

Izolácia strechy
Zdroj: JAF HOLZ Slovakia

Vedeli ste?

Zeleň na streche

S vegetačnými strechami sa môžete stretnúť predovšetkým na plochých strechách. Existujú však aj riešenia vhodné na šikmé strechy. Chránia pred UV žiarením, starajú sa o tienenie, zadržiavanie vody a jej spätné vyparovanie.

Skladba vegetačnej strechy pre malé sklony striech: A sadené rastliny, rozchodníkový koberec alebo predpestovaný ekoraster, B extenzívny substrát 30 až 100 mm, C hydrofilné dosky Isover FLORA 50 mm, D drenážny spomaľovač, E hydroizolácia odolná proti prerastaniu koreňov, F konštrukcia strechy.

Skladba vegetačnej strechy
Zdroj: Isover

Hydroakumulácia

Množstvo zachytenej vody závisí od použitých materiálov. Substrát dokáže udržať obmedzené množstvo vody, ale výrazne viac ako nopová fólia alebo akumulačná textília. Na maximálne zadržanie zrážok sa v konštrukcii vegetačných striech používajú špeciálne hydroakumulačné dosky (napr. Isover INTENSE). Porovnanie hydroakumulačných vlastností rôznych materiálov je uvedené v tabuľke.

MateriálHrúbka (mm)Vodná kapacita (l)
akumulačná textília (900 g/m266
nopová fólia236,1
extenzívny minerálny substrát5020
intenzívny minerálny substrát5030
hydrofilná vlna Isover INTENSE5045

Správne zaizolované a utesnené

Na splnenie požiadavky na energetickú účinnosť a zabezpečenie funkčnosti strešnej konštrukcie je potrebné dosiahnuť maximálnu vzduchotesnosť a zároveň ochranu strešnej konštrukcie pred vlhkosťou. Na tento účel sú na trhu dostupné viacúčelové parotesné fólie (parobrzdy).

1.

Krok č. 1: Výmena parobrzdy
Tepelnoizolačný pás na báze sklenej vlny zrežte na požadovaný rozmer a vložte medzi krokvy. Rozmer tepelnej izolácie treba zvoliť v závislosti od šírkového modulu krokiev – 1 000 alebo 1 200 mm. | Zdroj: Isover

2.

Krok č. 2: Výmena parobrzdy
Na prvú tepelnoizolačnú vrstvu medzi krokvami položte druhú vrstvu tepelnoizolačných dosiek v kolmom smere na krokvy. | Zdroj: Isover

3.

Krok č. 3: Výmena parobrzdy
Na uloženú tepelnú izoláciu pripevnite parobrzdu pomocou sponiek, ktoré nastreľte v mieste krokiev. Sponky prelepte systémovou jednostrannou lepiacou páskou. | Zdroj: Isover
Na urýchlenie montáže môžete na prichytenie parobrzdy použiť fixačnú lepiacu pásku.

4.

Krok č. 4: Výmena parobrzdy
Jednotlivé pásy parobrzdy ukladajte so vzájomným presahom 100 mm. V mieste spojenia dvoch pásov parobrzdy prelepte jednostrannou lepiacou páskou. | Zdroj: Isover
Miesta styku parobrzdy s rohmi či kútmi drevených konštrukcií utesnite univerzálnou vysokopružnou lepiacou páskou

5.

Krok č. 5: Výmena parobrzdy
Prestupy cez parobrzdu treba vyhotoviť tak, aby boli vzduchotesné. Najskôr si pripravte štvorce parobrzdy s nakresleným prierezom rúry. | Zdroj: Isover

Miesto na prechod rúry nevyrežte celé, jednotlivé výseky prerezávajte tak, aby sa mohli neskôr na rúru pripevniť.

6.

Krok č. 6: Výmena parobrzdy
Štvorec parobrzdy s pripraveným otvorom navlečte na rúru a okolité časti parobrzdy na ňu nalepte univerzálnou vysokopružnou lepiacou páskou, čím sa spoj vzduchotesne utesní. | Zdroj: Isover

7.

Krok č. 7: Výmena parobrzdy
Po utesnení všetkých spojov parobrzdy na ňu namontujte podkladový rošt z dreva alebo z kovu. | Zdroj: Isover

Opatrenia na ochranu pred únikmi tepla a prehrievaním strechy

Tepelná izolácia

Tepelne zaizolovaná strecha nechráni len pred únikmi tepla v zime, ale aj pred prehrievaním v lete. Na tepelnú izoláciu z interiéru je vhodné použiť tepelnú izoláciu na báze minerálnej vlny alebo drevovlákna. Z exteriéru možno použiť napr. PIR izolačné dosky. Jednotlivé uvedené materiály sa vo svojich tepelnoizolačných vlastnostiach veľmi nelíšia. Preto je v podstate jedno, ktorú si vyberiete. Dôležité je, aby strecha bola zaizolovaná.

Tepelná izolácia strechy
Zdroj: Isover

Utesnenie

Parobrzda zo strany interiéru a paropriepustná podstrešná fólia z exteriéru sa starajú nielen o suchú strechu a tepelnú izoláciu, ktorá strechu tepelne izoluje, ale vytvárajú aj vzduchotesnú vrstvu, cez ktorú nič neprenikne. Zároveň, ak sú správne zabudované, napomáhajú ochrane pred horúčavami pod strechou. Odporúčame používať systémové riešenia, ktoré tvoria fólie, lepiace pásky a utesňovacie materiály od jedného výrobcu.

Utesnenie strechy
Zdroj: Isover

Opláštenie

Aj stavebné dosky na báze sadry, drevovlákna alebo recyklovaného skla, ktoré sa používajú na opláštenie strešnej konštrukcie, prispievajú k ochrane pred únikmi tepla a horúčavami, pretože teplo akumulujú. Čím sú hrubšie a čím väčšiu plochu majú, o to viac tepla dokážu zachytiť. Väčšie teplo tak dokáže akumulovať napríklad dvojvrstvové opláštenie, ktoré zároveň zvyšuje zvukovoizolačné a mechanické vlastnosti strechy.

Opláštenie strechy
Zdroj: Rigips

Strešné okná

Protislnečné izolačné sklá by dokázali zadržať viac ako 80 % slnečnej energie. Interiér by však bol príliš tmavý. Preto odporúčame skôr zasklenie s g-hodnotou na úrovni 0,4 (čím je táto hodnota nižšia, tým je ochrana pred prehrievaním väčšia). Zároveň sú dôležité aj tepelnoizolačné vlastnosti. Strešné okno Velux s trojsklom kategórie Štandard Plus s Uw = 1,0 (W/m2 . K) zníži tepelné úniky až o 60 % oproti starým oknám. Dosahuje aj lepšie zvukovoizolačné vlastnosti.

Otváranie strešného okna
Zdroj: Velux

Vonkajšie tienenie

Na prepustenie čo najmenšieho množstva tepla cez strešné okná je použitie vonkajších tieniacich doplnkov nevyhnutné. Vhodné sú markízy na ochranu pred prehrievaním, ktoré redukujú teplo o 75 %, alebo vonkajšie rolety, ktoré dokážu zredukovať teplo až o 90 %. Ak sú na solárny pohon, nestojí ich prevádzka takmer nič. Rolety sú však drahšie ako markízy a ťažšie sa montujú. Na druhej strane sú stabilnejšie a poskytujú ochranu pred chladom v zime.

Vonkajšie tienenie na streche
Zdroj: Velux
Efektívne: Vonkajšie rolety chránia strešné okná a podkrovie pred horúčavami. Dokonca sú dostupné aj rolety na solárny pohon, vďaka čomu ušetríte energiu.

Vnútorné tienenie

Na tienenie strešných okien z interiéru sú k dispozícii rozličné doplnky, ktoré však poskytujú výrazne menšiu ochranu pred prehrievaním ako vonkajšie systémy. Môžete použiť vnútorné rolety alebo plisované rolety. Lepšie niečo ako vôbec nič. Toto riešenie sa odporúča napríklad aj v prenájmoch, ak majiteľ nesúhlasí s inštaláciou vonkajších roliet alebo žalúzií. Praktické môžu byť aj žalúzie, na ktorých sa dajú nastavovať lamely a tým regulovať množstvo prenikajúceho svetla.

Strešné okná so žalúziami
Zdroj: Velux

Klimatizačné/vetracie systémy

Rekuperačnými systémami možno dosiahnuť len malé temperovanie miestnosti. Vo svojej podstate slúžia na výmenu vzduchu, prípadne na spätné získavanie tepla. Kto by chcel s nimi chladiť, môže siahnuť po rekuperácii so zemným výmenníkom. K dispozícii sú aj klimatizačné jednotky. Pomerne efektívnu a tichú prevádzku majú zabudované splitové systémy s vonkajšou a vnútornou jednotkou. V prípade mobilných monoblokových zariadení je potrebné riešiť odvod odpadového vzduchu.

Klimatizačné/vetracie systémy
Zdroj: Shutterstock

Vegetačná strecha

Zeleň na streche redukuje odtok dažďovej vody do kanalizácie a zlepšuje vďaka ochladzovaniu vzduchu aj mikroklímu. Systémy vegetačných striech majú za cieľ prispieť k biodiverzite a zadržiavať zrážkovú vodu. Kvôli ochladzovaciemu efektu je veľmi dôležitá schopnosť vracať vodu v podobe pary do ovzdušia. Tá závisí od veľkosti a druhu použitej hydroakumulačnej vrstvy a vrstvy substrátu. A, samozrejme, od samotnej vegetácie. Platí, že vysoká hydroakumulačná schopnosť sa stará aj o vysoké odparovanie.

Vegetačná strecha
Zdroj: Isover

Text: Andrea Dingová
Foto: istock.com, shutterstock.com, Wienerberger, Velux, Isover, JAF HOLZ Slovakia, Tondach
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.