Ako si vybrať okná a dvere a aké vlastnosti by mali spĺňať

interiérové dvere
Zdroj: istock.com

Pri výbere sa nezameriavajte len na počet komôr profilov, dôležitá je aj mechanická odolnosť, odolnosť proti vetru a dažďu, či bezpečnosť proti vlámaniu.

Oplatí sa investovať do okenných profilov triedy A?

Vladimír, Trstené

V médiách sa stále častejšie stretávame s informáciou, že okná s obsahom tzv. recyklovaného PVC, poprípade okná vyrobené z PVC profilov, ktorých hrúbka pohľadovej steny profilu je iná než triedy A, majú nižšiu kvalitu. Aj zo strany niektorých výrobcov prebieha takáto dezinformačná kampaň, ktorá propaguje profily A. Okenné profily sa delia z hľadiska pohľadových stien do troch kategórií – A, B a C, hoci v praxi sa uplatňujú iba prvé dve kategórie (A a B).

Norma STN EN 12608-1 jasne uvádza: „Klasifikácia profilov podľa hrúbky stien je určená na opis širokých variácií profilov a návrhov okien pre rôzne aplikácie, ktoré sa používajú v Európe. Nie je určená na naznačenie rozdielov v kvalite profilu alebo vo funkčnosti okien za predpokladu, že príslušné požiadavky pre okná i profily sú vyhovujúce.“

Z uvedeného vyplýva, že klasifikácia profilov do tried nemá vzťah ku kvalite okna. Podarilo sa dostatočne preukázať, že aj z profilov s menšou hrúbkou steny v triede B možno vyrobiť rovnako kvalitné okno z hľadiska fyzikálno-mechanických vlastností ako z profilov triedy A. Táto skutočnosť vychádza z faktu, že viackomorový plastový profil slúži vlastne iba ako obal, ktorý chráni okno pred poveternostnými vplyvmi a zaisťuje jeho životnosť. Mechanické vlastnosti okien, ako je odolnosť proti zaťaženiu vetrom, sú takisto dané typom a tvarom oceľovej výstuže uloženej vo vnútri profilu a jeho správnym prepojením s plastom pri výrobe. Kvalita okna je preukázaná systémovými skúškami dodávateľa systému alebo certifikáciou výrobcu okien.

veľké francúzske okná
Zdroj: istock

Napríklad v Česku sa Česká komora ľahkých obvodových plášťov (ČKLOP) plne dištancovala od takýchto dezinformácií a zdôrazňuje, že všetci významní výrobcovia PVC-U profilov, určených na výrobu okien a dverí, sa dobrovoľne zaviazali používať recyklát a regenerát (vlastný opätovne použiteľný materiál) pri výrobe profilu. Dôvodom tejto aktivity nie je iba snaha o podporu ochrany životného prostredia, ale je motivovaná myšlienkou ísť svojimi činmi príkladom aj ostatným.

Testy, ktoré sa vykonali v akreditovaných laboratóriách, preukázali, že profily s obsahom recyklátu/regenerátu majú rovnakú kvalitu v porovnaní s profilmi vyrobenými výhradne z tzv. prvomateriálu.

kvety v okne
Zdroj: istock

Do akej miery ovplyvňuje počet komôr okenného rámu tepelnoizolačné vlastnosti okien?

Katarína, Bratislava

Počet komôr je kritérium, na ktoré sa pri výbere okien veľmi prihliada. Pravda je, že vyšší počet komôr vo všeobecnosti prináša lepšie tepelnoizolačné vlastnosti rámu, odolnosť proti povrchovej kondenzácii vody, ale aj tvarovú stálosť. Počet komôr vyšší ako šesť však už nemusí byť efektívny, keďže sa tepelnoizolačné vlastnosti rámu zlepšia iba nepatrne. Pri výbere okien je však veľmi dôležité brať do úvahy prechod tepla otvorovou konštrukciou ako celkom. Progresívni výrobcovia dnes volia iné cesty, ktoré vedú k zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností okien – tepelné výstuže zo sklolaminátu, hliníkové doštičky v profile, väčšie zapustenie skla aj optimalizované umiestnenie výstuže.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteDôležitý je aj materiál, z ktorého je okno vyrobené, či kvalitné tesnenie. Aktuálne by nové okná mali mať súčiniteľ prechodu tepla Uw = 1,0 W/(m2 . K). Čím je táto hodnota menšia, tým má okno lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Od roku 2021 budú požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla otvorových výplní prísnejšie. Pre okná nových stavieb bude platiť: požadovaná (normalizovaná) hodnota súčiniteľa prechodu tepla Uw = 0,85 W/(m2 . K), odporúčaná hodnota Uw = 0,65 W/(m2 . K).

Optimálny súčiniteľ prechodu tepla celého okna možno dosiahnuť plastovými profilmi s piatimi až šiestimi komorami so stavebnou hĺbkou od 70 mm v kombinácii s kvalitnými tepelnoizolačnými dvojsklami alebo trojsklami.

vchodové dvere
Zdroj: istock

Aké sú požiadavky na vchodové dvere, čo všetko by mali spĺňať?

Peter, Lozorno

Pri výbere dverí si musíte stanoviť prioritu, či uprednostníte dvere s lepšími tepelnoizolačnými alebo zvukovoizolačnými vlastnosťami. Jednoducho nie je možné, aby ste mali dvere s nadštandardnými tepelnoizolačnými vlastnosťami a súčasne dvere s extrémne vysokým zvukovým útlmom. Jedna z týchto požiadaviek musí byť v popredí. Pri vchodových dverách sa však nepredpokladá, že by mali oddeľovať často používaný obytný priestor od vonkajšieho – obvykle vedú do predsiene alebo na chodbu, takže štandardný hlukový útlm by mal byť vo väčšine prípadov úplne dostatočný.

V súčasnosti platné normy stanovujú výstavbu energeticky úsporných domov. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby aj vchodové dvere mali dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Aktuálne pre vchodové dvere bez zádveria predpisuje tepelnotechnická norma Ud ≤ 2,5 W/(m2 . K), pre dvere so zádverím Ud ≤ 3,0 W/(m2 . K). Od budúceho roka sa však požadovaná a rovnako aj odporúčaná hodnota sprísni na Ud ≤ 2,0 W/(m2 . K) (pre dvere so zádverím i bez zádveria).

Okrem dobrých tepelnoizolačných vlastností by dvere mali byť aj bezpečné. Bezpečnosti otvorových výplní sa venuje hneď niekoľko noriem. Jedna z nich (STN EN 1627) stanovuje triedy bezpečnosti podľa odolnosti proti vlámaniu. Pri dverách sa rozlišuje šesť bezpečnostných tried, pričom platí, že čím vyššie číslo, tým vyšší stupeň ochrany. Dôležité pritom je overiť si, či deklarovanú triedu bezpečnosti spĺňajú celé dvere alebo len niektorý z prvkov (profil, výplň, kovanie…). Kvalitné dvere by mali byť doplnené aj vhodnými zárubňami, osadenými pevne a hlboko do steny tak, aby ich zlodej nemohol vytrhnúť.

Odpovedal Petr Sýs, technický a produktový manažér spoločnosti Deceuninck.

Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

  1. Tiež som si týmto vyberaním prešiel. Jedine v čom som si bol istý bolo že potrebujem lepšie tepelno izolačné vlastnosti, lebo dom ktorý som kúpil bol pri lese a v okolí samé kopce, takže to tu dosť fúkalo a predsa len je chladnejšie. Ostatné som si nechal u Vekry poradiť, to už bolo mimo mňa. Zase toľko sa nevyznám.

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.