11 / 22

Prestupy cez parobrzdu treba vyhotoviť tak, aby boli vzduchotesné. Najskôr si pripravte štvorce parobrzdy s nakresleným prierezom rúry.

Zdroj: Isover
Späť na článok

Dôležité opatrenia, ktorými zabezpečíte, aby cez strechu neunikalo teplo a v lete sa neprehrievala

11 / 22