Sanačné omietky

Stavebný materiál
image 33594 25 v1

Výber fasádnej omietky nie je len o farbe vášho domu. Pozornosť by ste mali venovať určite jej vlastnostiam, ako sú vodoodpudivosť a odolnosť proti nepriaznivým klimatickým vplyvom. Dôležitý je aj podklad, na ktorý budete omietku nanášať.

Stavebný materiál
image 23523 25 v1

Ak váš dom trpí nadmernou vlhkosťou, určite oceníte špeciálny sanačné omietky Profisan. KM BETA a.s., jeden z najväčších rýdzo českých výrobcov omietkových a maltových zmesí, ponúka sanačný systém, ktorý možno nanášať aj na nevysušené murivo s vysokou vlhkosťou a silným zasolením. Profisan je riešenie pre trvalo vlhké steny domov nielen po povodniach, ale aj vlhkých historických budov.

Stavebný materiál
Sanačné omietky KM BETA = dokonalé riešenie vlhkosti

Opakujúce sa záplavy pravidelne testujú naše stavby a ich schopnosť odolávať veľkej vode. Ak váš dom trpí nadmernou vlhkosťou, určite oceníte špeciálne sanačné omietky Profisan. KM BETA, a. s., jeden z najväčších rýdzo českých výrobcov omietkových a maltových zmesí, po novom ponúka sanačný systém, ktorý možno nanášať i na nevysušené murivo s vysokou vlhkosťou a silným zasolením. Profisan je riešenie na trvalo vlhké steny nielen v domoch po povodniach, ale aj vo vlhkých historických budovách.

Aktuality
image 22309 25 v1

KM BETA a.s., jeden z najväčších rýdzo českých výrobcov omietkových a maltových zmesí, novo ponúka sanačný systém, ktorý je možné nanášať aj na nevysušené murivo s vysokou vlhkosťou a silným zasolením. Profisan je riešenie pre trvalo vlhké steny domov nielen po povodniach, ale aj vlhkých historických budov.

Rekonštrukcia bytu
odstranovanie vlhkosti obvodovych stien

Odstraňovanie vlhkosti zo stavebných konštrukcií patrí k dôležitým činnostiam pri rekonštrukciách starých budov i pri novostavbách. Ak materiál dosahuje vlhkosť 6 až 9 %, začínajú rásť plesne, pri 10 % sa množia baktérie, ktoré spôsobujú závažné ochorenia.

Zateplenie
omietka nesluzi len na paradu

Aby obvodové steny budovy dlhodobo a bezchybne plnili svoju funkciu, musia byť chránené pred vplyvmi vonkajšieho prostredia, ktoré by mohli zmeniť ich fyzikálne vlastnosti a v konečnom dôsledku mať negatívny vplyv na kvalitu vnútorného prostredia.

Stavebný materiál
omietky v interieri

Po ukončení hrubej stavby stojíme pred rozhodnutím, čím náš príbytok „zaodejeme“ zvonka i zvnútra. Kým vonkajšie omietky musia byť dostatočne odolné, pretože sú priamo vystavené klimatickým vplyvom a tvoria akoby nárazník proti pôsobeniu vonkajšieho prostredia, odolnosť omietkových zmesí určených na vnútorné konštrukcie môže byť nižšia. Aj vnútorné omietky musia však spĺňať určité kvalitatívne požiadavky a popri fyzikálnych vlastnostiach sa do popredia dostáva najmä estetické hľadisko.

Zateplenie
omietky saty exterieru

 Ideme po ulici a jednotlivé domy sa na nás pozerajú. Obracajú sa k nám fasádami, ktoré pripomínajú ľudské tváre. Jedna mladá a svieža, druhá – aj keď staršia – noblesná a udržiavaná, iná vráskavá „jednou nohou nad hrobom“. Nechýbajú ani tie síce mladšie, ale neudržiavané a spustnuté. V ostatnom čase je čoraz viac tých dokonalých detských, hladkých, zateplených (akoby vrstvičkou detského podkožného tuku) a všetky sa na seba podobajú ako vajce vajcu... Fasády. Chcete, aby práve tá vaša bola iná, zaujímavá, temer večná a pritom bez údržby? Tak čítajte, porovnávajte a rozmýšľajte.  

Stavebný materiál
omietkove zmesi

Omietky sú tradičným a najčastejšie používaným spôsobom úpravy vnútorných a vonkajších povrchov stavieb. Na rozdiel od iných povrchových úprav, ktoré sa dajú použiť len v určitom prostredí, omietku môžeme použiť takmer na každý nosný podklad. Plní nielen funkciu ochrany muriva, ale zohľadňuje aj estetické hľadisko. Z tohto pohľadu sú omietky najrozšírenejšou povrchovou úpravou a aj v budúcnosti bude ťažké nahradiť ich inými materiálmi.

Stavba domu
odvlhcujeme stare mury

Pri odvlhčovaní konštrukcií môžeme využiť technológie založené na odparovaní vody. Niektoré z nich možno realizovať aj svojpomocne.

Kde sa diskutuje