Požitie sanačnej omietky
Zdroj: isifa/shutterstock

Neviete, ako odstrániť vlhkosť z muriva? Pri riešení sanácie využite niektorú z týchto metód

Na odstránenie vlhkosti z muriva je dostupných viacero metód. Výber tej vhodnej závisí od typu muriva, zdroja, typu vlhkosti a ďalších špecifických podmienok.

Pri kúpe staršej nehnuteľnosti treba počítať s tým, že sa nezaobíde bez väčšej či menšej investície. Medzi najčastejšie problémy, ktoré trápia aj mnoho majiteľov starších rodinných domov s pivnicami, patria problémy so zavlhnutými stenami.

Zavlhnuté steny sú nielen estetickým problémom, ale predstavujú najmä riziko z hľadiska vplyvu na ľudské zdravie. Ak sa v nehnuteľnosti vyskytuje problém zavlhnutých stien, treba ho riešiť čím skôr. Len včasným a úspešným zásahom možno dosiahnuť príjemné a najmä zdravé prostredie. Príčiny zavlhnutých stien môžu byť rôzne. Medzi najzásadnejšie patrí chýbajúca hydroizolácia spodnej stavby, rokmi chátrajúca a nefunkčná hydroizolácia či menšie poruchy spájané s nedostatočným odvádzaním dažďovej vody zo strechy, prípadne slabo vyspádované chodníky po obvode stavby.

Aké sú dostupné riešenia?

Posúdenie skutkového stavu a návrh konečného riešenia sanácie je lepšie nechať na skúsených odborníkov. Realizátori, projektanti, prípadne pamiatkari navrhnú najvhodnejší spôsob odstránenia problému. Existuje niekoľko spôsobov, ako odstrániť zavlhnuté steny.

V ideálnom prípade treba odstrániť príčinu – odkopať zeminu po obvode a chýbajúcu alebo nefunkčnú hydroizoláciu nahradiť novou. Nie vždy však možno vykonať takýto priamy zásah. V takom prípade možno použiť jeden z nasledujúcich spôsobov odstránenia vlhkosti:

  • injektáž,
  • aplikácia nových sanačných mált na pôvodné murivo,
  • elektrické vysúšanie,
  • podrezanie muriva.

Každé z týchto riešení má svoje prednosti aj nevýhody. Správny výber sanačného zásahu je preto potrebné dobre zvážiť.

Vhodné riešenie závisí od viacerých faktorov, akými sú druh muriva, miera zavlhnutia, očakávaná životnosť, statika stavby, ako aj finančné možnosti zákazníka. Z hľadiska náročnosti realizovania opravy sa pravdepodobne ako najjednoduchšia bude javiť sanácia zavlhnutých stien s použitím odvlhčovacích mált.

Výhodou tohto spôsobu opravy je ľahká aplikácia sanačných mált, ktorú hravo zvládne každý zručný domáci majster. Istou nevýhodou môže byť náročné odhadnutie životnosti vykonaného zásahu. Životnosť závisí od miery navlhnutia muriva a množstva zasolenia stien. Vzhľadom na to, že tento typ opravy negarantuje dlhodobú životnosť na desiatky rokov, často sa realizuje oprava kombináciou s jedným z vyššie uvedených spôsobov odstránenia vlhkosti. Preferovanou metódou je najmä spojenie s injektážou, ktorá nahrádza vodorovnú izoláciu v mieste muriva.

Použitie sanačných omietok je však potrebné v akejkoľvek kombinácii sanačného zásahu. Výber vhodnej omietky preto treba vždy prispôsobiť typu opravy.

Aký účinok má chemická injektáž muriva? Patrí do rúk domácich majstrov?

Hlavným cieľom injektáže muriva je vytvoriť horizontálnu chemickú bariéru a zamedziť tak vzlínaniu kapilárnej vlhkosti do stien. Vďaka použitiu chemickej injektáže sa spomaľuje/zastavuje prestup vlhkosti zo spodných vrstiev, čím sa výrazne predlžuje životnosť následne použitých sanačných omietok.

Injektáž muriva Mapei Mapestop
Aktívne látky obsiahnuté v emulzii Mapestop Cream prenikajú do podkladu a reagujú s kremíkom v murive. Vytvárajú bariéru, ktorá expanduje a blokuje vzlínajúcu vlhkosť bez toho, aby obmedzila paropriepustnosť muriva. | Zdroj: Mapei.sk

Injektáž možno realizovať aplikáciou koncentrovaných mikroemulzií na silan-siloxanovej báze (Mapestop), ktoré sa aplikujú nízkotlakovou injektážou alebo voľnou gravitáciou do vopred navŕtaných otvorov. Tento výrobok vyžaduje odborne spôsobilú aplikáciu a určený je predovšetkým pre profesionálov. Alternatívou je aj nízkotlaková injektáž s použitím injektážnej hmoty s rýchlou reakciou. Ide o neškodný, netoxický materiál s antibakteriálnym účinkom bez zápachu s obsahom striebra (realizuje AXALL).

Pre zručných domácich majstrov je určená krémová emulzia (Mapestop Cream) na báze silanového monoméru, ktorý sa dodáva v krémovej konzistencii. Materiál je obľúbený pre jednoduchú aplikáciu s použitím dostupného pracovného náradia. Otvory sa vždy vŕtajú len z jednej strany a vždy vo vodorovnom smere. Na aplikáciu možno použiť vytláčaciu pištoľ na silikónové tmely. V prípade väčšieho balenia v monoporcii sa používa špeciálna pištoľ na aplikáciu 600 ml alumíniových balení. Častý problém predstavuje návrh správneho miesta na vyhotovenie radu vŕtaných otvorov . Tu platí zásada, že otvory by sa mali vŕtať vždy nad úrovňou terénu. Injektážne práce sa odporúča realizovať cez pôvodnú omietku za predpokladu, že sa ešte nachádza na stene.

Pre správny návrh postupu opravy je nevyhnutné ešte pred aplikáciou chemickej bariéry dôkladne určiť druh muriva.

Nízkotlaková injektáž muriva
Po nízkotlakovej injektáži injektážnou hmotou s rýchlou reakciou s obsahom striebra dochádza k okamžitej samovoľnej reťazovej reakcii. Injektážna hmota začne viazať vodu, a tým vytvára izolačnú zábranu priamo v kapilárnom systéme, ktorá zamedzí prestupu ďalšej vody | Zdroj: osetreniestavieb.sk

Murivo pod úrovňou terénu

Pri sanácii stavieb pod úrovňou terénu, kde sa predpokladá častá akumulácia spodnej vody alebo prítomnosť tlakovej vody, pričom zásah možno vykonať len z vnútornej strany, bude nevyhnutné doplniť sanačný systém (injektáž + sanačná omietka) návrhom vhodnej hydroizolácie, ktorá sa umiestňuje pod sanačnú omietku. Ide o tzv. antikondenzačný systém, pri ktorom sa vďaka zapracovaniu hydroizolácie (napr. Mapelastic Foundation) zaistí ochrana muriva pred pôsobením vody. Následne sa na odvedenie kondenzovaných vodných pár z povrchu hydroizolácie realizuje sanačná omietka.

Sanačné omietky

Sanačné omietky môžete začať realizovať jeden týždeň po injektáži. Na omietanie stien nie je vhodné použiť tradičné cementové malty. Dôvodom je, že prítomnosť solí vo vnútri muriva v kombinácii s vlhkosťou spôsobuje pri zložitej chemickej reakcii po krátkom čase vznik výkvetov aj na novozrealizovanej omietke. Sprievodným znakom je často aj tvorba trhlín a postupné oddelenie omietky od podkladu. Ideálnym riešením pri zavlhnutých stenách vrátane prítomnosti rozpustných solí v murive je použitie jednovrstvového systému (napr. Promap), ktorý predpokladá aplikáciu sanačnej odvlhčovacej makroporéznej omietky. Prednosťou takejto omietky je obsah špeciálnych hydraulických spojív s puzolánovou reakciou a vysokou odolnosťou proti soliam. V štruktúre omietky sa vytvoria makropóry, ktoré zabezpečia prestup vodných pár z muriva a zároveň umožnia uskladňovanie solí v priestore pórov.

Požitie sanačnej omietky
Životnosť sanácie odvlhčovacou omietkou závisí od miery navlhnutia muriva a množstva zasolenia stien. | Zdroj: isifa/shutterstock

Ak opravované murivo vykazuje značné vzlínanie kapilárnej vlhkosti alebo vysokú koncentráciu rozpustných solí, siahnite skôr po odvlhčovacej makroporéznej omietke na báze čistého vápna alebo prirodzene hydraulického vápna.

Text: Andrea Dingová z podkladov firiem Mapei a Axall
Foto: isifa/Shutterstock, Mapei, Axall
Zdroj: Časopis Urob si sám

  1. Stella says:

    Kde nájdem dobrú sanačnú firmu, ktorá mi pomôže s odstránením vlhkosti, ktorá nie je vzlínavá, ale postupuje od stropu dole. Vie mi niekto poradiť ?

  2. Anton says:

    Sanačné omietky sú síce dobrá vec ale nikde (a to myslím naozaj nikde) sa nedočítate ako a s čím maľovať omietku. Nesmie sa maľovať jupolom ani inými farbami na báze kaolínu. O tomto prečo nepíšu výrobcovia sanačných omietok?

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje