sanácia muriva
Galéria (16) Zdroj: shutterstock

Odvlhčenie múrov zvonka a zvnútra

Či už chcete dom ochrániť z vonkajšej, alebo vnútornej strany, spravidla budete musieť využiť viac rôznych spôsobov izolovania proti vlhkosti. Trvalé riešenie problémov spôsobených vlhnutím stavby zabezpečí iba vhodné spolupôsobenie všetkých použitých materiálov a vykonaných prác.

Galéria

sanácia muriva
sanácia muriva
sanácia muriva
sanácia muriva
sanácia muriva
sanácia muriva
sanácia muriva
sanácia muriva

Prečo sú nadzemné múry vlastne vlhké? Je to vďaka fyzikálnemu javu, tzv. kapilárnej elevácii, keď voda vo veľmi úzkych rúrkach (štrbiny, póry, kapiláry) stúpa nahor. Stupeň kapilárnej vzlínavosti vody závisí od nasiakavosti (pórovitosti) použitého stavebného materiálu. Čím majú kapiláry užší prierez, tým vystupuje voda do väčšej výšky, ako napríklad pri tehle či malte s malými pórmi. Napriek možnému vzostupu vlhkosti do určitej výšky je v materiáloch s menšími pórmi pohyb kapilárnej vlhkosti smerom k povrchu pomalší. V materiáloch s pórmi širšími ako 0,1 mm je výška kapilárnej vzlínavosti obmedzená. Vplyvom kapilárnych síl môže nasiaknutá voda vystúpiť až do výšky nad 10 m. Nežiaduca vlhkosť pri kapilárnej vzlínavosti vody v murive môže popri nefunkčnej alebo chýbajúcej hydroizolácii pochádzať z nedostatočne odvedenej zrážkovej vody od stavby alebo zo zemnej vlhkosti z podzemnej vody.

Možnosti odvlhčenia muriva

Problém s kapilárnou vlhkosťou možno vyriešiť fyzickou bariérou, teda dodatočným vložením hydroizolácie z neporézneho materiálu (napr. plechu, plastovej fólie) do muriva tak, aby sa zabránilo kapilárnemu vzlínaniu vody smerom nahor.

Ďalším riešením je tzv. chemická clona, ktorá spočíva v tlakovej chemickej injektáži, t. j. vo vytvorení bariéry chemickou látkou, ktorá sa injektuje do vopred vyvŕtaných otvorov vo vlhkej murovanej konštrukcii. Injektážna zmes vo vrtoch reaguje a týmto chemickým procesom sa vytvorí tzv. hydroizolačná clona, ktorá zabraňuje vzlínaniu vlhkosti vo zvislom smere, preto tu hovoríme o vodorovnej izolácii.

V prípadoch vlhnutia stien s nižšou intenzitou možno samostatne alebo ako doplnkový prvok hydroizolačných systémov využiť na odvlhčovanie tzv. sanačné omietkové systémy, ktoré umožňujú rýchle odparovanie vody z muriva, takže povrch omietnutej steny ostáva suchý. Preto sa použitie sanačného omietkového systému javí ako vhodný spôsob na odvlhčenie muriva, a to aj pri svojpomocnej práci.

Pokiaľ ide o ochranu stien, používajú sa na ich povrchu v zvislom smere jej izolovaním od vonkajšieho prostredia (napríklad vlhkej zeminy) rôzne stierky, nátery, fólie, povlaky. Vo viacerých izolačných systémoch sa uvedené spôsoby využívajú súčasne. Na dosiahnutie plného funkčného spolupôsobenia izolačného systému je potrebné dodržiavať odporúčané postupy výrobcov použitých materiálov.

Injektážne otvory

Najprv treba murivo zbaviť starej omietky až na tehlu. Potom treba vyvŕtať injektážne otvory, teda kanály. Ak je možné pracovať iba z jednej strany múru (napríklad zvnútra pivnice), vrty sa robia v dvoch radoch; pri obojstranne prístupnom múre v jednom rade. Priemer vrtov je potrebné voliť podľa veľkosti tzv. injektážnych pakrov (zariadení na dopravu chemickej emulzie do muriva). Vodorovná osová vzdialenosť jednotlivých vrtov je 100 až 120 mm. Zvislá osová vzdialenosť vrtov je 80 mm. Odsadenie vrtov prvého a druhého radu je vo vodorovnom smere o polovicu osovej vzdialenosti vrtov. Uhol vŕtania je približne 30° až 45°. Každý vrt sa má končiť približne 50 mm od rubovej steny muriva. Vrtnú drvinu a prach je potrebné z injektážnych kanálov odsať priemyselným vysávačom alebo vyfúknuť dýzou s hĺbkou vrtu stlačeným vzduchom bez oleja.

Aplikácia hydroizolácie

Injektážou sa izolovanie muriva zvyčajne nekončí, lebo v prevlhnutom murive sa usadili minerálne soli, ktoré by pri aplikovaní obyčajnej omietky prenikli na povrch, kde by skryštalizovali a vytvorili by na povrchu tzv. soľné výkvety. Preto treba stenu natrieť vhodným izolačným náterom a aplikovať vhodný sanačný omietkový systém, ktorý umožní rýchlejšie vysušenie muriva. Hydroizolačná emulzia alebo krém vytvárajú v murive horizontálnu bariéru, ktorá poskytuje účinnú ochranu proti vzlínajúcej vlhkosti. Nanáša sa vstrekovaním bez tlaku cez navŕtané otvory až dovtedy, kým je stena schopná vsakovať hydroizolačnú látku.

Vhodnosť systému

Tento postup je možné použiť iba v prípade hydroizolácie proti zemnej vlhkosti a netlakovej vode. Pri tlakovej vode je potrebné použiť prefabrikované izolačné prvky.

Príprava uzatváracej vodotesnej malty a tesniacej stierky

Suchá zmes uzatváracej vodotesnej malty sa vysype do čistej nádoby s vodou (25 kg vrece/3,4 až 3,6 l vody – uzatváracia malta, 5 l – tesniaca stierka) a mieša sa nízkootáčkovým miešadlom, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek (minimálne 3 minúty).

Budete potrebovať

Materiál

 • Uzatváracia vodotesná malta
  (napr. MC-Bauchemie Oxal SPM, spotreba približne 1,5 kg/m2)
 • Tesniaca stierka
  (napr. MC-Bauchemie Oxal DS-HS, spotreba približne 3,8 až 5,3 kg/m2)
 • Sanačný prednástrek
  (napr. Oxal VSM k omietkovému systému na opravu vlhkého a zasoleného muriva)
 • Sanačná omietka
  (napr. Oxal WPw, biela omietka (WTA) na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva)
 • Bitúmenová hydroizolačná stierka
  (napr. MC-Bauchemie Nafuflex, zimná, spotreba približne 4,8 až 6,6 kg/m2)
 • Výstužná sieťovina
  (napr. MC-Bauchemie Nafuflex 25 NF)
 • Tesniaca páska (napr. Nafuflex DB S)
 • Tesniaci tmel (napr. Mycoflex 488 MS)
 • Manžeta z výstužnej sieťoviny
  (napr. Nafuflex 25 NF)

Náradie a pomôcky

 • Meter, ceruzka, elektrická vŕtačka
 • Vrtáky s potrebným priemerom
 • Priemyselný vysávač
 • Nízkootáčkové miešadlo
 • Plastová nádoba, oceľová škrabka
 • Štetka
 • Špeciálna lyžica na vytvorenie fabiónu
 • Murárska lyžica, špachtľa
 • Aplikačná pištoľ na tesniaci tmel
 • Hladké drevo

Krok za krokom: Izolovanie zvonka

sanácia muriva
Príprava podkladu a fabióny Plochy stien pred začatím ďalších sanačných prác dôkladne očistite a vyrovnajte. Kúty a rohy medzi základmi a stenou treba zaobliť vytvorením fabiónu s priemerom aspoň 50 mm. Využite tvarovanú lyžicu alebo kúsok rúry. | Zdroj: MC Bauchemie
sanácia muriva
Základný náter – tesniaca stierka Od spodku podlahovej dosky do výšky 300 mm nad terén nanesiete štetkou tesniacu stierku na navlhčenú stenu v 2 krokoch metódou „čerstvé do čerstvého“, prípadne vo viacerých vrstvách. Každú vrstvu nechajte vyschnúť. | Zdroj: MC Bauchemie
sanácia muriva
Bitúmenová hydroizolačná stierka Naneste ju oceľovým hladidlom stierkovaním (zaškrabávaním), aby sa uzatvorili priehlbiny menšie ako 5 mm. Bitúmenová hydroizolačná stierka sa nanáša oceľovým hladidlom v celkovej minimálnej hrúbke 5,7 mm (suchá vrstva 4 mm). | Zdroj: MC Bauchemie
sanácia muriva
Vloženie výstužnej sieťoviny Stierku naneste v dvoch vrstvách aj nadol cez odskok základovej konštrukcie asi 10 cm pod čelnú stranu podlahovej dosky. Medzi prvú a druhú vrstvu vkladajte výstužnú sieťovinu s presahom pásov 100 mm. | Zdroj: MC Bauchemie
sanácia muriva
Izolácia škár Najmä dilatačné škáry premostite tesniacimi páskami. Tieto škáry širšie ako 5 mm si vyžadujú špeciálne konštrukcie. Po zaschnutí základného náteru najprv okraje škár prestierkujte bitúmenovou hydroizolačnou stierkou. | Zdroj: MC Bauchemie
sanácia muriva
Nalepenie tesniacich pások Do čerstvej vrstvy stierky vložte potiahnuté plochy tesniacej pásky. Časť s netkanou textíliou prekryte ďalšou vrstvou bitúmenovej stierky. Podľa konštrukcie škáry vytvarujte pogumovanú časť a pretrite ju stierkou. | Zdroj: MC Bauchemie
sanácia muriva
Utesnenie svetlíka Priestup v mieste upevnenia svetlíka utesnite tesniacim tmelom. Aplikačnou pištoľou vtlačte tesniaci tmel do škár v styku steny so svetlíkom, aby sa netvorili dutinyči bubliny a aby sa svetlík so stenou dôkladne spojil. | Zdroj: MC Bauchemie
sanácia muriva
Zapracovanie hrán svetlíka Hrany svetlíka následne po zaschnutí tmelu upravte a zapracujte ich do ďalšej vrstvy bitúmenovej hydroizolačnej stierky. Tmel pred stuhnutím vyhlaďte špachtľou, hladkým drevom a mydlovou vodou. | Zdroj: MC Bauchemie
sanácia muriva
Osadenie manžety Rúru očistite a zdrsnite. Pri rúre vystierkujte stenu bitúmenovou stierkou a vytvorte zaoblený prechod. Do nej vložte 20 cm široký pás výstužnej sieťoviny s hviezdicovito vystrihnutým otvorom a pokryte ho druhou vrstvou stierky. | Zdroj: MC Bauchemie
sanácia muriva
Sieťovina na rúru Pás sieťoviny široký 20 cm na jednom okraji viackrát nastrihnite, oviňte ho okolo rúry, čím vytvoríte manžetu s nastrihnutými kúskami na stene. Uložte ju do čerstvej stierky a prekryte ju druhou vrstvou stierky. | Zdroj: MC Bauchemie

Krok za krokom: Izolovanie zvnútra

sanácia muriva
Vyvŕtanie otvorov Pred vŕtaním otvorov zbavte murivo v suteréne starej omietky do výšky 30 – 50 cm nad hranicou vlhnutia. Do muriva očisteného od prachu a nečistôt vyvŕtajte otvory. Do očistených vrtov aplikujte injektážnu emulziu alebo krém. | Zdroj: MC Bauchemie
sanácia muriva
Vytvorenie fabiónu V mieste prechodu medzi stenou a podlahou vytvorte fabión (zaoblenie) s priemerom minimálne 50 mm nanesením uzatváracej vodotesnej malty špeciálnou lyžicou. Nasiakavé podklady predtým navlhčite. | Zdroj: MC Bauchemie
sanácia muriva
Uzavretie trhlín a škár Škáry, otvorené trhliny alebo drobivé pieskujúce škáry vyškrabte do hĺbky 20 mm a priľahlé murivo dôkladne očistite oceľovou metlou alebo bezolejovým kompresorom. Škáry uzavrite uzatváracou vodotesnou maltou. | Zdroj: MC Bauchemie
sanácia muriva
Nanesenie tesniacej stierky Obvodové múry natrite zvnútra tesniacou stierkou od vrchu podlahovej dosky až po hranicu 30 cm nad vyvŕtanými dierami minimálne v 2 krokoch. Po uschnutí aplikujte sanačný omietkový systém. | Zdroj: MC Bauchemie

TEXT ANDREA DINGOVÁ, STANISLAV BOTUR, MC Bauchemie
FOTO isifa/Shutterstock, MC Bauchemie
ZDROJ časopis Urob si sám 12/2019

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje