Back to the article Odvlhčenie múrov zvonka a zvnútra 10 / 15
Zdroj: MC Bauchemie

Izolácia škár Najmä dilatačné škáry premostite tesniacimi páskami. Tieto škáry širšie ako 5 mm si vyžadujú špeciálne konštrukcie. Po zaschnutí základného náteru najprv okraje škár prestierkujte bitúmenovou hydroizolačnou stierkou.

Izolácia škár Najmä dilatačné škáry premostite tesniacimi páskami. Tieto škáry širšie ako 5 mm si vyžadujú špeciálne konštrukcie. Po zaschnutí základného náteru najprv okraje škár prestierkujte bitúmenovou hydroizolačnou stierkou.