odvlhčenie murov

Základy domu
Odvlhčenie muriva tlakovou injektážou

Pomocou injektážnej hmoty s rýchlou reakciou možno dosiahnuť dlhotrvajúce účinky. Metóda injektáže je charakteristická rýchlou aplikáciou bez odkopávania, podrezávania a iných náročných mechanických zásahov do muriva.

Údržba a opravy
sanácia muriva

Či už chcete dom ochrániť z vonkajšej, alebo vnútornej strany, spravidla budete musieť využiť viac rôznych spôsobov izolovania proti vlhkosti. Trvalé riešenie problémov spôsobených vlhnutím stavby zabezpečí iba vhodné spolupôsobenie všetkých použitých materiálov a vykonaných prác.