Sanácia zvlhnutej omietky v garáži
Galéria (19)

Sanácia zvlhnutej omietky v garáži

Aj v novostavbách sa môže stať, že po čase začnú prepúšťať vlhkosť. To bol aj prípad murovanej garáže. Naši odborníci si s tým poradili.

Galéria

Sanácia omietky v garáži
Sanácia omietky v garáži
Sanácia omietky v garáži
Sanácia omietky v garáži
Sanácia omietky v garáži
Sanácia omietky v garáži
Sanácia omietky v garáži
Sanácia omietky v garáži

Navlhnuté plochy, výkvety vykryštalizovaných solí, opadávanie omietky – to všetko sú sprievodné znaky vlhkosti v murive.

Ide pritom nielen o estetický, ale aj o hygienický a konštrukčný problém. Huby a plesne spôsobujú rozličné ochorenia dýchacích ciest, alergie a pod. Stavebný materiál, cez ktorý migruje voda, stráca svoje pôvodné vlastnosti – súdržnosť a tepelnotechnické parametre. Nepriaznivé účinky vlhkosti sa zvyšujú, ak je murivo zasolené. Niektoré soli sú hygroskopické, teda vo väčšej miere viažu vlhkosť z okolitého prostredia v murive, znásobujú svoj objem a výrazne porušujú chemickú mriežku stavebného materiálu.

Preto je potrebné spraviť radikálnu clonu proti vzlínaniu zemnej vlhkosti a zabrániť jej, aby postupovala ďalej. Predĺžite tým životnosť stavebných materiálov svojho domu a urobíte veľa aj pre zdravšie bývanie.

Sanačné omietky síce znižujú vlhkosť muriva a zlepšujú estetický vzhľad stien, ale neodstraňujú vlhkosť natrvalo. Ak chceme odstrániť prenikanie vlhkosti do konštrukcie stien a zároveň spevniť nesúdržné murivo s trhlinami a škárami, urobíme to tzv. injektážou (vstrekovaním) špeciálnych roztokov a riedkych mált do muriva. Pri nej sa do muriva najprv vyvŕtajú otvory. Do otvorov sa potom najprv injektujú cementové výstuže a izolačné emulzie, ktoré v ňom vytvoria tesniacu vrstvu. Takto ošetrená oblasť je pre vodu nepriepustná.

UROB SI SÁM

NÁROČNOSŤ: ****
ČAS: 2 dni
NÁKLADY: do 300 €
ĽUDIA: 1 – 2
OBDOBIE: III – XI

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 300 €

• zálievková malta
napr. Murexin VS 10 alebo hydroizolačná stierka DS 28 (11,50 €/vrece 25 kg)
• injektážna emulzia
napr. Inject IM 55 (21,30 €/5 l)
• omietkový systém
prednástrek, napr. Baumit Sanova prednástrek (15,10 €/vrece 40 kg),
jadrová omietka, napr. Baumit Sanova trasová omietka WTA (15 €/vrece 25 kg),
vrchná omietka, napr. Baumit Sanova jemná omietka (16,20 €/vrece 40 kg)
náter na maľovku napr. Baumit KlimaColor (74,30 €/14 l)

NÁRADIE

• vŕtacie kladivo
sekáč (40 – 80 mm), vrták (14 mm)
• murárske náradie
tzv. kalfas alebo fúrik, kelňa, naberačka, hladidlo, stierka (špachtľa), nádoba, fľaša, vedro, krhla, kladivo, ručný sekáč, meter, ceruzka, lievik s hadičkou, injekčná striekačka, maliarska štetka, valček s mriežkou

POSTUP PRÁCE

Ako sa zbaviť vlhkosti z navlhnutej omietky?

Pripravíme si náradie a materiál. Pri odstraňovaní omietky vzniká množstvo prachu, preto použijeme ochrannú masku na ústa a ochranu očí.  

Vzlínajúca vlhkosť sa začína prejavovať vlhkými „mapami“ na stenách, neskôr sa začne vydúvať a olupovať omietka, objavia sa soli, huby, plesne. 

Odstraňovanie omietky Pri väčšej ploche je lepšie použiť vŕtacie kladivo. Pri tepelnoizolačných keramických tvárniciach pracujeme s citom.  

Na menšej ploche či okrajoch postačí kladivo a ručný sekáč. Omietku odstraňujeme od stredu steny smerom ku kútom a nárožiam. 

Odstránime aj omietku meter nad oblasťou zavlhnutia. Murivo opracujeme drôtenou kefou, čo zabráni vytváraniu hrudiek v novej omietke. 

Pri plnej tehle vŕtame do prvej škáry medzi tehlami, pri dutej vŕtame asi 3 – 5 cm nad podlahou. Na dodržanie uhla vŕtania si pomôžeme hranolom. 

Murivo spevníme maltou pomocou lievika a rúrky. V plnej tehle alebo kameni to netreba robiť. Pri dutej tehle je výstuž dutín potrebná. 

Pre istotu sme zdvojili cementovú výstuž vyvŕtaním ďalšieho radu dier. Pri vŕtaní treba dávať pozor, aby sme nepoškodili pôvodnú izoláciu. 

O 30 minút, najneskôr však do 3 hodín, zaliate otvory znova prevŕtame takým istým vrtákom a ihneď začneme s aplikovaním injektážnej emulzie. 

Na jednu dieru treba 0,3 – 0,5 l emulzie. Zhruba po hodine dopĺňame emulziu injekčnou striekačkou až do úplného nasýtenia muriva. Foto Marian Drobnica

Premeranie vlhkosti muriva po 14 dňoch bolo v poriadku, môže sa nahadzovať omietka. Najlacnejšie merače vlhkosti kúpite za 25 eur.

Prednástrek Nahodíme murárskou naberačkou – lyžicou. Výdatnosť suchej malty je asi 10 kg/m2 pri 100 % krytí (1 vrece vystačí na 4 m2). 

Prednástrek po nahodení Vlhčíme ho 2 dni. Technologická prestávka pred ďalším omietaním trvá asi 7 dní. 

Navlhčenie prednástreku Pred ďalším nanášaním treba podklad navlhčiť. Trasovú omietku treba nanášať v minimálne 2-centimetrovej hrúbke. 

Trasovú omietku stiahneme do roviny a po miernom „zavädnutí“ povrch vyhladíme. Vrece 25 kg stačí približne na 1,3 m2 pri hrúbke 2 cm. 

Pevný, suchý, nezamrznutý podklad pred nanášaním jemnej štukovej omietky v závislosti od atmosférických podmienok navlhčíme. 

Omietku nanášame hladidlom v hrúbke 3 – 4 mm. Po čiastočnom stvrdnutí ju vyhladíme polystyrénovým alebo plsteným (filcovým) hladidlom. 

Technologická prestávka pred nanesením interiérovej farby (Baumit KlimaColor) je 1 mm/1 deň, resp. 1 cm/10 dní omietky. Foto Marian Drobnica 

PRÍPRAVA MURIVA

Odstraňovanie omietky

Je to namáhavá a prašná činnosť, často sa pracuje s plesnivým murivom. Treba si pri nej chrániť dýchacie cesty kvalitným respirátorom.
S modernou technikou ušetríte mnoho času a energie. Vhodné je vŕtacie kladivo so šírkou sekáča 40 až 80 mm.
Pozor pri odstraňovaní omietky na starých domoch. Elektrické rozvody sa v nich nachádzajú kdekoľvek, a tak treba omietku osekávať so zvýšenou opatrnosťou. Osekať treba najmä navlhnutú časť omietky a pásmo do výšky približne 1 m nad oblasťou zvlhnutia.

Vŕtanie otvorov

Do spodnej časti obnaženého muriva vyvŕtajte vrtákom s priemerom 14 mm rad otvorov pod uhlom 15 – 30° smerom nadol. Vzdialenosti otvorov si stanovte podľa hrúbky muriva: 12,5 cm pri hrúbke muriva do 40 cm, resp. 8 cm pri hrúbke muriva do 70 cm.
Použite vhodne dlhý vrták – vrt by mal končiť asi 5 cm pred protiľahlou stenou múru. Vyvŕtané otvory vyčistite (napr. vysávačom).

SANÁCIA MURIVA

Spevnenie múrov

Ak je tehlové murivo z dutých tehál, ako to bolo v našom prípade, vyplňte vyvŕtané otvory zálievkovou maltou alebo hydroizolačnou stierkou. Nami zvolený spôsob: pri nalievaní sme využili lacný lievik s hadičkou a krhličkou. Týmto sa v murive z dutých tehál vytvorí výstuha – lôžko. Po úplnom zaliatí otvorov sme zostatkom hydroizolačnej stierky natreli obnažené murivo. O 30 minút, najneskôr do 3 hodín, vyplnené miesta opäť prevŕtajte. Priemer vrtáka (14 mm), ako aj nastavenie dĺžky vrtáka (hrúbka steny – 5 cm) ostávajú také, ako pri prvom vŕtaní.

Aplikácia izolačnej emulzie

Vďaka tomu, že jej použitie je jednoduché, jednoducho realizovateľný systém zhotovenia dodatočnej horizontálnej izolácie muriva možno aplikovať aj svojpomocou. Systém obyčajne pozostáva z hydrofóbnej emulzie a vtokových rúrok, ktoré sa zavedú do vyvŕtaných otvorov v murive. Emulzia sa transportuje beztlakovou injektážou cez kapilárne dutiny do muriva. Tieto systémy sú vhodné na vnútorné i vonkajšie použitie. Pri nákupe materiálu sme však nemali šťastie, lebo injektážnu súpravu pozostávajúcu z kapilárnych knôtov a lievikov s kapilárnymi rúrkami v tom čase v obchode nemali. Keďže nás tlačil čas, rozhodli sme sa pre náhradný postup pomocou lievika, hadičky a krhličky. Na dopĺňanie emulzie pri postupnom vsakovaní sme si pomohli injekčnou striekačkou.

Emulzia po vsiaknutí do muriva prenikne do okolitých kapilár nachádzajúcich sa v murive a po zreagovaní vytvorí vodonepriepustnú izoláciu. Okrem izolačných vlastností emulzia aj výrazne spevňuje murivo.

Oprava stien pred omietaním

O 7 – 14 dní bude izolačná emulzia použitá na sanáciu vlhkého muriva vysušená. Pred nanášaním omietky zatrite otvory a dôkladne opravte všetky diery a nerovnosti muriva. Teraz možno naniesť sanačnú omietku.

Omietanie

Ako prvý začnite nahadzovať riedky „špric“ – vysokopriepustný prednástrek, maltu odolnú proti pôsobeniu solí. Obmedzuje transport solí v murive. Takéto prednástreky sa používajú na prípravu suchých, vlhkých, ako aj soľami zaťažených podkladov v interiéri aj v exteriéri. Zabezpečujú dobrú prídržnosť a rovnomernú nasiakavosť pre ďalšie vrstvy sanačných omietok.

OMIETANIE A MAĽOVKA

Jadrová omietka

Po minimálne 3-dňovej technologickej prestávke môžete na prednástrek nanášať hrubšiu (jadrovú) trasovú omietku. Je to ľahká omietka s obsahom trasu (druh ľahkej sopečnej horniny) na sanáciu muriva s nízkym až zvýšeným stupňom zaťaženia vlhkosťou a škodlivými soľami. Omietka spĺňa požiadavky smernice WTA (nemecká vedecko-technická spoločnosť zaoberajúca sa sanáciou stavieb) na sanačné omietkové systémy. Spracováva sa v jednom alebo vo viacerých pracovných krokoch. Pri nízkom stupni zaťaženia sa nanáša v jednej vrstve, pri vyššom stupni zaťaženia viacvrstvovo. Je vhodná na dosiahnutie pohľadovo suchých stien objektu v interiéri aj v exteriéri, vhodná aj v prípade pamiatkovo chránených objektov. Minimálna hrúbka omietky v exteriéri je 20 mm, v interiéri 10 mm pri nízkom zaťažení soľami, resp. 20 mm pri zvýšenom zaťažení soľami.

Jemná omietka

Použiť môžete jemnú štukovú omietku sanačného omietkového systému. Nanášajte ju antikorovým hladidlom v hrúbke 3 až 4 mm na nahrubo stiahnutý povrch sanačných omietkových systémov. Po čiastočnom stvrdnutí ju jemne vyhlaďte vhodným hladidlom (polystyrénovým alebo plsteným). Pred nanášaním povrchovej úpravy musí byť dodržaná technologická prestávka minimálne 7 dní.

Priepustný náter

Vhodné sú paropriepustné vnútorné silikátové farby. Náter sa aplikuje v 2 vrstvách vhodným maliarskym štetcom alebo valčekom. Prvý náter nanášajte riedený čistou vodou. Technologická prestávka medzi jednotlivými vrstvami náteru je minimálne 12 hodín. Druhý krycí náter nanášajte rovnomerne bez prerušenia neriedený. Na dosiahnutie vizuálne jednotného vzhľadu pracujte na opticky ucelených plochách bez prerušenia v jednom pracovnom cykle. Farbu možno tónovať tónovacími pastami alebo farbami odolnými proti alkáliám (silikátové tónovacie pasty a farby).

Text, realizácia Marian Drobnica
Foto autor, isifa/Shutterstock
Zdroj časopis Urob si sám 8/2018

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.