Pozor, toto je 5 najčastejších chýb pri murovaní! Ako sa im vyvarovať, aby sa vám stavba nepredražila?

Murovanie z tehál
Zdroj: istock.com

Pri zhotovení muriva by sa mali dodržiavať základné pravidlá. Len tak budú múry domu rovné a staticky únosné. Pozrime sa spolu na najčastejšie chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť, aby ste po vytiahnutí múrov neboli nemilo prekvapení.

1. Nesprávne založený prvý rad tehál

Chyba pri zakladaní prvého radu tehál môže byť pri výstavbe domu zásadná, pretože nesprávne založený prvý rad tehál býva príčinou výškových odskokov tehál v nasledujúcich radoch.

Každý rozdiel sa pri ďalších radoch znásobuje a odskok môže byť viditeľnejší. Pritom každá oprava (rozobratie muriva a opätovné murovanie) stavbu predražuje. Výsledkom tejto chyby môžu byť aj statické problémy či tepelné mosty.

Pre prvý rad tehál vždy platí, že musí byť dokonale rovný a bez výškových rozdielov. Pri brúsených tehlách sa kladie ešte väčší dôraz na presné výškové založenie a rovnosť než pri nebrúsených tehlách. Ako spojivo tu totiž zvyčajne slúžia tenkovrstvové lepidlá, ktoré nedokážu odchýlky nerovností kompenzovať tak ako hrubovrstvové malty. Samozrejme, medzi devízy tenkovrstvových mált, naopak, patria presnosť murovania a výraznejšia úspora materiálu.

Ako na správne murovanie
Priebežne počas murovania treba kontrolovať rovnosť uložených radov tehál vodováhou. Tehly v jednotlivých radoch sa kladú so vzájomným presahom, ideálne o polovicu tehly, minimálne o 10 cm. V murive nesmú vzniknúť priebežné škáry. | Zdroj: Heluz

2. Pripravenosť podkladu a tehál

Skôr než začnete s ukladaním prvých tehlových blokov, vyznačte všetky stavebné otvory, ako sú dvere. Rovnako je potrebné výškovo premerať podkladovú konštrukciu (betónovú dosku) a určiť najvyšší bod, od ktorého sa odvíja výška maltového lôžka zakladacej malty. Prvý rad sa vždy ukladá do čerstvého, zavädnutého a vyrovnaného maltového lôžka.

Ako prvé sa založia rohy. Na tento účel sú určené rohové tehly, ktoré patria medzi doplnkový sortiment murovacích materiálov. Po uložení rohových tehál natiahnite medzi tehly murársku šnúru, podľa nej potom ukladajte ostatné tehly. Murárska šnúra sa postará o rovnosť prvého radu. Uložené tehly treba kontrolovať pravidelne vodováhou, aby boli v rovine aj vo vodorovnom smere. Ak si na založenie prvého radu netrúfate, môžete využiť asistenčnú službu.

Ako na správne murovanie
Pred založením prvého radu tehál treba nivelačnou súpravou určiť najvyšší bod, od ktorého sa odvíja výška maltového lôžka zakladacej malty. Na nanesenie zakladacej malty použite zakladaciu súpravu a maltu nanášajte medzi jej vodiace lišty. Hliníkovou latou ju stiahnite do roviny. | Zdroj: Heluz

3. Konzistencia malty

Veľká chyba je, ak tehly pred uložením nezbavíte prachu. Ak nie je zimné obdobie alebo nepoužívate hotovú maltu na tenké škáry, nezabudnite tehly vlhčiť vodou. Čistý povrch a vlhkosť sa postarajú o potrebnú priľnavosť spojiva a tehly.

Pri práci s tenkovrstvovými lepidlami je veľmi dôležitá konzistencia malty. „Vrecovaná malta sa musí rozmiešať s vodou v správnom pomere podľa návodu, aby došlo k želanej chemickej reakcii (tvrdnutiu). Keď je vody príliš veľa, malta je redšia. Takto sa tehlové bloky môžu v zakladacom maltovom lôžku „topiť“, v dôsledku čoho ľahšie vznikajú spomínané nerovnosti. Prípadne vôbec nedôjde k spevneniu muriva – stavebníci sú potom nútení murivo rozobrať a zhotoviť ho znova. Takáto chyba zbytočne spomaľuje výstavbu a zvyšuje náklady, keďže je potrebné dokúpiť novú maltu na murovanie,“ upozorňuje Oliver Kapci, technický poradca spoločnosti Heluz. Väčšiu istotu pri murovaní, a to aj menej skúseným majstrom, dáva už hotová tenkovrstvová malta na tenké škáry, ktorú netreba rozrábať vodou.

4. Nanášanie malty

Pevnosť a potrebné tepelnoizolačné vlastnosti muriva ovplyvňuje nielen konzistencia spojiva, ale aj technika murovania. Na rozdiel od vyšších radov tehál je hrúbka zakladacieho maltového lôžka pod prvý rad tehál minimálne 10 mm a maximálne 40 mm pre jeden pracovný záber. Ak by mala základová doska väčšie nerovnosti, musí sa nechať zakladacie maltové lôžko zatvrdnúť, až potom sa nanesie do požadovanej výšky ďalšia vrstva zakladacej malty.

Zakladacia malta sa aplikuje (s výnimkou stavebných otvorov) medzi vodiace lišty pomocou vyrovnávacej súpravy a sťahuje sa do roviny hliníkovou latou. Prebytočná malta po stranách sa odreže podľa laty murárskou lyžicou. Medzery po zakladacej súprave sa tiež vyplnia maltou.

Tenkovrstvové spojivo určené na murovanie ďalších radov tehál musí vždy vyplniť celú plochu tehly. Vyhnúť sa treba aj použitiu nesprávnych pomôcok na murovanie, napríklad obyčajného maliarskeho valčeka. „Na nanášanie malty SB a SBC je potrebné použiť zubové hladidlo a nanášacie valce, ktoré si môžete zapožičať. Pri použití hotovej tenkovrstvovej malty na silikátovo-disperznej báze je k dispozícii štruktúrovaný systémový valec. Tehly je takisto nevyhnutné ukladať do časového limitu, aby malta nezatvrdla,“ radí Oliver Kapci.

Ako na správne murovanie
Do vyrovnaného lôžka zakladacej malty môžete ukladať tehly prvého radu podľa murovacej šnúry natiahnutej medzi rohovými tehlami, ktoré sa ukladajú ako prvé. Murárska šnúra zabezpečí rovnosť radu. | Zdroj: Heluz

5. Väzba muriva a škáry

Vlastnosti muriva ovplyvňuje aj dodržiavanie odporúčaných presahov tehál vo väzbách. Tie musia byť minimálne 10 cm. Nedodržanie presahov môže viesť k vzniku niekoľkých zvislých škár nad sebou, ktoré predstavujú zo statického hľadiska riziko. Objavujú sa pri dorezoch, kde chýba spoj na pero a drážku.

Širšie škáry sa zakaždým vypĺňajú tepelnoizolačnou maltou alebo odrezaným kusom tehly. Ak nie je v styčnej škáre medzi dvoma tehlami spoj typu pero – drážka, je potrebné zvislú škáru premaltovať. „Stáva sa však, že zhotovitelia vypĺňajú škáry nesprávnym spojivom, napríklad penou namiesto tepelnoizolačnej malty. Dôsledkom týchto chýb môže byť menšia statická odolnosť muriva a vznik tepelných mostov. Všeobecne platí zásada, že škáry so šírkou do 5 mm sa môžu vypĺňať PU penou alebo tepelnoizolačnou maltou, so šírkou od 5 do 15 mm sa prednostne vypĺňajú tepelnoizolačnou maltou, prípadne minimálne dvoma pásmi PU peny. Škáry, ktoré sú širšie ako 15 mm, je potrebné vyplniť premaltovaným dorezom tehly,“ dodáva Oliver Kapci.

Text a foto: Heluz, redakčná úprava: Andrea Dingová
Zdroj: Časopis Urob si sám špeciál

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.

Ak už registráciu máte, prihláste sa.