Nepokazte stavbu hneď na začiatku: Chyby pri murovaní
Galéria (5)

Nepokazte stavbu hneď na začiatku: Chyby pri murovaní

Kto sa púšťa do stavby domu ako laik, musí si uvedomiť, že zárukou úspechu je presnosť vo všetkých zmysloch slova.

Galéria

Chyby pri murovaní
Chyby pri murovaní
Chyby pri murovaní
Chyby pri murovaní

Stavať sa má rozmerovo aj časovo presne a rovnako presne treba dodržiavať technologické postupy.

Len tak sa vyhnete začiatočníckym chybám, ktoré vám spôsobia viacero ďalších problémov v neskoršej časti výstavby a aj pri užívaní stavby.

Pri murovaní je pevný a rovný podklad alfou i omegou. Ešte viac to platí pre stavbu z presných tvárnic či brúsených tehál, pri ktorých sa pracuje s presnosťou na 1 – 2 mm. Preto musí byť prvý rad tehál dokonale rovný.

Ak nemáte žiadne skúsenosti, je vhodné zvážiť, či si nezaplatíte založenie radu vo firme. Ušetríte si nervy, čas a možný výskyt problémov. Ak však radi skúšate nové veci a máte radi výzvy, tak sa poďte pozrieť, ako sa darilo laikom, ktorí nikdy predtým nezakladali prvý rad tehál a nemali s murovaním žiadne skúsenosti. Sami priznávajú, že pri zakladaní prvého radu tehál spravili niekoľko chýb. Upozornenie na ne im síce nepridá na kredite, ale je nesmierne dôležité písať o nedostatkoch, aby sa im pri budúcich stavbách vyhli a aby pomohli aj našim čitateľom – staviteľom laikom.

Chyba č. 1 – nástroj na rezanie

Pri pomalšej svojpomocnej práci je vždy dobré, ak si lacnejšie náradie radšej kúpite, ako požičiate. V prípade rezania tehly je vhodné používať elektrickú alebo motorovú pílu na to určenú. Laici sa však rozhodli pre 240-milimetrovú uhlovú brúsku s diamantovým kotúčom, s ktorou dookola prepílili tehlu a následne ju pomocou gumeného kladiva prepolili. Výsledkom bolo veľa rozbitých tehál. Táto práca bola náročná, keďže 30 cm je už na karbobrúsku priveľká hrúbka.

Chyba č. 2 – nepresné meranie

Pracovnou pomôckou alebo náradím, ktoré sa ukázalo ako najdôležitejšie v tejto časti výstavby, bola bezpochyby hadicová vodováha. V tomto projekte ju svojpomocní stavitelia nemohli využiť, pretože je potrebné vedieť ju veľmi dobre obsluhovať. Ako správne do hadice naliať vodu a ako zameriavať výšky by mal staviteľom vysvetliť skúsený murár. Odporúčame, aby ste sa ju naučili používať a využívali ju čo najčastejšie.

Vymeriavanie pomocou vodováhy spôsobilo postupné narastanie výškového rozdielu, až bolo potrebné ukladať tehly na staré tehly. Foto Pavol Szabó 

Chyba č. 3 – (ne)stanovenie výšky muriva

Veľkým nedostatkom pri zakladaní prvého radu bolo ukladanie tehál na maltové lôžko bez stanovenia si výšky v rôznych miestach po celom dlhom obvode stavby. Stavebníci vôbec netušili, k akej celkovej odchýlke sa dostanú pri používaní málo presnej vodováhy (libely). Hoci prvá tehla bola osadená v správnej výške, latová vodováha spôsobila, že postupne zväčšovali chybu na každej dĺžke vodováhy, čo si uvedomili až po 25 m. Boli s prvým radom tehál už v takej výške, že nebolo možné ukladať tehlu na maltu.

Chyba č. 4 – horšia izolácia

Rozhodli sa pokračovať s ukladaním prvého radu na staršiu plnú tehlu (je to jasne vidieť z fotografií). Tento krok nie je vôbec šťastný ani dobrý, a keby sa dal vrátiť späť, tak by určite začali odznova. Ukladanie na staršiu tehlu vytvorilo tepelné mosty na veľkej ploche, v prípade obytnej stavby by spôsobili nezanedbateľný únik tepla.

Chyba č. 5 – ťažké ukladanie

Ukladanie brúsených tehál sa tak stalo ešte náročnejším a spotrebovali podstatne viac vriec malty. Keď dokončili prvý rad, bol rozdiel na začiatku a konci radu asi 4 cm na dĺžke 25 m, pretože potom sa poučili na svojej chybe a dávali pozor, aby zvyšné metre boli v rovine. Ale druhý rad tehál museli na istom úseku opätovne uložiť na maltové lôžko s hrúbkou chýbajúcich 1 až 4 cm, aby vyrovnali nepresnosť prvého radu. Zvyšné tehly v druhom rade boli nalepené na penu. Založenie prvého radu sa tak prakticky podarilo až v druhom rade.

Vymeriavanie pomocou vodováhy spôsobilo postupné narastanie výškového rozdielu, až bolo potrebné ukladať tehly na staré tehly. Foto Pavol Szabó 

Chyba č. 6 – tehly mimo línie

Ďalšou chybou pri výstavbe bolo nerovné osadenie asi 35 tehál v priečnom sklone smerom von zo stavby. Tehly sú síce vo vodorovnej rovine so susednými tehlami, avšak nie v zvislej rovine – nie sú uložené rovnobežne. Došlo k vytvoreniu nežiaduceho oblúka smerom von zo steny na dĺžke asi 9 m. Prečo? Pri ukladaní druhého a tretieho radu už nevyužívali šnúru, pretože sa mylne domnievali, že ak je podľa nej uložený prvý rad tehál, s ostatnými nemôžu vybočiť z roviny. Je to síce zadná stena, ktorú nebude veľmi vidieť, ale tento nedostatok bude veľmi náročné odstrániť a v budúcnosti sa prejaví pri omietaní alebo zatepľovaní stavby a môže spôsobiť ešte ďalšie nepríjemností. Preto dôrazne odporúčame ukladať tehly pomalšie a do roviny. Vždy podľa šnúry a vodováhy!

Výšková nivelácia laickým spôsobom

Založenie prvej tehly z najvyššieho miesta na maltové lôžko sa stáva prvým výškovým bodom, ktorý by mal byť rovnaký po celom obvode. Aby ste predišli chybám, ktorých sa dopustili svojpomocní staveb­níci, bolo by vhodné si asi každých 10 m (alebo 4 m) od prvej tehly poukladať ďal­šie tehly. Pomocou hadicovej vodováhy si vymerajte postupne výšky tehál. Tieto tehly by ste mali podložiť, napr. doska­mi, aby ste sa dostali po celom obvode do výšky prvej osadenej tehly. Takto by ste mali okolo obvodu asi 10 tehál vzdialených od seba 10 m, resp. 20 tehál vzdialených 4 m od seba v rovnakej výške. Následne by ste mohli ukladať tehly na maltové lôžko aj pomocou 4 m vodováhy, ktorú by ste si položili na prvú osadenú tehlu a ďalšiu nameranú. Toto je laický spôsob nivelácie, ktorý je pomerne jednoduchý, bez použitia náradia určeného na zakladanie prvého radu.

DOBRÉ RADY

Prvým krokom pred murovaním je penetrácia a natavovanie asfaltového pásu na okraje stavby, kde sa budú murovať obvodové múry. Napenetrujte pás asi 50 cm od okraja stavby dovnútra. Následne prepíľte asfaltové pásy v ich polovičnej šírke. Píľte ich obyčajnou pílkou na drevo. Začiatok je vždy jednoduchý, ale ak ste už v strede rezu, je dobré si pílu trochu očistiť. Môžete použiť riedidlo a pílenie pôjde ľahšie. Potom treba 50 cm široké a 10 m dlhé pásy natavovať pomocou plynového horáka. Prekrytia pásov stačia na dĺžku 30 cm. V skladoch a iných neobytných budovách netreba izolovať prízemie, teda celú vnútornú plochu stavby, stačí zaizolovať iba steny, aby sa zabránilo opadávaniu omietky v budúcnosti. Takto možno ušetriť nemalé prostriedky.

Ďalším krokom je zameranie výšok v pásoch po obvode stavby, kde sa budú stavať obvodové múry. Je vhodné privolať na stavbu odborníkov. Laickí stavitelia sa obrátili na partiu ľudí z okruhu známych, ktorí zamerali výšky na stavbe, aby sa dozvedeli, kde je najvyššie miesto v podklade múrov. Na základe merania pomocou laserového zameriavača zistili, že výškové rozdiely po krajoch stavby boli asi 5 cm.

Najdôležitejšou časťou výstavby bolo osadenie prvých tehál na nárožiach. Stavba má tvar nedokončeného písmena U, ale múry budú ťahané len do tvaru L. Jedna časť (nedokončená časť U) bude postavená len na betónových stĺpoch. Druhý koniec stavby bude rovnako nepravidelný. V tejto časti sa rozhodli pre terasu, ktorá bude otvorená z dvoch strán, a preto osadenie tehál posunuli dovnútra na poslednú vonkajšiu stenu stavby, aby dosiahli tvar obdĺžnika.
Pri naťahovaní murárskej šnúry je dobré si vyrobiť tzv. koníky tak, že na strešnú latu natlčiete 100 mm klinec, „koníka“ položíte na tehlu tak, že klinec bude položený na tehle, silon bude na klinci zhora a doska bude lícovať s vonkajšou stranou tehly. Týmto si zabezpečíte, že pri zakladaní pôjde prvý rad tehál rovno, a keďže šnúra bude nad tehlami, nedôjde ani k jej posunutiu.

Nákres a rozmery

Výkres stavby nedokončeného tvaru U, kde je jedna časť postavená na betónových stĺpoch a druhý koniec stavby je otvorený z dvoch strán, keďže v tejto časti bude otvorená terasa. Osádzanie prvého radu tehál bolo preto posunuté do úrovne poslednej vonkajšej steny stavby, aby vznikol tvar obdĺžnika. Vyznačené body – červené kocky – znázorňujú tehly, ktoré sa osadili do rohov stavby. Následne premerali strany a uhlopriečky na hornom obdĺžniku. K tomu pridali tri tehly a poskladali spodný obdĺžnik, no s pôvodnými tehlami na ľavej strane prvého obdĺžnika sa už nesmie hýbať. Takto vznikla pravouhlá stavba, uhlopriečky v obdĺžnikoch boli identické, rovnako aj uhlopriečky v malom vzniknutom obdĺžniku. Čierne kocky znázorňujú piliere, ktoré budú v ľavej časti stavby a v pravej hornej časti (otvorená terasa) niesť strop. Tu svojpomocní stavebníci využili debniace tvárnice s rozmerom 40 × 40 × 25 cm. V spodnej časti stavby budú betónové piliere niesť celú prístavbu aj so strechou. Veľkosť debniacich tvárnic je 30 × 30 × 25 cm.

Pôdorys prízemia zdroj Pavol Szabó 

Text Mgr. Bc. Pavol Szabó
Foto autor, isifa/Shutterstock
Zdroj časopis Urob si sám 2/2019

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.