Aké pravidlá platia pri murovaní v zime?

Aké pravidlá platia pri murovaní v zime?

Ešte nedávno platilo, že hrubá stavba sa realizuje od konca jari do polovice jesene. Nové technológie a materiály na murovanie však dĺžku stavebnej sezóny významne predĺžili a v podstate je dnes možné hrubú stavbu tehlových budov realizovať celoročne. Má to ale svoje pravidlá.

Murovanie na klasickú maltu – ak teplota neklesá pod +5°C

V súčasnosti poznáme celkovo tri technológie na murovanie z tehál – murovanie na klasickú maltu, murovanie na maltu na tenké škáry (celoplošnú či nanášanú na rebrá tehál) a na špeciálnu PUR penu na murovanie. Z bežných mált a mált na tenkú škáru je možné murovať od +5 °C, zároveň steny nesmú byť počas tvrdnutia a tuhnutia (hydratácia) cementu v malte počas 28 dní vystavené nižším teplotám než +5 °C. Ak sa tak stane, dôjde k zastaveniu hydratácie cementu v malte a murivo nemusí mať vlastnosti, ktoré boli uvažované pri projektovaní domu (najmä statika).

V podstate jediným možným a správnym spôsobom, ako predĺžiť stavebnú sezónu, dlho bolo zakrývanie muriva v kombinácii s ohrievaním okolitého vzduchu (pod plachtou, dekou). Toto sa však v praxi takmer nerobilo a práce museli byť plánované s ohľadom na vývoj počasia alebo sa museli ukončiť.

Pridávanie nemrznúcich prísad do v súčasnosti dodávaných priemyselných (vrecovaných) mált nie je prakticky možné, lebo nemožno stanoviť, ako správne dávkovať tieto prísady s ohľadom na ovplyvnenie konečných vlastností mált, navyše, na rozdiel od betónových konštrukcií sa malta nanáša v relatívne tenkej vrstve, a teda teplo uvoľnené pri hydratácii cementu je výrazne menšie než v prípade masívnych betónových konštrukcií, takže ľahko môže dôjsť k premrznutiu malty a zastaveniu hydratácie cementu.

Murovanie na zimný variant maltovej zmesi – ak teplota klesá pod bod mrazu

V súčasnosti sú k sortimentu tehál ponúkané tzv. zimné varianty maltových zmesí. S týmito maltami je možné pracovať až do -5 °C. Teplota okolitého vzduchu počas prvých 14 dní zretia malty nesmie byť nižšia než spomenutých -5 °C. Pri murovaní pri teplotách od 0 °C až -5 °C je nutné zámesovú vodu ohriať na +30 °C. Zároveň sa dni, keď sú teploty nižšie než +5 °C, nezapočítavajú do 28 dní, ktoré sú potrebné na vyzretie malty a získanie deklarovaných parametrov – pevnosti v tlaku.

Ako príklad uveďme, že ak bude 5 dní odo dňa začatia murovania mrznúť, je týchto 5 dní nutné pripočítať k 28 dňom potrebným na vyzretie malty. Takže celkový čas na získanie konečných vlastností muriva je 33 dní. Pri použití zimných variantov maltových zmesí je nutné rešpektovať príslušný technologický predpis a priebeh teplôt počas stavby zaznamenávať do stavebného denníka. Napriek tomu sú tieto malty žiaduce a umožňujú výrazne predĺžiť stavebnú sezónu. Sú vhodné v prechodnom období, keď teploty vonkajšieho vzduchu klesajú k 0 °C.

Celý článok si môžete prečítať na webe domztehly.sk

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje