Aké pravidlá platia pri murovaní v zime?

Aké pravidlá platia pri murovaní v zime?

Ešte nedávno platilo, že hrubá stavba sa realizuje od konca jari do polovice jesene. Nové technológie a materiály na murovanie však dĺžku stavebnej sezóny významne predĺžili a v podstate je dnes možné hrubú stavbu tehlových budov realizovať celoročne. Má to ale svoje pravidlá.

Murovanie na klasickú maltu – ak teplota neklesá pod +5°C

V súčasnosti poznáme celkovo tri technológie na murovanie z tehál – murovanie na klasickú maltu, murovanie na maltu na tenké škáry (celoplošnú či nanášanú na rebrá tehál) a na špeciálnu PUR penu na murovanie. Z bežných mált a mált na tenkú škáru je možné murovať od +5 °C, zároveň steny nesmú byť počas tvrdnutia a tuhnutia (hydratácia) cementu v malte počas 28 dní vystavené nižším teplotám než +5 °C. Ak sa tak stane, dôjde k zastaveniu hydratácie cementu v malte a murivo nemusí mať vlastnosti, ktoré boli uvažované pri projektovaní domu (najmä statika).

V podstate jediným možným a správnym spôsobom, ako predĺžiť stavebnú sezónu, dlho bolo zakrývanie muriva v kombinácii s ohrievaním okolitého vzduchu (pod plachtou, dekou). Toto sa však v praxi takmer nerobilo a práce museli byť plánované s ohľadom na vývoj počasia alebo sa museli ukončiť.

Pridávanie nemrznúcich prísad do v súčasnosti dodávaných priemyselných (vrecovaných) mált nie je prakticky možné, lebo nemožno stanoviť, ako správne dávkovať tieto prísady s ohľadom na ovplyvnenie konečných vlastností mált, navyše, na rozdiel od betónových konštrukcií sa malta nanáša v relatívne tenkej vrstve, a teda teplo uvoľnené pri hydratácii cementu je výrazne menšie než v prípade masívnych betónových konštrukcií, takže ľahko môže dôjsť k premrznutiu malty a zastaveniu hydratácie cementu.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteMurovanie na zimný variant maltovej zmesi – ak teplota klesá pod bod mrazu

V súčasnosti sú k sortimentu tehál ponúkané tzv. zimné varianty maltových zmesí. S týmito maltami je možné pracovať až do -5 °C. Teplota okolitého vzduchu počas prvých 14 dní zretia malty nesmie byť nižšia než spomenutých -5 °C. Pri murovaní pri teplotách od 0 °C až -5 °C je nutné zámesovú vodu ohriať na +30 °C. Zároveň sa dni, keď sú teploty nižšie než +5 °C, nezapočítavajú do 28 dní, ktoré sú potrebné na vyzretie malty a získanie deklarovaných parametrov – pevnosti v tlaku.

Ako príklad uveďme, že ak bude 5 dní odo dňa začatia murovania mrznúť, je týchto 5 dní nutné pripočítať k 28 dňom potrebným na vyzretie malty. Takže celkový čas na získanie konečných vlastností muriva je 33 dní. Pri použití zimných variantov maltových zmesí je nutné rešpektovať príslušný technologický predpis a priebeh teplôt počas stavby zaznamenávať do stavebného denníka. Napriek tomu sú tieto malty žiaduce a umožňujú výrazne predĺžiť stavebnú sezónu. Sú vhodné v prechodnom období, keď teploty vonkajšieho vzduchu klesajú k 0 °C.

Celý článok si môžete prečítať na webe domztehly.sk

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.