Zateplenie s použitím polystyrénu je vhodné na moderné i klasické rodinné domy

Expandovaný polystyrén
Zdroj: Združenie EPS SR

Či už sa púšťate do obnovy staršieho domu, alebo idete ešte len svoj vysnívaný domov stavať, nezabudnite na vhodné zateplenie. To prispieva k úsporám energií aj k príjemnému vnútornému prostrediu. Je úplne jedno, o aký typ domu ide. Zateplenie s použitím polystyrénu je vhodné na moderné novostavby, menšie i väčšie bungalovy, domy v klasickom štýle i obnovované stavby.

Využitie expandovaného polystyrénu (EPS) je široké. Okrem toho, že ho môžete použiť na zateplenie fasády, uplatnenie nájde aj na strechách, podlahách či v základoch budov. S jeho použitím môžete znížiť tepelné úniky, ale aj zlepšiť akustické vlastnosti domu či predĺžiť životnosť obvodového plášťa. V projekte by sa však malo rátať s dostatočnou hrúbkou polystyrénu, aby sa maximalizovali úspory energie.

Vlastnosti v prospech zateplenia s použitím polystyrénu

Expandovaný polystyrén je obľúbeným zatepľovacím materiálom kvôli vysokej pevnosti, nízkej hmotnosti a vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam, ktoré oproti väčšine ostatných materiálov zostávajú rovnaké aj v reálnych vlhkostných podmienkach na dome. Hoci ho tvorí z 98 % vzduch, vďaka čomu má nižšiu hmotnosť, ide o veľmi pevný materiál odolný aj proti vonkajším nárazom či silnému vetru. Vyniká tiež vysokou pevnosťou v tlaku a jeho veľkou devízou je i jeho veľmi dobrá recyklovateľnosť. Tento tepelnoizolačný materiál je bezpečný a nepredstavuje ani zvýšené požiarne riziko, pretože EPS dosky používané na stavbe sa vyrábajú výhradne v samozhášavej úprave s ekologickým retardérom horenia.

Realizácia zateplenia
Realizátori oceňujú aj nízku hmotnosť polystyrénu. Manipulácia s materiálom a jeho inštalácia je nenáročná, čo sa prejaví aj na skrátení času realizácie zateplenia. | Zdroj: sima/shutterstock.com

Vyhnite sa vzniku plesní

V modernej novostavbe, klasickom bungalove i staršom dome sa po čase môžu objaviť problémy s vlhkosťou. K vlhnutiu muriva dochádza v dôsledku rozdielu teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Na miestach, kde teplota povrchu klesne pod kritickú hodnotu (teplotu rosného bodu), dochádza ku kondenzácii. S tým spojená zvýšená vlhkosť muriva môže spôsobiť jeho poškodenie v dôsledku premŕzania vonkajšej vrstvy, zvýšiť riziko vzniku plesní či vyššie účty za vykurovanie. Ak si obvodový plášť rodinného domu zateplíte, rosný bod sa, pri dostatočnej hrúbke izolácie, presunie do izolantu a ochráni murivo od nežiadúcej vlhkosti. Expandovaný polystyrén si aj pri zvýšenej vlhkosti dokáže zachovať výborné tepelnoizolačné i mechanické vlastnosti. Vonkajšie zateplenie s použitím polystyrénu je efektívne za každých vlhkostných podmienok.

S použitím polystyrénu je realizácia zateplenia rýchlejšia

Kľúčom k dokonalému zatepleniu domu je správna aplikácia vonkajšieho kontaktného tepelnoizolačného systému ETICS s použitím EPS. Vynikajúcu tepelnú izoláciu v tomto systéme zaistí biely alebo sivý polystyrén. S obidvomi sa výborne a ľahko pracuje, pretože majú nízku hmotnosť. Sú veľmi vhodné na novostavby, ale aj na obnovu rodinných domov, kedy sa vyžaduje minimálne dodatočné zaťaženie obvodovej konštrukcie domu alebo strechy. Nízka hmotnosť polystyrénu vyhovuje aj realizátorom, pretože manipulácia s materiálom a jeho inštalácia je nenáročná a čas realizácie zateplenia je tak kratší. Rýchlosť realizácie zateplenia s použitím polystyrénu sa premietne aj do nižších nákladov na zateplenie.

Expandovaný polystyrén na dome
Expandovaný polystyrén má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré oproti väčšine ostatných materiálov zostávajú rovnaké aj v reálnych vlhkostných podmienkach na dome. | Zdroj: Wilm Ihlenfeld/shutterstock.com

Ako postupovať pri zatepľovaní s EPS

Na zateplenie domu si vyberte kvalitnú realizačnú firmu s licenciou. Zatepľovanie s použitím polystyrénu nie je zložité, pretože k tomu nie sú potrebné žiadne špeciálne ochranné pomôcky či nástroje, keďže EPS je z hľadiska zdravia úplne bezpečný. Polystyrénové dosky sa musia na stenu lepiť tak, že sa lepiaca malta nanesie po celom obvode dosky a tri buchty sa aplikujú aj do jej stredu. Takéto prilepenie zaistí tesné priľnutie izolácie k podkladu. EPS dosky sa potom pripevnia k podkladu kotvami. Z vonkajšej strany ich ochráni výstužná vrstva, ktorej hrúbka má byť najmenej 3 mm. V prípade sivého polystyrénu, ktorý sa na slnku viac zahrieva, sa odporúča pred lešenie zavesiť zakrývaciu sieť, aby nedošlo k vzniku deformácií a dilatačných medzier medzi doskami. Na lepenie treba použiť lepidlá určené na sivý polystyrén. Na záver sa povrch dosiek z bieleho či sivého polystyrénu natrie penetračným náterom a nanesie sa naň omietka. Takto zhotovené zateplenie zaručí dlhú životnosť a bezpečnú protipožiarnu ochranu.

Viac informácií získate na www.epssr.sk

Zdroj: PR článok EPS.SR

Foto: Wilm Ihlenfeld/shutterstock.com, sima/shutterstock.com, Združenie EPS SR