Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Galéria (21) Zdroj: Ing. Filip Droppa

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu

Po rekonštrukcií strechy zanikol vikier v izbe a tým pádom v nej chýbalo prirodzené svetlo. Preto sme sa rozhodli pre vybúranie otvoru, úpravu ostenia a následne osadenie okna. Je potrebné, aby preklad navrhol odborník (projektant, statik), ktorý pri výpočtoch zohľadní viacero faktorov, nakoľko sú pri každej stavbe iné. Iba tak sa dosiahne potrebná pevnosť, stabilita a minimálne až žiadne riziko pri realizácií.

Galéria

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu

NÁKLADY

 • cement 42,5 R 4 € /25 kg
 • flexibilné lepidlo 7 € /25 kg
 • piesok 0-4 fr. 16 € /t
 • štrk 10 €/t
 • rohovník so sieťkou 2,5 m /1,20 €
 • sklotextilná mriežka 0,6 € /m2
 • styrodur (50 mm) 8,5 € /m2
 • oceľová výstuž (roxor) 1,3 € /kg
 • plastifikátor s urýchľovačom tuhnutia 5 l /20 €
 • penetračný náter 5 l /10 €
 • pur pena 6 €
Časová náročnosť: 4-5 dní (bez vytvrdnutia betónového prekladu)
Počet osôb: 1
Zručnosť: mierne pokročilý
Obdobie: takmer celoročne

MATERIÁL

 • cement, piesok, štrk, plastifikátor, oceľová výstuž (roxory), plastový sáčok/fólia, dosky, skutky, flexibilné lepidlo, sieťka, penetračný náter, tvrdený polystyrén, rohová lišta so sieťkou, PUR pena

NÁRADIE

 • kombi kladivo + vrták a sekáč
 • vysávač alebo kompresor
 • murárske kladivo (nie je nevyhnutné ale pomôže)
 • vodováha (ideálne rôzne dĺžky)
 • laser (ak je k dispozícii)
 • meter, nôž, ceruzka
 • uhlová brúska + kotúče (diamantový, rezný, brúsny)
 • chvostová píla s listom na rezanie muriva (nie je nevyhnutná)
 • miešadlo alebo vŕtačka s miešacou metlou (miešacím nadstavcom)
 • doťahovačka
 • murárska lyžica, vandľa, hladidlo, špachtľa
 • škrabák na pórobetón
 • stavebné vedro
 • metla, lopatka, štetec
 • ručný rozprašovač
 • aplikačná pištoľ na PUR penu (nie je nevyhnutná)

Postup

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Najskôr si nakreslíme otvor na stenu za pomoci vodováhy a metra, prípadne si pomôžeme laserom (v našom prípade ide o okno, vyznačené rozmery sú rovnaké ako má rám – 90 x 95 cm).

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Potom osekáme omietku (obvod môžeme rezať uhlovou brúskou pre presnejšie a rovnejšie línie, ale je potrebné počítať s prašnosťou). V našom prípade je obvodové murivo ešte obložené tehlami, ktoré sme tiež odstránili.

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Pomocou vŕtačky prevŕtame čo najkolmejšie horné rohy (môžeme aj dolné, ale nie je to nevyhnutné), aby sme získali presnú predstavu, kde sa bude nachádzať otvor na vonkajšej strane.

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Z vonkajšej strany si vyznačíme miesto osadenia budúceho prekladu a osekáme omietku (spodná hrana prekladu je cca 2 cm nad dierami ktoré sme vyvŕtali). Dĺžka je cca 130 cm a výška cca 15 – 18 cm. Vzdialenosť medzi dierami je cca 93 cm. Ideálny presah na murive v našom prípade by mal byť cca 25 cm.

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Pri sekaní môžeme použiť 2 spôsoby. Vysekať to celé naraz, alebo len jednu polovicu, tú spevniť a následne druhú. My sme sa rozhodli pre 1 spôsob, ktorý je rýchlejší a jednoduchší, ale rizikovejší. Nad prekladom sa nachádza iba 1 rada kvádrov a štít z tehál. Na streche je plechová krytina a otvor pre preklad má cca 130 cm. Najvhodnejší postup sekania riešte s odborníkom, ktorý navrhuje typ a rozmery prekladu.

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Po vysekaní sme otvor zbavili prachu a napenetrovali časti, ktoré budú v kontakte s betónom (boky, zadná stena + strop), aby kvádre prirýchlo nevysali vodu z betónu (rozhodli sme sa preklad zhotoviť z betónu so železnou výstužou – roxormi, všetok potrebný materiál sme mali z predchádzajúcich projektov).

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Pred betónovaním sme rozprestreli fóliu na miesta, ktoré sa budú vysekávať, aby sa betón nespojil s murivom a aby to pri sekaní išlo ľahšie. Šalung (debnenie) sme umiestnili zatiaľ len do polovice a horný roh kvádrov sme zrezali zhruba v 45 stupňovom uhle, aby bol dobrý prístup pri betónovaní. Predbežne sme umiestnili aj polystyrén z vnútornej strany, aby sa dal preklad na záver zatepliť a nevytŕčal cez fasádu.

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Do prekladu sme si vyrobili výstuž z roxorov ktoré sme mali k dispozícií. Dlhé prúty sú priemeru 16 mm
(125 cm) a priečne 12 mm (dlhé 25 cm, vzdialené od seba cca 12 cm). Výstuž je robená rovnomerne a na mieru tak, aby bola zaliata po celom svojom obvode.

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Na začiatku najprv urobíme hustejšiu vrstvu betónu (cca 3 – 4 cm), aby po vložení, výstuž neklesla na spodok.

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Následne vložíme výstuž a postupne pridávame betón. Priebežne ho zhutňujeme (špachtľou alebo palicou, môžeme aj vibrátorom, ak máme k dispozícii).

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Keď sme sa dostali s betónom po okraj šalungu (ktorý bol len do polovice otvoru), rozrobili sme hustejší betón s vyšším podielom plastifikátora s urýchľovačom tuhnutia. Ten sme následne natlačili na zadnú stranu prekladu a do rohov, aby sme mali istotu, že vyplní všetok priestor a podoprie kvádre nad sebou. Vďaka hustejšej konzistencií a stavebnej chémii nám drží tvar a nerozlieva sa.

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Doplníme druhú časť šalungu a spevníme ju (jej horná hrana musí byť vyššie ako spodná hrana kvádrov). Nezabudneme doplniť aj polystyrén.

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Zvyšok dobetónujeme s riedkym betónom až po okraj. Neustále betón zhutňujeme (môžeme aj pobúchať po šalungu).

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Pomocou vodováhy a metra sme vyznačili otvor v omietke a osekali ju. Po dostatočnom vytvrdnutí prekladu sme začali búrať kvádre. Po 7-10 dňoch (za ideálnych podmienok), betón naberie 80% svojej pevnosti. Aj napriek tomu radšej odporúčame počkať 20-30 dní, kým začnete sekať. Samozrejme, v zimnom a upršanom období sa tento čas predlžuje. Ak si nie ste istý, poraďte sa s odborníkom.

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Aby sme si prácu uľahčili, mali rovné strany a búracím kladivom nepopraskali kvádre na krajoch, použili sme pri rezaní chvostovú pílu s listom na poróbetónové tvárnice. Ak takú nemáte, môže sa použiť aj ručná pílka.

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Po vyrezaní otvoru v miestach, kde bude okno, sme povrch prebrúsili, čo najviac vyrovnali, zbavili prachu a napenetrovali.

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Následne obvod vyspravíme flexibilným lepidlom a perlinkou (okno budeme osádzať na expanznú pásku, nie pur penu, preto je dobré obvod vyrovnať a vyhladiť). Taktiež odporúčame spodnú hranu vyrovnať podľa vodováhy (nebude treba použiť vyrovnávacie kliny pri montáži okna).

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu
Zdroj: Ing. Filip Droppa

Nakoniec nalepíme polystyrén na preklad a následne pridáme rohovník (ideálne s okapovou hranou).
Po vyzretí lepidla je otvor pripravený na montáž okna, o ktorej budeme písať v nasledujúcom článku.

Rady na záver

Ak nemáte dostatočné vedomosti a skúsenosti, odporúčame akýkoľvek zásah do obvodového muriva konzultovať s odborníkom, ktorý zohľadňuje viacero faktorov a navrhne správny typ prekladu a postup búrania! Rozhodli sme sa osadiť okno zarovno s vonkajšou hranou muriva. Takéto osadenie má niekoľko výhod, napr. tepelnoizolačné (nedochádza k premŕzaniu muriva), z vnútornej strany získate väčší parapet a keď bude okno otvorené, nebude tak trčať do miestnosti. Ak sa v budúcnosti rozhodnete zatepliť stavbu, okná sú už osadené v správnej pozícií pre zateplenie.

Ak v budúcnosti neplánujete stavbu zatepľovať, môžete okno osadiť hlbšie a izoláciu, ktorú budete lepiť na preklad, urobíte s presahom cez horný rám. Tým aspoň trochu zamedzíte tepelnému mostu, ktorý je v stropných priestoroch stavebných otvorov najväčší. Ak budete okno osádzať na expanznú pásku, tak ako my, je potrebné si presne vyrátať medzery (započítať aj lepidlo s perlinkou) medzi rámom okna a murivom.

Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domuAk z nejakého dôvodu nemôžte dokončiť už vysekaný preklad, odporúčame niečím podoprieť kvádre a trochu zmierniť tlak.

Veľa šťastia!

Text a foto: Ing. Filip Droppa

 1. vlado says:

  Považujem za vrcholne nezodpovedné uviesť tento konkrétny postup dodatočného vytvorenia okenného otvoru v obvodovej stene a neupozorniť na to, že je k tomu potrebné stavebné povolenie a najmä, že tento postup nie je univerzálny. Nie je použiteľný pri väčšej šírke otvoru a stene zaťaženej stropnou konštrukciou.

 2. Jakuz says:

  Aký je postup pri väčšej šírke otvoru (120cm) a zaťažení stropnou konštrukciou(premac stropný systém, steny 30xm porobeton)🙂
  Akurát zazujeme preavetlit obývačku, a pozerám okná 🙂
  Ďakujem

 3. Handyman says:

  Strop som podoprel z vnútornej strany dvomi stojkami a na ne som umiestnil vodorovný pevný hranol, ktorý zachytil váhu stropu. Rozostup stojek bol trocha širší ako budúce okno. Ostatné práce ako uvádza ,,Urob si sám“.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje