Chcete stavať murovaný dom a neviete z čoho? Ako si vybrať vhodné murivo?

porotherm
Zdroj: archív JAGA

Rozhodujú osobné preferencie a, samozrejme, tepelnotechnické a pevnostné vlastnosti muriva. Nesnažte sa nasilu kombinovať viaceré materiály. Využite skôr výhody ucelených systémov.

Ak máte jasno v tom, že chcete murovaný dom, potom sa „už len“ stačí rozhodnúť medzi pálenou keramickou tehlou, pórobetónom, vápennopieskovými tehlami, betónovými tvarovkami, štiepkocementovými tvarovkami, prípadne vaša voľba môže padnúť na tvárnice z ľahkého keramického betónu. Výrobcovia ponúkajú naozaj pestrý sortiment, čo určite neprispieva k zjednodušeniu rozhodnutia. „Rozsvietiť svetlo“ medzi tvarovkami by vám mohol projektant či architekt, ktorému ste zverili návrh svojho domu do rúk.

Nie všetky materiály sú vhodné na všetko, a preto svoj výber určite konzultujte s autorom projektu. Domy musia spĺňať určité presne definované tepelnotechnické vlastnosti, v súčasnosti by sa mali nové domy realizovať na ultranízkoenergetickej úrovni, teda v energetickej triede A1, čo predstavuje maximálnu potrebu tepla na vykurovanie 40,7 kWh/m2 a rok.

Ďalším dôležitým dátumom je 1. 1. 2021. Od konca roka 2020 by sa totiž mali realizovať nové domy s takmer nulovou potrebou energie, čo predstavuje energetickú triedu A0. Tu je predpísaná maximálna potreba tepla na vykurovanie na úrovni 20,4 kWh/m2 a rok. Ide o hodnotu, ktorú získate ako rozdiel medzi tepelnými stratami cez obalové konštrukcie, tepelné mosty, v dôsledku vetrania a medzi tepelnými ziskami (zasklenými plochami, vykurovaním…). Túto hodnotu možno do veľkej miery ovplyvniť tepelnoizolačnými vlastnosťami obalových konštrukcií, odstránením tepelných mostov v maximálnej možnej miere, tvarom domu či orientáciou a veľkosťou zasklených plôch. Preto je výber správnych stavebných materiálov jedným z rozhodujúcich faktorov.

Aj napriek tomu, že zvolíte vysokotepelnoizolačné materiály, sa môže stať, že sa vám predpísanú hodnotu nepodarí splniť. Tu prichádza na rad kombinácia stavebných opatrení s technickými v podobe napr. riadeného vetrania so spätným získavaním tepla (rekuperáciou). Vráťme sa však k obvodovému murivu.

rodinný dom
Zdroj: iStock

V čom spočívajú špecifiká stavby z pálenej tehly?

Dnešné tehlové stavebné systémy by sa dali charakterizovať niekoľkými spoločnými znakmi:

 • kompletný systém na celú hrubú stavbu;
 • tehly prispôsobené na rôzne účely použitia: tepelnoizolačné, akustické, vencové a i.;
 • doplnkové formáty určené na vytváranie najčastejších detailov;
 • vysokoefektívne technológie murovania na tenkovrstvovú maltu a murovaciu penu.

Zjednodušene povedané, tento heslovitý zoznam predstavuje zároveň aj špecifiká tehlovej stavby. Veľkou výhodou pálených tehál je, že opúšťajú výrobnú linku v suchom stave. Vďaka tomu tehly dosahujú svoje deklarované tepelnoizolačné vlastnosti ihneď. Túto výhodu je dobré využiť a podľa možnosti zachovať murivo aj počas výstavby suché, teda chránené proti poveternostným vplyvom, najmä dažďu a snehu. Z tohto dôvodu sa odporúča chrániť nedokončené tehlové murivo pred zbytočným premočením, a to tak, že sa posledný rad tehál jednoducho zakryje fóliou alebo lepenkou.

Tehly sa vyrábajú vypaľovaním v tunelovej peci pri teplotách okolo 900 °C. Tomuto kroku predchádza formovanie a sušenie. Pálené tehly sa vyrábajú lisovaním z ľahko tvarovateľnej zmesi, ktorej hlavnou súčasťou je tehliarska hlina. Zmes ďalej obsahuje vyhorievajúce ľahčivá, ako napr. drevné piliny. Ide teda o zdraviu neškodný materiál. Ľahčivá v procese vypaľovania vyhoria a zanechávajú po sebe sieť pórov, ktoré zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti tehál.

Okrem toho sú tehly odľahčené systémom priebežných zvislých dutín, ktorých tvar, usporiadanie a celkový objem závisia od zamýšľaného účelu použitia. Tehliarsky črep je nehorľavý, má vysokú pevnosť, má schopnosť akumulovať teplo, umožňuje prechod vodných pár a tým reguláciu vlhkosti v interiéri.

Pálené keramické tvarovky na výstavbu obvodových stien sú dostupné v širokej škále tepelnoizolačných vlastností, ktoré spĺňajú, resp. vysoko prekračujú normové požiadavky aj bez zateplenia. Súčiniteľ prechodu tepla sa pohybuje od U = 0,18 W/(m2 . K) pri tvarovkách bez integrovanej tepelnej izolácie alebo od U = 0,14 W/(m2 . K) pri tvarovkách plnených izoláciou.

A čo platí pri výstavbe z vápennopieskovej tehly?

Presné rozmery jednotlivých vápennopieskových tehlových blokov umožňujú veľmi presné murovanie na lepidlo. Preklady pre murovací systém majú rovnaký výškový modul ako ostatné murivo (nosné a priečkové) a sú po uložení do konštrukcie ihneď nosné bez potreby ďalších úprav nadmurovaním alebo podpieraním. Následný rovný povrch stien je vhodný na nanášanie tenkovrstvových omietok, priame lepenie obkladov a zateplenie. Presné tvary tehál a presné murovanie tiež umožňujú v priebehu stavby ľahkú kontrolu správnosti a kvality vyhotovenia.

Vápennopieskové tehly sa vyrábajú z vápna, piesku a vody. Majú schopnosť akumulovať teplo a tým regulovať teplotu v interiéri. Konštrukcia obvodovej steny pozostáva z viacerých vrstiev (tzv. sendvič). Tepelnoizolačné vlastnosti preberá izolačná vrstva na báze polystyrénu alebo minerálnej vlny. Z vonkajšej strany sa na murivo pridáva tepelná izolácia s hrúbkou 100 až 240 mm. Steny sú pevné, únosné a izolujú proti hluku.

Kombinovaním rozličných hrúbok jednotlivých vrstiev sa dosahujú rozličné tepelnotechnické vlastnosti, vďaka čomu môžete tento typ muriva použiť na výstavbu domov na ultranízkoenergetickej úrovni výstavby alebo s takmer nulovou potrebou energie. Súčiniteľ prechodu tepla sa líši v závislosti od zvolenej kombinácie vrstiev steny. Pohybuje sa v rozpätí U = 0,15 – 0,32 W/(m2 . K).

stavba domu
Zdroj: archív JAGA

Čo je charakteristické pre pórobetón?

Špecifickou charakteristikou pórobetónu je, že ide o veľmi jednoduchý systém, s ktorým zvládnu pracovať aj „zaškolení svojpomocní majstri“. Ide o materiál, ktorý je ľahko opracovateľný náradím bez potreby elektrickej energie. Presnosť a rovnosť tvárnic umožňuje realizáciu jednoduchých povrchových úprav. Zároveň ide o materiál, do ktorého je jednoduché kotviť ostatné stavebné materiály.

Vďaka nízkej hmotnosti sa s ním ľahko manipuluje, čo umožňuje použitie aj pri rekonštrukciách. Výrobcovia pórobetónu ponúkajú kompletný systém (od základov až po strechu), a tak nemusíte riešiť komplikované detaily v kombinácii s inými materiálmi.

Tvárnice sú vyrobené z autoklávovaného pórobetónu, pričom základ tvorí kremičitý piesok zmiešaný s vápnom, cementom, vodou a kypriacou látkou. Bloky sa vytvrdzujú vodnou parou s teplotou 200 °C. Pórovitá štruktúra sa stará o prechod vodných pár a reguláciu vlhkosti v interiéri. Póry sú uzavreté, a tak je nasiakavosť tvárnic veľmi nízka. Ľahko sa opracovávajú a sú vhodné aj na výstavbu nízkopodlažných a viacpodlažných domov na ultranízkoenergetickej úrovni výstavby alebo s takmer nulovou potrebou energie. Súčiniteľ prechodu tepla má hodnoty od U = 0,16 W/(m2 . K).

Maltu či penu?

V minulosti sa na murovanie tehál používala klasická vápennocementová malta, ktorá sa nanášala na ložné plochy tvaroviek v hrúbke 10 až 12 mm. Okrem toho sa maltou vypĺňali aj zvislé škáry, prípadne maltové kapsy medzi tehlami. Za revolučné zmeny vo vývoji tehál môžeme považovať suchý zvislý spoj na pero a drážku a tehly s brúsenými ložnými plochami. Vďaka prvej inovácii nie je potrebné premaltovanie zvislých škár medzi tehlami. Druhá inovácia umožňuje presné murovanie tehál na tenkovrstvovú maltu alebo na murovaciu penu.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteObe úpravy priniesli výrazné zníženie spotreby malty a tým aj urýchlenie technológie murovania. Malta sa v tomto prípade nanáša v hrúbke len 1 mm, a to pomocou špeciálnych valcov buď kontaktne, alebo celoplošne, resp. sa tehly namáčajú do malty. Ďalším spojivom pre brúsené tehly je špeciálna murovacia pena, ktorá sa nanáša z dózy pomocou aplikačnej pištole. Výhodou murovacej peny je možnosť jej použitia do teploty –5 °C. Murovanie bez hrubých maltových škár prispieva k zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností tehlového muriva.

Novinkou roka 2020 je silikátová disperzia, dopredu pripravená murárska malta na tenkú škáru, ktorá je určená na murovanie brúsených tvaroviek. Ide o tenkovrstvovú murovaciu maltu pripravenú na okamžité použitie. To znamená, že maltu už nie je potrebné miešať s vodou. Na jej nanášanie sa používa štruktúrovaný valček. S touto maltou môžete murovať už pri teplote od 1 °C.

Pórobetónové tvarovky sa murujú na tenkovrstvovú lepiacu maltu pomocou špeciálnej murárskej lyžice s výškou zuba 5 cm. Malta sa nanáša celoplošne tak, aby ryhy murárskej lyžice smerovali rovnobežne so stenou.

Vápennopieskové tehly sa podobne ako pórobetónové tvarovky murujú na tenkovrstvovú lepiacu maltu, ktorá sa nanáša na ložnú škáru v hrúbke 4 mm a zarovná sa zubovým hladidlom ideálne pod uhlom 45°.

Väčšina výrobcov ponúka lepiace malty ako súčasť dodávky vybraného typu murovacích tvaroviek a pri ich kúpe vám vedia, samozrejme, vhodnú maltu a spôsob murovania odporučiť.

stavba domu
Zdroj: archív JAGA

Opýtali sme sa odborníkov

Ing. Gabriel Szöllösi, produktový manažér, Wienerberger, s. r. o.

Čo nepodceniť pri výbere muriva? Asi najdôležitejšie je vybrať správny výrobok na daný účel použitia. Murovacie materiály sú dostupné v širokej materiálovej a rozmerovej škále, určené na rôzne účely. Murovacie materiály spájajú v sebe viacero stavebnofyzikálnych vlastností, pričom materiály na určitý špecifický účel použitia majú jeden parameter výrazne lepší, napr. tehly na obvodové steny majú v porovnaní s inými tehlami výrazne lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, tehly na medzibytové deliace steny majú výrazne lepšie zvukovoizolačné vlastnosti. Ďalšia dôležitá vec, ktorá už ale nesúvisí bezprostredne s výberom, je dodržanie technologických postupov výrobcu. Na stavbách sme, žiaľ, často svedkami neodborného zaobchádzania s murovacími materiálmi pri ich zabudovaní, čím dochádza k ich znehodnoteniu a zhoršeniu deklarovaných parametrov.

Aké pravidlá platia pre zatepL’ovanie? Otázka, či zatepľovať alebo nezatepľovať dom z tehál, zvádza k zjednodušenej a tým aj k zavádzajúcej odpovedi áno/nie. Ak chceme byť voči našim zákazníkom objektívni, odpoveď by mala vyzerať takto: moderné tepelnoizolačné tehly spĺňajú normové požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti obvodových konštrukcií aj bez zateplenia. Obvodové murivo z týchto tehál preto nie je potrebné zatepľovať. Môžu to byť tehly čisto keramické alebo s rôznymi integrovanými tepelnoizolačnými materiálmi vnútri týchto tehál.

Na obvodové steny je, samozrejme, možné zvoliť aj murivo s kontaktným tepelnoizolačným systémom, keď sa na murivo použijú tehly bez výraznejších tepelnoizolačných vlastností. Takéto obvodové murivo plní viac-menej len nosnú funkciu. Ak sa stavebník rozhodne pre tento typ obvodovej steny, v prípade tehlového muriva by mal zohľadniť tieto špecifiká:

 • tehlové murivo by sa malo aj na exteriérovej strane omietnuť aspoň tenkou vyrovnávacou omietkou;
 • na mechanické kotvenie tepelnoizolačnej vrstvy treba zvoliť vhodné tepelnoizolačné kotvy určené pre dierované tehly;
 • pri vŕtaní dier na kotvy sa musí použiť ostrý tvrdokovový vrták so správnym priemerom a pri vŕtaní sa nesmie používať príklep;
 • na premočené/prevlhnuté murivo sa nemá zhotovovať tepelnoizolačný systém.
Zdroj: iStock

Rastislav Bosák, produktový manažér, KM Beta, spol. s r. o.

Čo nepodceniť pri výbere muriva? Pri výbere muriva je dobré možno myslieť aj na vplyv jeho výroby na životné prostredie. Vzhľadom na charakter vstupných surovín na výrobu vápennopieskového muriva Sendwix (vápno, piesok, voda), ich dostupnosť v mieste výroby a na nízke energetické vstupy je tento výrobok nielen mimoriadne ekologický svojou materiálovou podstatou, ale vyniká zároveň aj minimálnou tzv. uhlíkovou stopou, teda emisiami CO2 tak počas výrobného, ako aj celého životného cyklu.

Aké pravidlá platia pre zatepľovanie? Stavbu z vápennopieskového muriva (KMB Sendwix) je potrebné zatepliť. Pri viacvrstvovej stene preberá tepelnoizolačné vlastnosti izolačná vrstva z polystyrénu alebo minerálnej izolácie s ľubovoľnou hrúbkou. Nosnú konštrukciu obvodového plášťa tvoria vysokopevné vápennopieskové kvádre s hrúbkou 175 až 290 mm so svojimi statickými, akumulačnými a akustickými vlastnosťami. To umožňuje projektantovi alebo investorovi nastaviť požadované výsledné parametre tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla podľa stavebného zámeru.

Ing. Július Sič, technický poradca pre projektantov, Xella Slovensko, spol. s r. o.

Čo nepodceniť pri výbere muriva? Pri výbere obvodového muriva je dobré nepodceniť parametre, ako sú pevnosť, tepelnoizolačné vlastnosti, zdravotná neškodnosť, akumulačné schopnosti, akustika a pod. Samozrejme, každý zákazník a každý dom má na 1. mieste vždy iné špecifiká. Napr. komplikovanejšia architektúra (veľké konzoly, členenie budovy…) si vyžaduje nosný systém z materiálov s vyššími objemovými hmotnosťami, a teda z únosnejších materiálov. Tieto je potrebné zatepliť. Tvarovo jednoduchšie stavby je možné postaviť aj z moderných jednovrstvových tvárnic, ktoré spĺňajú aj aktuálne prísne normové tepelnotechnické požiadavky a sú zároveň v plnom profile difúzne otvorené.

Aké pravidlá platia pre zatepľovanie? Pri zatepľovaní pórobetónových tvárnic platí jednoduché pravidlo – čím má tvárnica lepšie tepelnotechnické parametre, tým väčšiu hrúbku tepelnej izolácie potrebujeme. Nie na dosiahnutie celkového tepelného odporu konštrukcie, ale preto, aby skladba správne fungovala aj z hľadiska kondenzovania vodných pár. Napr. na Ytong Lambda s hrúbkou 375 mm odporúčame tepelnú izoláciu s hrúbkou min. 100 mm. Samozrejme, hrúbka tepelnej izolácie závisí aj od celkovej tepelnej bilancie budovy. Všetky ochladzované plochy (murivo, strecha, okná, podlaha) by mali byť v čo najväčšej rovnováhe.

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s firmami Xella, Wienerberger, KM Beta
FOTO: archív firiem
ZDROJ: časopis Urob si sám

Komentáre

 1. V tom poslednom odstavci je asi preklep..

  „..čím má tvárnica lepšie tepelnotechnické parametre, tým väčšiu hrúbku tepelnej izolácie potrebujeme.“

  povedal by som, že by tam malo byť, ..tým menšiu hrúbku tep. iz. potrebujeme

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.