vŕtanie otvorov

Stavba domu
Ako vytvoriť otvor v obvodovej stene domu

Po rekonštrukcií strechy zanikol vikier v izbe a tým pádom v nej chýbalo prirodzené svetlo. Preto sme sa rozhodli pre vybúranie otvoru, úpravu ostenia a následne osadenie okna. Je potrebné, aby preklad navrhol odborník (projektant, statik), ktorý pri výpočtoch zohľadní viacero faktorov, nakoľko sú pri každej stavbe iné. Iba tak sa dosiahne potrebná pevnosť, stabilita a minimálne až žiadne riziko pri realizácií.

Kde sa diskutuje