montaz stropneho podhladu
Galéria (23)

Montáž stropného podhľadu

SADROKARTÓNOVÉ PODHĽADY s novými doskami 4PROfesional predstavujú moderné, rýchle a čisté riešenie opláštenia stropov. Ich hlavnou výhodou je ich rovinnosť a nízke riziko prasklín. Pozrite sa, ako ich treba SPRÁVNE NAMONTOVAŤ.

Galéria

montaz stropneho podhladu 1937 big image
01 sgrigips big image
21 sgrigips big image
pracovný postup, montáž, stropný podhľad
19 sgrigips big image
18 sgrigips big image
17 sgrigips big image
16 sgrigips big image
UROB SI SÁM
ČAS: 2 DNI
NÁKLADY: 196 €
ĽUDIA: 2
OBDOBIE: CELOROČNE

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL                        196 €*
► sadrokartónové dosky    68 €
Rigips 4PROfesional
► 
RigiProfily                      84 €
R-CD a R-UD
tmel    15 €
Vario a ProMix Mega
penové tesnenie           3 €
► rýchloskrutky                 3 €

Rigips TN 212
► skrutky do zvislých závesov    0,75 €
► natĺkacie hmoždinky    1,50 €
► drôty s okom               2,30 €
► štvorbodové perové závesy    9 €
► krížové spojky             6 €
► spojky CD                   2,30 €
► sklovláknitá výstužná páska    0,75 €

*na podhľad 6 × 4,5 mNÁRADIE

► nôž na rezanie sadrokartónu
► vŕtačka
► skrutkovačka
► nožnice na plech
► laser alebo vodováha
► vedrá
► miešačka malty
► stierky a špachtle

PRACOVNÝ POSTUP

1. OBRYS
Na stene vyznačíme polohu a obrysovú čiaru podhľadu. Pri vyznačovaní nezabudnime zohľadniť hrúbku opláštenia 12,5 mm.

2. PÁS
Na obvodové RigiProfily R-UD nalepíme samolepiace penové tesnenie proti prenosu hluku cez konštrukciu podhľadu.3. OBVODOVÉ PROFILY

R-UD RigiProfily pripevníme na obvodovú stenu pomocou natĺkacích hmoždiniek v rozstupoch do 800 mm. Prvá skrutka je od rohu vzdialená max. 200 mm.

4. DRÔTY
Drôt s okom k drevenému nosnému trámu pripevníme skrutkou FN s plochou hlavou, do betónového stropu oceľovým stropným klincom DN6 (nepoužívajme plastové hmoždinky).5. ZÁVESY

Na drôty nasadíme perový rýchlozáves. Odporúčame tento štvorbodový záves s vyššou nosnosťou a jednoduchou montážou.

6. NOSNÉ PROFILY
Na obvodové R-UD RigiProfily položíme nosné R-CD RigiProfily a následne do nich „naklikneme“ perové závesy.

7. MONTÁŽNE PROFILY
Montážne (kolmé) R-CD RigiProfily vložíme do obvodových a krížovými spojkami ich spojíme s nosnými.
Maximálna vzdialenosť susedných montážnych profilov je 500 mm.

8. VYROVNANIE
Rošt z R-CD RigiProfilov výškovo vyrovnáme do vodorovnej polohy pomocou vodováhy alebo laserového nivelačného prístroja.

9. DOSKY
Sadrokartónové dosky Rigips 4PROfesional pripevňujeme na montážne profily rýchloskrutkami Rigips TN 212 s maximálnym rozstupom 17 cm.

10. SPOJE
Priečne spoje dosiek musia byť na montážnom R-CD RigiProfile. Nesmú vytvárať krížové škáry. Dosku skrátime tak, aby priečny spoj tvorila pôvodná PRO hrana.

Slovník SADROKARTONÁRA

Nosný rošt podhľadu je dvojúrovňový, visí na závesoch.
Hornú vrstvu tvoria nosné RigiProfily R-CD, pripevnené na nosný strop prostredníctvom závesov a závesných drôtov s okom.
Vzájomné vzdialenosti závesov sú v smere nosných profilov najviac 900 mm, v kolmom smere 1 000 mm. Na strope vytvoríme „sieť“ závesov 0,9 × 1 m.
Spodné R-CD RigiProfily sa nazývajú montážne a pripevňujú sa na ne dosky.
Po obvode miestnosti sa na steny montujú RigiProfily R-UD.

článok pokračuje nižšie

11. ŠKÁRA
Pri obvodovej stene ponecháme škáru so šírkou asi 6 mm, ktorá zabezpečí priestor na správne vytmelenie. –>

12. TMEL
Na spoje dosiek nanesieme tenkú vrstvu škárovacieho tmelu. Do vrstvy tmelu postupne vtláčame výstužnú sklovláknitú pásku.

13. VÝSTUŽNÁ PÁSKA
Pásku s tenkou vrstvou tmelu zľahka pretierame špachtľou. Tmel s páskou vypĺňa miesto na sploštených okrajoch hrán dosiek.

14. SKRUTKY
Pomocou špachtle pretmelíme hlavy skrutiek.

15. KLZNÁ PÁSKA
Do škáry medzi podhľadom a priľahlými stenami nalepíme samolepiacu, tzv. klznú pásku a škáru vyplníme tmelom.16. PO OBVODE

Obvodové strany podhľadu zatmelíme použitím sklovláknitej výstužnej pásky. Postupujeme ako pri tmelení spojov dosiek.

17. DRUHÁ VRSTVA
Po zaschnutí prvej vrstvy spoje prestierkujeme aj druhýkrát. Hranou hladidla tmel rozmažeme do šírky a uhladíme dostratena.

18. JEMNÝM TMELOM
Nakoniec použijeme finálny tmel ProMix Mega. Povrch dosiek 4PROfesional výrazne znižuje čas práce a spotrebu tmelu pri všetkých pracovných krokoch.

19. BRÚSENIE
Po zaschnutí tmelený povrch prebrúsime brúsnou mriežkou. Neporušme pritom výstužnú pásku ani povrch sadrokartónových dosiek. Ostáva už len vymaľovať strop.

20. HOTOVO

Text: Stanislav Botur podľa podkladov Rigips
Foto: Rigips, thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje

montaz stropneho podhladu
Galéria (26)

Montáž stropného podhľadu

SADROKARTÓNOVÉ PODHĽADY s novými doskami 4PROfesional predstavujú moderné, rýchle a čisté riešenie opláštenia stropov. Ich hlavnou výhodou je ich rovinnosť a nízke riziko prasklín. Pozrite sa, ako ich treba SPRÁVNE NAMONTOVAŤ.

Galéria

montáž, sádrokartón, podhľad, postup
montáž, sádrokartón, podhľad, postup
montáž, sádrokartón, podhľad, postup
montáž, sádrokartón, podhľad, postup
Montáž stropného podhľadu
Montáž stropného podhľadu
Montáž stropného podhľadu
montáž, sádrokartón, podhľad, postup
UROB SI SÁM
čas: 2 dni
náklady: 196 €
ľudia: 2
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL                               196 €*
• sadrokartónové dosky               68 €
Rigips 4PROfesional
• RigiProfily                                84 €
R-CD a R-UD
• tmel    15 €
Vario a ProMix Mega
• penové tesnenie                        3 €
• rýchloskrutky                            3 €
Rigips TN 212
• skrutky do zvislých závesov   0,75 €
• natĺkacie hmoždinky             1,50 €
• drôty s okom                        2,30 €
• štvorbodové perové závesy         9 €
• krížové spojky                          6 €
• spojky CD                            2,30 €
• sklovláknitá výstužná páska  0,75 €
*na podhľad 6 × 4,5 m

NÁRADIE
• nôž na rezanie sadrokartónu
• vŕtačka
• skrutkovačka
• nožnice na plech
• laser alebo vodováha
• vedrá
• miešačka malty
• stierky a špachtle

PRACOVNÝ POSTUP

1. OBRYS
Na stene vyznačíme polohu a obrysovú čiaru podhľadu. Pri vyznačovaní nezabudnime zohľadniť hrúbku opláštenia 12,5 mm.

2. PÁS
Na obvodové RigiProfily R-UD nalepíme samolepiace penové tesnenie proti prenosu hluku cez konštrukciu podhľadu.3. OBVODOVÉ PROFILY

R-UD RigiProfily pripevníme na obvodovú stenu pomocou natĺkacích hmoždiniek v rozstupoch do 800 mm. Prvá skrutka je od rohu vzdialená max. 200 mm.

4. DRÔTY
Drôt s okom k drevenému nosnému trámu pripevníme skrutkou FN s plochou hlavou, do betónového stropu oceľovým stropným klincom DN6 (nepoužívajme plastové hmoždinky).

5. ZÁVESY
Na drôty nasadíme perový rýchlozáves. Odporúčame tento štvorbodový záves s vyššou nosnosťou a jednoduchou montážou.

6. NOSNÉ PROFILY
Na obvodové R-UD RigiProfily položíme nosné R-CD RigiProfily a následne do nich „naklikneme“ perové závesy.7. MONTÁŽNE PROFILY

Montážne (kolmé) R-CD RigiProfily vložíme do obvodových a krížovými spojkami ich spojíme s nosnými. Maximálna vzdialenosť susedných montážnych profilov je 500 mm.8. VYROVNANIE

Rošt z R-CD RigiProfilov výškovo vyrovnáme do vodorovnej polohy pomocou vodováhy alebo laserového nivelačného prístroja.9. DOSKY

Sadrokartónové dosky Rigips 4PROfesional pripevňujeme na montážne profily rýchloskrutkami Rigips TN 212 s maximálnym rozstupom 17 cm.10. SPOJE

Priečne spoje dosiek musia byť na montážnom R-CD RigiProfile. Nesmú vytvárať krížové škáry. Dosku skrátime tak, aby priečny spoj tvorila pôvodná PRO hrana.–>

11. ŠKÁRA
Pri obvodovej stene ponecháme škáru so šírkou asi 6 mm, ktorá zabezpečí priestor na správne vytmelenie.

12. TMEL
Na spoje dosiek nanesieme tenkú vrstvu škárovacieho tmelu. Do vrstvy tmelu postupne vtláčame výstužnú sklovláknitú pásku.13. VÝSTUŽNÁ PÁSKA

Pásku s tenkou vrstvou tmelu zľahka pretierame špachtľou. Tmel s páskou vypĺňa miesto na sploštených okrajoch hrán dosiek.14. SKRUTKY

Pomocou špachtle pretmelíme hlavy skrutiek.15. KLZNÁ PÁSKA

Do škáry medzi podhľadom a priľahlými stenami nalepíme samolepiacu, tzv. klznú pásku a škáru vyplníme tmelom.16. PO OBVODE

Obvodové strany podhľadu zatmelíme použitím sklovláknitej výstužnej pásky. Postupujeme ako pri tmelení spojov dosiek.

17. DRUHÁ VRSTVA
Po zaschnutí prvej vrstvy spoje prestierkujeme aj druhýkrát. Hranou hladidla tmel rozmažeme do šírky a uhladíme dostratena.18. JEMNÝM TMELOM

Nakoniec použijeme finálny tmel ProMix Mega. Povrch dosiek 4PROfesional výrazne znižuje čas práce a spotrebu tmelu pri všetkých pracovných krokoch.19. BRÚSENIE

Po zaschnutí tmelený povrch prebrúsime brúsnou mriežkou. Neporušme pritom výstužnú pásku ani povrch sadrokartónových dosiek. Ostáva už len vymaľovať strop–>

slovník
SADROKARTONÁRA

•  Nosný rošt podhľadu je dvojúrovňový, visí na závesoch.
•  Hornú vrstvu tvoria nosné RigiProfily R-CD, pripevnené na nosný strop prostredníctvom závesov a závesných drôtov s okom.
•  Vzájomné vzdialenosti závesov sú v smere nosných profilov najviac 900 mm, v kolmom smere 1 000 mm. Na strope vytvoríme „sieť“ závesov 0,9 × 1 m.
•  Spodné R-CD RigiProfily sa nazývajú montážne a pripevňujú sa na ne dosky.
•  Po obvode miestnosti sa na steny montujú RigiProfily R-UD.

Text: Stanislav Botur podľa podkladov Rigips
Foto: Rigips, thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje