Materiály na výstavbu sadrokartónových priečok
Galéria (7)

Materiály na výstavbu sadrokartónových priečok

Sadrokartónové konštrukcie sú v modernom stavebníctve také rozšírené, že aj laik vie, ako sú zhotovené, že sa robia najmä zo sadrokartónových dosiek a takmer každý už aspoň letmo zhliadol ich montáž – v práci, u susedov a možno aj doma. Ten, kto sa chce pustiť do stavby sadrokartónovej priečky, vie, že okrem sadrokartónových dosiek sa na stavbu používajú aj mnohé ďalšie materiály.

Galéria

Sadrokartónové dosky
Sadrokartónové dosky, vyrobené zo sadry a vysokopevnostného kartónu, sú základnou súčasťou sadrokartónových systémov suchej vnútornej výstavby. Ich použitie vďaka absencii vlhkých procesov urýchľuje výstavbu v interiéri, nízka hmotnosť zabezpečuje úsporu a regulácia vlhkosti zvyšuje kvalitu bývania. Základný sortiment obsahuje tieto druhy sadrokartónových dosiek:

 • štandardné stavebné dosky,
 • impregnované stavebné dosky (obsahujú aditíva pre odolnosť proti vzdušnej vlhkosti),
 • stavebné dosky so zvýšenou požiarnou odolnosťou (obsahujú časti sklených vlákien),
 • impregnované stavebné dosky so zvýšenou požiarnou odolnosťou (kombinácia vlastností dosiek určených do vlhkého prostredia a dosiek so zvýšenou požiarnou odolnosťou),
 • tepelnoizolačné dosky s penovým polystyrénom,
 • tepelnoizolačné dosky s doskami z minerálnych vlákien.

Špeciálne dosky
S rastúcim záujmom o suchú výstavbu aj k nám prenikajú novšie materiály odvodené od sadrokartónových dosiek, ako sú sadrovláknité dosky (s rozomletým kartónovým papierom). Výsledkom je doska s vysokou mechanickou odolnosťou používaná napríklad v drevostavbách alebo v suchých podlahách. Špeciálne protipožiarne dosky sa vyrábajú bez použitia papiera. Dokážu chrániť nosník pred požiarom až 3 hodiny. Ohybné dosky vďaka malej hrúbke a absencii papiera možno tvarovo prispôsobiť. Využívajú sa najmä na výstavbu oblúkov, zakrivenia podobne.

Podkonštrukcia
Podkonštrukcia (teda nosná konštrukcia, ku ktorej sa pripevňujú sadrokartónové dosky) môže byť z ihličnatého hranolového reziva (hranoly, hranolky, laty) a zo systémových kovových profilov vrátane príslušenstva.

Na montáž systémov suchej výstavby najčastejšie používame pozinkované profily s hrúbkou plechu 0,6 mm. Na slovenskom trhu možno kúpiť aj profily, ktoré sú tenšie a výrazne lacnejšie. Práve hrúbka ovplyvňuje ich cenu, kedže minimálne 80 % ceny profilu tvorí cena vstupného materiálu. Tu je potrebné byť viac ako opatrný, pretože šetrenie na nosných profiloch môže mať katastrofálne následky. Odborníci odporúčajú používať iba kvalitné profily vyhovujúce náročným normám a odskúšané v skutočných konštrukciách.

Základné druhy profilov používaných v priečkach sú najmä:

 • CW profil, ktorý sa  používa na stojky v priečkach,
 • UW profil,ktorý sa montuje po obvode priečky na priliehajúci strop, steny a podlahu.

Písmená C a U vyjadrujú tvar profilov v priereze, W je skratka nemeckého slova Wand –(stena), takže tieto profily sú určené na stavbu deliacich stien – priečok.

Izolačné výplne
Na dosiahnutie deklarovaných hodnôt nepriezvučnosti je potrebná minimálna hrúbka izolácie 50 mm a objemová hmotnosť 15 kg/m2. Vlastnosti tepelnej izolácie vždy stanovuje projekt.

Pripevňovacie a spojovacie prostriedky
Pri stavbe priečok sa používa niekoľko typov pripevňovacích a spojovacích prostriedkov:

 • samorezné skrutky na pripevnenie sadrokartónových dosiek na podkonštrukciu. Takéto skrutky majú špeciálnu hlavu a sú ošetrené antikoróznou povrchovou úpravou. Bežné je použitie  skrutiek do dreva a tenkostenných profilov s hrúbkou plechu maximálne 0,75 mm, ale predávajú sa aj skrutky s vŕtacou špičkou do kovu s maximálnou hrúbkou 2,25 mm,
 • samorezné skrutky na vzájomné spájanie kovových súčastí podkonštrukcie s vŕtacou špičkou do kovu s maximálnou hrúbkou 2,25 mm,
 • natĺkacie rozperky (hmoždinky) na pripevnenie konštrukčných profilov na nadväzujúce konštrukcieDo stropov sa z požiarneho hľadiska nikdy nesmú používať plastové rozperky (čo je častá chyba)!
 • dutinové (uzlovacie) rozperky (plastové) na ukotvenie do sadrokartónových dosiek,
 • kovové skrutkové kotvy na ukotvenie do sadrokartónových dosiek.

Tmely
Jednotlivé dosky montujeme na podkonštrukciu na tesný zraz. Aj napriek tomu zostávajú medzi doskami viditeľné medzery, ktoré vyplníme škárovacím tmelom v plnej hrúbke opláštenia. Potom sa sadrokartón stierkuje aj celoplošne. Pri práci so sadrokartónom používame tri základné skupiny tmelov – základné špachtľovacie tmely, tmely na dodatočné tmelenie a lepiacu maltu.

Základné špachtľovacie tmely

Sú to práškové sadrové tmely určené na základné tmelenie sadrokartónových dosiek s použitím výstužnej pásky. Pred použitím sa rozmiešajú s vodou, pričom ich čas spracovateľnosti je najmenej 30 minút. Tmely sa líšia tvrdosťou, brúsiteľnosťou, časom spracovateľnosti (tzv. otvoreným časom) a podobne. Iný tmel je vhodný na bežné predsadené steny, iný na lepenie suchej omietky a iný na náročné exponované miesta v podkroví.

Tmely na dodatočné tmelenie
Predstavujú materiál vo forme pasty pripravenej na priamu spotrebu. Tento druh tmelu je určený na základné a konečné tmelenie, prípadne na celoplošnú prípravu plochy na náročné povrchové úpravy. Celoplošné tmelenie sa odporúča najmä na plochy s vysokou náročnosťou na optické vlastnosti, ako napríklad bočným svetlom osvietená stena. Celoplošne vytmelená stena pôsobí na dotyk rovnako ako povrch dohladka omietnutej murovanej steny.

Výstužné pásky, lišty, pripojovacie tesnenia

Medzi dôležité súčasti práce patria aj penové jednostranne samolepiace tesnenia, s hrúbkou asi 3,5 mm a rozličnou šírkou, sádrovláknité alebo papierové výstužné pásky, hliníkové profily do tmelu a kovovo-papierové rohy s rôznymi uhlami. Na trhu sa však už objavujú aj špecializované pásky z kombinovaných materiálov plast – papier ktoré dokážu prenášať pnutia v rohoch podkroví a rovnako spoľahlivo chrániť rohy stien a obkladov. Ich najväčšou prednosťou je, že po údere z nich neodskakuje farba a rohy ostávajú stále ako nové. Pri lemovacích a osadzovacích profiloch si môžeme vyberať medzi lemovacím narážacím profilom z PVC s dĺžkou 3 m alebo osadzovacím plechovým pozinkovaným profilom s dĺžkou 2,5 m.

Nátery
Pod základným náterom sa rozumie penetračný vodou riediteľný disperzný náter. Používa sa vždy pred celoplošnou pokládkou sadrokartónových dosiek, lebo znižuje a vyrovnáva nasiakavosť celého povrchu. Tento náter sa používa aj na prípravu povrchov pri vzájomnom lepení sadrokartónových dosiek.

Sadrové stierky a omietky

Produkty zo sadry delíme na ručne nanášané, teda ručné sadrové stierky a omietky a strojové sadrové omietky. Domáci majstri sa pri stavbe priečky musia orientovať na:

 • ručné sadrové stierky na povrchovú úpravu vápenno-cementových omietok a sadrokartónových dosiek (vhodné sú aj na stierkovanie stien, stropov, opravenie pórov v paneloch, možnosť nanesenia už od hrúbky 0 mm),
 • ručné sadrové stierky vhodné ako podklad pre všetky nátery, tapety a štukatérske doplnky (možnosť nanesenia už od hrúbky 0 mm, s dobrou priľnavosťou a spracovateľnosťou).

Text: Ing. Michal Široký, Rigips
Foto a kresby: Rigips
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje