Back to the article Montáž stropného podhľadu 7 / 22

15. KLZNÁ PÁSKA Do škáry medzi podhľadom a priľahlými stenami nalepíme samolepiacu, tzv. klznú pásku a škáru vyplníme tmelom. Foto: Rigips

17 sgrigips big image