Hrubá stavba domu
Galéria (8) Zdroj: Tondach

Zatepliť alebo nezatepliť jednovrstvové murivo? Názory sa rôznia, ale jedno je isté!

Otázka, ktorú si určite položil nejeden stavebník. Názory sa v tomto prípade rôznia, ale jedno je isté. Obvodové murivo musí spĺňať predpísané tepelnotechnické požiadavky.

Galéria

Hrubá stavba domu
Graf závislosti medzi zlepšením hodnoty U a pridávaním tepelnej izolácie
Pórobetónové tvárnice
Obvodové murivo realizované s tehlami HELUZ Family
Murivo Heluz
Doplnkové tehly Heluz
Omietanie jednovrstvového muriva

Základným parametrom pri hľadaní odpovede na túto otázku je merná spotreba tepla na vykurovanie. Zákon o energetickej hospodárnosti budov ukladá od 1. januára 2021 povinnosť navrhovať a budovať novostavby a významné rekonštrukcie v energetickej triede A0, čo sú domy s takmer nulovou potrebou energie. Maximálna merná potreba tepla na vykurovanie v prípade takýchto budov môže byť maximálne 12,5 až 25 kWh/m2 za rok.

„Vhodným výberom stavebných materiálov dokážete zlepšiť tepelnoizolačné parametre všetkých obvodových konštrukcií (obvodové steny, okná, podlahy a stropy) tak, aby ste dosiahli požadované parametre stavby. Pri pasívnom dome, ktorý musí splniť ešte vyšší energetický štandard, je to obzvlášť dôležité, keďže takáto stavba nemá štandardnú vykurovaciu sústavu, ale je vyhrievaná slnkom a spätne získavaným vnútorným teplom. Obvodový plášť musí byť vzduchotesný, aby ním neunikalo takmer žiadne teplo,“ približuje problematiku Ing. Oliver Kapci, technický poradca spoločnosti HELUZ.

Ponúka sa teda otázka, zatepľovať alebo nie? Ak sa rozhodnete pre stavbu nového domu a vyberiete si tehly s dostatočne vysokými tepelnoizolačnými parametrami, zatepľovať rozhodne nemusíte. A to ani vtedy, ak si chcete dať postaviť pasívny dom. Voľba tehál HELUZ Family 2in1 alebo tehál HELUZ Family bez výplne na stavbu nielen pasívneho domu je istotou a garanciou pre zdravé bývanie. Z týchto tehál postavíte nízkoenergetický i pasívny dom bez toho, aby ste museli obvodový plášť zatepľovať. Okrem úspory finančných prostriedkov a času sa vyhnete tiež rizikám spojeným so zatepľovaním. Tieto tehly tvoria ucelený komplexný systém vrátane všetkých doplnkov, ktoré sú určené na optimálne zhotovenie kritických detailov.

Ak steny v korešpondencii s ostatnými faktormi, ktoré do energetického certifikátu spadajú, dosiahnu požadované minimálne tepelnoizolačné hodnoty, nie je ich potrebné zlepšovať dodatočným zateplením.

„Z nášho portfólia sú na jednovrstvovú konštrukciu ideálne tehly z radu FAMILY so šírkou 44 cm (R5, 72), 50 cm (R7, 00) a radu FAMILY 2in1 so šírkou 38 cm (R6, 45), 44 cm (R7, 75) a 50 cm (R9, 19),“ odporúča Oliver Kapci.

Na požiadavky zákona o energetickej hospodárnosti budov upozorňuje aj Ing. Martin Mihál, vedúci technického oddelenia Xella CZ/SK. Ako už bolo spomenuté, všetky novostavby musia podľa tohto zákona spĺňať požiadavky na budovy s takmer nulovou potrebou energie, teda musia dosiahnuť energetickú triedu A0. „Pre rodinný dom to znamená, že potreba primárnej energie bude menšia alebo rovná 54 kWh/(m2 . rok) a zároveň budú všetky konštrukcie spĺňať požiadavky na súčiniteľa prechodu tepla podľa normy STN 73 0540-2+Z1+Z2: 2019. Podľa tejto normy je požiadavka – horná hranica na obvodové steny Ur2 = 0,22 W/(m2 . K). Z toho vyplýva, že ak má nezateplená stena súčiniteľ prechodu tepla U menší ako 0,22 W/(m2 . K), nie je potrebné ju zatepľovať. Neznamená to však, že je automaticky splnená energetická podmienka. Primárna energia závisí od všetkých tepelných strát a ziskov budovy, od spôsobu vykurovania, prípravy teplej vody a od použitia obnoviteľných zdrojov tepla. Ak poddimenzujete jeden z parametrov, musíte celkovú bilanciu vyrovnať, napríklad lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami steny,“ rozoberá ďalšie požiadavky Martin Mihál.

Druhý pohľad je finančný. Aké zlepšenie obvodovej steny má zmysel?

„Z odbornej štúdie Efektívna hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukciou obvodovej steny po zadržaní energie*, ktorú dalo spracovať Združenie výrobcov murovacích materiálov, vyplýva, že pre skúmaný bungalov až do trojnásobného nárastu ceny energie je nákladovo optimálna úroveň pre obvodovú stenu U = 0,161 W/(m2 . K). Až pri teoreticky 5-násobnom zvýšení ceny energie vyšla nepatrne lepšie stena s U = 0,149 W/(m2 . K). Treba poznamenať, že pri inom type domu by boli výsledky mierne odlišné. Môžeme teda povedať, že zlepšovanie parametrov obvodovej steny má svoje hranice efektivity, lebo stena netvorí rozhodujúcu časť tepelných strát a zároveň platí vzťah medzi zlepšovaním hodnoty U a pridávaním tepelnej izolácie opísaný v grafe,“ podrobne vysvetľuje Martin Mihál.

Na základe týchto skutočností sa nedá bez výpočtu všeobecne uviesť presná hodnota, ktorú musí splniť murivo novostavby. „Zo sortimentu Ytong preto vo všeobecnosti odporúčame produkty Ytong Lambda YQ s hrúbkou 450 mm s návrhovou hodnotou U = 0,16 W/(m2 . K) a s hrúbkou 500 mm s návrhovou hodnotou U = 0,15 W/(m2 . K), pri ktorých vieme, že steny majú dostatočné parametre na splnenie požiadavky energetickej triedy A0,“ dopĺňa Martin Mihál.

Predpísanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U = 0,22 W/(m2 . K) možno dosiahnuť rovnako bez zateplenia aj použitím tepelnoizolačných tehál Porotherm z kategórie Energy+. „Ide o tehly s označením Porotherm EKO+ Profi alebo Porotherm T Profi, ktoré sú plnené minerálnou vlnou,“ hovorí Ing. Gabriel Szöllösi, produktový manažér spoločnosti Wienerberger pre značku Porotherm. Podľa jeho slov jednovrstvové obvodové murivo z pálených tehál predstavuje konštrukciu, ktorá spoľahlivo spĺňa súčasne viacero požiadaviek, ako sú mechanická odolnosť, požiarna odolnosť, tepelná a zvuková izolácia. Skúsený projektant dokáže navrhnúť obálku domu a vhodné technológie tak, aby dom spĺňal kritériá pre energetickú triedu A0 aj bez zateplenia. Prvým predpokladom je veľmi kvalitná obálka vrátane obvodových stien s požadovanými tepelnoizolačnými parametrami.

Graf závislosti medzi zlepšením hodnoty U a pridávaním tepelnej izolácie
*Efektívna hodnota súčiniteľa prechodu tepla obvodovej steny po zdražení energie, Riešitelia: Ing. Jana Bendžalová, PhD., ENBEE, s.r.o., Laurent Socal

„Realizácia jednovrstvovej obvodovej steny v porovnaní so zateplenou obvodovou stenou pozostáva z menšieho počtu krokov, preto je aj menšie riziko realizačných chýb. Ak sa rozhodnete pre tento spôsob výstavby, môžete počítať s tým, že bude jednoduchšia a rýchlejšia,“ opisuje ďalšie výhody Gabriel Szöllösi. Pri jednovrstvovom obvodovom murive treba venovať zvláštnu pozornosť návrhu a realizácii konštrukčných detailov. Výrobcovia tehliarskych murovacích materiálov ponúkajú overené riešenia detailov s použitím špeciálnych doplnkových prvkov, ktoré výrazne redukujú konštrukčné tepelné mosty.

Skúsený projektant dokáže navrhnúť obálku domu tak, aby dom spĺňal kritériá pre energetickú triedu A0 aj bez zateplenia.

„My nijako nespochybňujeme význam zateplenia pri rekonštrukciách. Tu však ide o jednovrstvovú konštrukciu pri novostavbách. Tá dokáže dosiahnuť rovnaké alebo aj lepšie parametre ako zateplená konštrukcia, a stavba je pritom jednoduchšia. Naše tehly Family 2in1 už zateplené sú, keďže majú vnútri integrovaný polystyrén. Z jednovrstvovej konštrukcie si tak postavíte dom s rovnakou hodnotou tepelnej straty ako pri zateplenom dome,“ približuje Oliver Kapci.

Ako sa podarilo dosiahnuť požadované tepelnoizolačné vlastnosti?

Tepelnoizolačné vlastnosti veľkoformátových tehál sa vyvíjali postupne v závislosti od vývoja normatívnych požiadaviek. Vývoj sa najskôr uberal cestou čisto keramických riešení. Takto vznikli tehly s veľkým množstvom úzkych vzduchových dutín oddelených tenkými keramickými rebrami.

Toto riešenie využíva tepelnoizolačné vlastnosti tenkej vzduchovej vrstvy v kombinácii s tepelnoizolačnými vlastnosťami samotnej keramiky, ktorá je porézna. Podľa slov Gabriela Szöllösiho sú príkladom tohto vývoja tehly Porotherm EKO+ Profi. Tento vývoj logicky narazil na materiálové limity keramického črepu, resp. geometrie tehál. Ďalšie zvyšovanie tepelnoizolačných vlastností bolo možné len kombináciou keramiky s rôznymi tepelnoizolačnými materiálmi zabudovanými do dutín tehál (minerálna vlna, perlit, polystyrén).

Obvodové murivo realizované s tehlami HELUZ Family
Obvodové murivo realizované s tehlami HELUZ Family 50 2in1 dosahuje rovnaké tepelnoizolačné parametre ako 7 metrov široký múr z plných tehál. Je teda ideálnym jednovrstvovým murivom pre pasívny dom. | Zdroj: Heluz

„Tehly HELUZ Family 2in1 sú na základe patentovanej metóde plnené polystyrénovými guľôčkami. Tento unikátny materiál zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti tehly o 40 %, zatiaľ čo zachováva jej paropriepustnosť, ktorá je dôležitá pre zdravé bývanie. Nahradí až 36 cm tepelnej izolácie. Na druhej strane v prípade kvalitne zatepleného plášťa budovy ide o funkčné riešenie maximálne na 30 rokov. Po uplynutí tohto času bude preto potrebné zateplenie z obvodového plášťa strhnúť a zhotoviť nové. Pri použití tehál plnených tepelnou izoláciou však rekonštrukcia plášťa budovy nie je potrebná,“ hovorí Oliver Kapci. Tehlové stavby majú vynikajúcu životnosť 180 a viac rokov, ide o masívnu a bezpečnú konštrukciu, na ktorú sa môžete stopercentne spoľahnúť. Vysoká stabilita, pevnosť, mechanická odolnosť a tvarová stálosť, to sú časté argumenty na voľbu tehlového muriva ako základného stavebného materiálu nového domu.

Murivo Heluz
Sortiment doplnkových tehál sa stará o dokonale tesné murivo, cez ktoré nedochádza k neželaným únikom tepla. Používanie doplnkových tehál zároveň umožňuje využívať výhody modulového radu 250 mm, čo sa týka výšky aj dĺžky. | Zdroj: Heluz

Tehly Porotherm T Profi predstavujú riešenie s použitím minerálnej vlny ako plniva v dutinách tehál. Okrem vysokých tepelnoizolačných parametrov má jednovrstvové obvodové murivo z týchto tehál lepšie difúzne vlastnosti ako tepelnoizolačné systémy s tepelnou izoláciou na báze EPS.

Keramická tvarovka predstavuje veľmi spoľahlivú ochranu tepelnoizolačných vrstiev vnútri tehál pred mechanickým poškodením a pred vodou. Steny z týchto tehál majú vysokú požiarnu odolnosť, vysokú pevnosť v tlaku, nízku tepelnú vodivosť, prirodzenú priepustnosť vodných pár. Tehlové murivo výborne akumuluje teplo, vďaka čomu pomáha udržiavať stabilnú vnútornú teplotu, čím zabraňuje rýchlemu prehrievaniu a vychladnutiu interiéru domu v prechodných obdobiach.

„Jednovrstvové obvodové steny z tehál Porotherm T Profi sú zárukou stabilných parametrov počas celej životnosti stavby. Sú odolné proti mechanickému poškodeniu, vďaka čomu si nevyžadujú takmer žiadnu údržbu alebo významnejšiu obnovu. S viacvrstvovým riešením môžu byť v budúcnosti spojené dodatočné náklady práve na údržbu alebo obnovu. Pri mechanickom poškodení tepelnoizolačného systému alebo po skončení životnosti je totiž nevyhnutné vynaložiť finančné prostriedky na jeho opravu či výmenu,“ rozvíja tému Gabriel Szöllösi.

Aj pre ideálne tepelnoizolačné vlastnosti tehál HELUZ, ktoré sú vhodné pre jednovrstvové omietky, je rovnako rozhodujúci tvar dutín a šírka tehly. „Použitím vhodného tvaru dutín dosahuje tehla lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Čím viac dutín po šírke má, tým sú jej tepelnoizolačné vlastnosti lepšie, keďže každá vzduchová dutina vytvára izolačnú vrstvu. Ešte lepšie tepelnoizolačné vlastnosti sa nám podarilo dosiahnuť vyplnením týchto dutín polystyrénovými guľôčkami, ktoré majú vyššie tepelnoizolačné vlastnosti,“ hovorí Oliver Kapci.

Ďalšie zvyšovanie tepelnoizolačných vlastností tehál bolo možné zabudovaním tepelnej izolácie do dutín tehál.

„Z hľadiska tepelnej techniky sme splnili dnešné požiadavky už o desať rokov skôr, keď sme postavili v Českých Budějoviciach dom Triumf, ktorý spĺňa hodnoty pasívneho domu. Tzv. strašiak roku 2020 v podobe požiadavky na budovy s takmer nulovou potrebou energie (NZEB = Nearly zero energy building) spĺňajú svojimi tepelnoizolačnými parametrami všetky tehly HELUZ FAMILY od šírok 38 cm už od roku 2010,“ potvrdzuje Ing. Filip Bosák, manažér technického poradenstva spoločnosti HELUZ.

Pri pórobetónových tvárniciach je rozhodujúci počet pórov a ich štruktúra. „Veľkým množstvom pórov, ktoré zabezpečujú nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti, je charakteristická tvárnica Ytong triedy Lamda YQ. Táto tvárnica je výsledkom dlhého vývoja pórobetónu, pričom hlavnou snahou bolo dosiahnuť čo najmenšiu objemovú hmotnosť pri zachovaní dostatočnej pevnosti. Lambda YQ sa od bežných tried (Klasik, Standard) líši zložitejším výrobným procesom. V tejto triede vyrábame tri hrúbky tvárnic s perom, drážkou a kapsou. Všetky tri spĺňajú minimálnu podmienku normy na obvodové murivo aj bez zateplenia,“ opisuje vhodné riešenie Martin Mihál. Tvárnica Ytong Lambda YQ s hrúbkou 375 mm má deklarovanú hodnotu U10,DRY = 0,18 W/(m2 . K), návrhovú hodnotu UD = 0,19 W/(m2 . K). Ytong Lambda YQ s hrúbkou 450 mm má deklarovanú hodnotu U10,DRY = 0,15 W/(m2 . K) a návrhovú hodnotu UD = 0,16 W/(m2 . K) a Ytong Lambda YQ s hrúbkou 500 mm U10,DRY = 0,15 W/(m2 . K) a UD= 0,14 W/(m2 . K).

Pórobetónové tvárnice
V pórobetónových tvárniciach zabezpečuje vysoké tepelnoizolačné vlastnosti veľký počet pórov. | Zdroj: Xella

Kedy sa zatepleniu obvodového muriva nevyhneme?

Zatepľovanie obvodového muriva domu má jednoznačné opodstatnenie pri rekonštrukcii starších rodinných aj bytových domov. „Staršie budovy strácajú teplo predovšetkým cez konštrukcie s nedostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, cez rôzne tepelné mosty, resp. cez netesnosti v obálke. Realizáciou tepelnoizolačných systémov na starších domoch sa tepelné straty cez steny výrazne zredukujú, čím sa podstatne znížia náklady na vykurovanie. Pri obnove spojenej s výmenou okien a s novými technickými zariadeniami na vykurovanie a prípravu teplej vody možno dosiahnuť aj energetickú triedu A0,“ vysvetľuje potrebu zateplenia Gabriel Szöllösi.

S jeho slovami súhlasí aj Oliver Kapci, podľa ktorého sa zatepleniu nedá vyhnúť pri rekonštrukciách starých domov, kde staré múry nespĺňajú požadované tepelnotechnické parametre.

„Zatepľovať je potrebné, ak sa zvolí murivo so súčiniteľom prechodu tepla U väčším ako 0,22 W/(m2 . K), pretože by sme nesplnili normu ani vyhlášku. Z dôvodov ekonomických a stavebno-fyzikálnych (najmä pri tepelných izoláciách s vyšším difúznym odporom) sa však neodporúča zatepľovať malými hrúbkami tepelnej izolácie,“ upozorňuje na ďalší aspekt Martin Mihál.

Doplnkové tehly Heluz
Doplnkové tehly slúžia na riešenie najčastejších detailov, ako sú rohy, parapety a ostenia bez potreby pílenia. S použitím doplnkových tehál zároveň docielite aj ideálnu dĺžku väzby v murive. | Zdroj: Heluz

Aké povrchové úpravy treba zvoliť na jednovrstvové murivo?

Na vonkajšiu omietku jednovrstvových obvodových stien z pálených tehál možno použiť jednoduchšie, ale aj zložitejšie systémy, ktoré ponúkajú všetci výrobcovia suchých omietkových zmesí. „Vhodné sú najmä ľahčené alebo tepelnoizolačné omietky. Hrúbka omietky by nemala byť menšia ako 15 mm, ideálne 20 mm. Pri tepelnoizolačných omietkach sa odporúča hrúbka omietky aspoň 30 mm. Prvou vrstvou akejkoľvek vonkajšej omietky na tehlovom murive by mal byť celoplošne aplikovaný cementový prednástrek, ktorý zlepšuje jej priľnavosť k podkladu. Tá je dôležitá z dôvodu extrémneho namáhania vonkajších omietok v dôsledku veľkých teplotných rozdielov v priebehu roka či v priebehu dňa,“ radí Gabriel Szöllösi.

Oliver Kapci upozorňuje, že omietky majú z hľadiska výsledných vlastnosti muriva zásadný význam, preto je potrebné venovať ich výberu a zhotoveniu náležitú pozornosť. „Na vonkajšie omietky na tepelnoizolačné jednovrstvové murivo zo systému HELUZ sa používajú malty na ľahčené jadrové omietky alebo tepelnoizolačné jadrové omietky. Podklad muriva by mal byť pred nanesením omietky rovný s úplne vyplnenými škárami medzi tehlami (styčné škáry šírky ≤ 5 mm), suchý (max. vlhkosť muriva 6 %, v zime max. 4 %), nesmie byť zmrznutý a vodoodpudivý musí byť bez prachových častíc, uvoľnených kúskov muriva a očistený od vápenných výkvetov.“

Omietanie jednovrstvového muriva
Na omietanie jednovrstvového muriva sa odporúča použiť najmä ľahčené alebo tepelnoizolačné omietky. Hrúbka omietky by nemala byť menšia ako 15 mm, ideálne 20 mm. Pri tepelnoizolačných omietkach sa odporúča hrúbka omietky aspoň 30 mm. | Zdroj: Wienerberger

Aj v prípade jednovrstvového muriva na báze pórobetónu so súčiniteľom tepelnej vodivosti vodivosťou pod 0,1 W/(m . K) sa vo všeobecnosti odporúča používať ľahčené tepelnoizolačné omietky, aby sa vlastnosťami priblížili k vlastnostiam muriva. „V sortimente Ytong máme špeciálne vyvinuté omietky upravené na jednoduchú ručnú alebo strojovú aplikáciu bez potreby penetrácie povrchu. Vnútorná i vonkajšia omietka je tepelnoizolačná so súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,13 W/(m . K) a má nízky súčiniteľ priepustnosti vodnej pary μ ≤ 10. Ako finálnu povrchovú úpravu v interiéri odporúčame použiť priamo Ytong vnútornú omietku tepelnoizolačnú alebo pre efekt hladkého povrchu Ytong vnútornú stierku hladenú. Ako finálnu povrchovú úpravu v exteriéri odporúčame použiť pastózne omietky na silikónovej alebo silikátovej báze,“ uzatvára Martin Mihál.

Nech vám žiadna novinka neunikne

Odoberajte týždenný prehľad najlepších článkov emailom

Text: Andrea Dingová
Odborná spolupráca: Ing. Oliver Kapci, technický poradca spoločnosti HELUZ, Ing. Filip Bosák, manažér technického poradenstva spoločnosti HELUZ, Ing. Gabriel Szöllösi, produktový manažér spoločnosti Wienerberger pre značku Porotherm, Ing. Martin Mihál, vedúci technického oddelenia Xella CZ/SK
Foto: Archív firiem

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje