vegetativne rozmnozovanie orecha kralovskeho
Galéria (16)

Vegetatívne rozmnožovanie orecha kráľovského

Orech kráľovský - ľudovo nazývaný aj vlašský - je mohutný strom s veľkou korunou dorastajúci do výšky dvadsať - tridsať metrov. Obvykle sa dožíva sa deväťdesiat až sto rokov, ale sú známe aj jedince, ktoré sa dožili aj trojstovky. Darí sa mu na teplých slnečných miestach, pretože silnejšie mrazy pod –20 ºC  poškodzujú kôru a kmeň.

Galéria

orech, rozmnožovanie, štiepenie, očkovanie, záhrada
orech, rozmnožovanie, štiepenie, očkovanie, záhrada
orech, rozmnožovanie, štiepenie, očkovanie, záhrada
orech, rozmnožovanie, štiepenie, očkovanie, záhrada
orech, rozmnožovanie, štiepenie, očkovanie, záhrada
orech, rozmnožovanie, štiepenie, očkovanie, záhrada
orech, rozmnožovanie, štiepenie, očkovanie, záhrada
orech, rozmnožovanie, štiepenie, očkovanie, záhrada

Na našom území sa vyskytujú viaceré odrody, ktoré nie sú pre pestovateľov zaujímavé, pretože majú malé plody s hrubou a tvrdou škrupinou. Tieto stromy však nemusíme zlikvidovať, ale sa ich radšej pokúsme preštepiť ušľachtilejšou odrodou.

Očkovanie a vrúbľovanie orechov nepatrí medzi jednoduché spôsoby vegetatívneho rozmnožovania týchto rastlín. Vyžaduje osobitné prístupy a metódy, pretože bežné spôsoby majú v praxi často iba malú úspešnosť.

Očkovanie
Orechy môžeme očkovať niekoľkými spôsobmi: buď v skoršom období v skleníku, resp. parenisku (tzv. očkovanie pod sklom), alebo neskôr „vo voľnom priestore“ priamo v záhrade či sade.
Očkovanie vo voľnom priestore :

 • doštičkové očkovanie
 • gensenheimské očkovanie (prstencové – manžetové)
 • očkovanie zo zelených vrúbľov

Očkovanie pod sklom:

 • očkovanie v skleníku
 • očkovanie v parenisku

Doštičkové očkovanie
Tento spôsob očkovania robíme okolo 15. júla zelenými očkami, ktoré z vrúbľa vyrežeme i s kôrou v tvare obdĺžnika dlhého 3 cm a širokého najmenej 1 cm. Doštičku s očkom umiestnime do rovnako veľkého otvoru na koreňovom kŕčku dvojročného podpníka. Po vložení doštičku zaviažeme lykom a zatrieme voskom. Očko vypučí v budúcom roku .

–>

Gensenheimské očkovanie (prstencové) – manžetové
Očkovanie robíme od 15. mája až do začiatku augusta očkami z vlaňajších výhonkov. Na očkovanie používame dvojitý nôž, ktorého čepele sú rovnobežné, obojstranne brúsené. Vzdialenosť medzi čepeľami je 30 mm. Dvojitým nožom kôru vrúbľa presne a dokola prerežeme tak, aby očko bolo uprostred výšky prstenca. Na strane očka, 10 – 12 mm na stranu k tej ruke, ktorou budeme podrezávať očko, prstenec pozdĺžnym rezom rozdelíme, aby sme mohli kôru prstenca z vrúbľa odobrať. Rovnaký zárez dvojitým nožom urobíme na podpníku, na rovnom mieste blízko koreňového krčka. Vyrezanie prstenca kôry z podpníka je omnoho rýchlejšie. Na obnažené miesto na podpníku nasunieme prstenec z vrúbľa. Potom miesto očkovania husto zaviažeme širšími prúžkami lyka alebo fóliovej pásky, pričom dbáme, aby očko ostalo voľné a nedotknuté. Zaviazané miesto je vhodné každých 8 dní povoľovať a znova preväzovať, pretože v miestach, kde je podpník stiahnutý, prstenec kôry vrúbľa neprirastá. Ak na viazanie použijeme lyko, miesto očkovania natierame štepárskym voskom.

Očkovanie zo zelených vrúbľov
Obdobie očkovania trvá od polovice júla do polovice augusta. Neskôr sa kôra už ťažšie odlupuje. Očká odoberáme len zo silných letorastov. Ujímajú sa len dobre vyvinuté očká. Očkovať môžeme do T zárezu. Očká ešte v tom istom roku prirastú, vypučia však až na jar budúceho roka. Odporúča sa v druhej polovici jesene očká prihrnúť. Na jar skrátime podpník rezom na čapík, ktorý odstránime koncom júla. „Očkovance“ dosiahnu za rok výšku 1,2 – 1,7 m.

Očkovanie v skleníku
Ako vhodný podpník možno najviac odporučiť dvojročný semenáč orecha kráľovského. Podpníky v jeseni vyberieme z pôdy a založíme do pareniska alebo na záhon a zakryjeme lístím, aby okolo nich pôda nezamrzla a aby sme ich mohli v zime zo záhradky vybrať. V skleníku ich môžeme očkovať od 15. februára až do konca apríla. Pred očkovaním vyberieme podpníky a vysadíme ich do črepníkov (asi 20 cm vysokých s priemerom hore 13 cm a dolu 8 cm). Tie potom umiestnime do skleníka s teplotou 18 – 20 °C. Vrúble majú byť založené v prostredí, kde teplota nepresahuje 4 °C.

Keď začnú podpníky pučať, zrežeme ich asi 4 – 8 cm nad koreňovým krčkom. Nenecháme žiadny čapík ani ťažné výhonky. Na rovnom mieste podpníka urobíme do kôry pozdĺžny asi 3 cm dlhý zárez a opatrne odhrnieme kôru od dreva. Očko zoberieme z vrúbľa aj s tenkou časťou dreva (štítkom) ako pri očkovaní. Na dolnom konci štítka očka i po jeho stranách zrežeme kôru tak, aby v týchto miestach bolo kambium na vonkajšej strane odkryté. Upravené očko zasunieme za kôru a prečnievajúcu časť štítka očka odrežeme. Reznú plochu na podpníku a miesto okolo očka zatrieme voskom alebo rozohriatym parafínom.

Po naočkovaní umiestnime črepníky na stoly v „množiarenskom“ skleníku s teplotou 23 – 25 °C. „Očkovance“ častejšie rosíme a zalievame vodou s teplotou zhodnou so skleníkovou atmosférou. Teplota nesmie príliš kolísať. Asi za 14 dní sa začnú očká prebúdzať a do troch týždňov všetky vypučia. Keď sú letorasty asi 15 cm dlhé, vyväzujeme ich opatrne k tyčkám, aby rástli vzpriamene. V tomto čase odstraňujeme aj lyko. Keď sú „očkovance“ asi 25 cm vysoké, prenesieme ich do skleníka s počiatočnou teplotou 20 °C, ktorú neskôr znížime na 15 °C. Do množiarne ich umiestnime neskôr. Po prejdení mrazov ich vysadíme na záhony i s črepníkmi v spone 25 x 25 cm. Do škôlky ich vysádzame až v budúcom roku na jar ako jednoročné „očkovance“.

Očkovanie v parenisku
Tento spôsob je vhodný na množenie malého počtu „očkovancov“ orecha. Začiatkom apríla si založíme hlboké poloteplé parenisko. Na hnoj navrstvíme asi 25 cm zeminy. Upravené podpníky sadíme po 20 kusov na jedno pareniskové okno (100 x 150 cm). Očkujeme v prvej polovici mája, keď sú podpníky zakorenené a napučané. Postup je rovnaký ako pri očkovaní v skleníku. „Očkovance“ podľa potreby v noci zakrývame a cez deň mierne tienime. V parenisku ostanú do budúcej jari, kedy ich „vyškôlkujeme“.

Vrúbľovanie
Ďalším osvedčeným spôsobom vegetatívneho množenia a šľachtenia orechov je vrúbľovanie. Môžeme ho robiť priamo na stanovišti na zakorenených podpníkoch alebo v skleníku či parenisku.
Vrúbľovanie „za zelena“ vo voľnom priestore:

 • Rudičova metóda
 • Urbanova metóda

Vrúbľovanie pod sklom:

 • vrúbľovanie na napučané zakorenené podpníky
 • jarné vrúbľovanie v ruke na nezakorenené podpníky
 • vrúbľovanie v studenom parenisku
 • vrúbľovanie v ovocnej škôlke pod prenosnými krytmi

Vrúbľovanie v ruke v období vegetačného pokoja:

 • nahrievaním celého „vrúbľovanca“
 • lokálnym nahrievaním

 

Rudičova metóda
Ako podpník používame 1 až 3-ročný semenáč. Ako vrúbeľ zasa používame letorast z vybraného matečného stromu. Vrúbľujeme od 20. mája do 15. júna, keď je teplota vzduchu 18 – 20 º C. Na podpníku odstránime pod miestom vrúbľovania všetky listy, ponecháme len 10 – 20 mm veľké „rapíky“ (stopky listov). Vyslepíme všetky očká okrem jedného rezervného. Ostrým nožom urobíme na internódii kopulačný rez. Na zrastenie vrúbľa s podpníkom je potrebná vysoká teplota bez väčších výkyvov a primeraná vzdušná vlhkosť. Preto je vhodné vrúbeľ obaliť igelitovým vrecúškom, v ktorom je na dne mokrá vata. Ujaté „vrúbľovance“ necháme na mieste aspoň 1 rok, potom ich presadíme na trvalé stanovište.

Urbanova metóda
Spočíva vo vrúbľovaní zakorenených podpníkov v ovocnej škôlke alebo na trvalom stanovišti. Vrúbľovanie robíme po 15. máji tyttelovým spôsobom. Rez na podpníku má byť aspoň 7 cm dlhý, ale môže byť aj dlhší. Jeho dĺžka závisí od dĺžky internódie vrúbľa, ktorý používame. Vrúble odoberáme tesne pred vrúbľovaním. Odrežeme jednoročné výhony, ktoré rastú na strane kolmo a majú vypučané len horné výhonky. Vrúbeľ na hornej časti zatrieme štepárskym voskom a všetky rezné rany zakryjeme papierom tak, že utvoríme obrátené papierové vrecúško, ktoré na spodnej časti zaviažeme. Takto zaviazaný vrúbeľ zaviažme ešte priesvitnou fóliou z PVC na spodnej i vrchnej časti vrúbľa, aby fólia tvorila uzavretý priestor. Podstata spočíva v tom, že papier vrúbľa tieni a fólia zabraňuje úniku vlahy z vrúbľa a podpníka.

Vrúbľovanie v ovocnej škôlke pod prenosnými krytmi
Koncom apríla až začiatkom mája vysejeme orechy do záhona v škôlke do vzdialenosti medzi riadkami 25 cm a v riadku 20 cm. Začiatkom apríla ďalšieho roka umiestnime nad semenáčiky prenosné kryty, čím docielime, aby skôr vypučali. Potom kryty odstránime a podpníky zavrúbľujeme na úrovni koreňového krčka. Vrúbľujeme anglickou kopuláciou. Ako viazací materiál použijeme igelitovú pásku. Rany zatrieme voskom alebo parafínom. Po navrúbľovaní zem prihrnieme, aby bolo miesto vrúbľovania v zemi. Potom opäť dáme nad „vrúbľovance“ prenosné kryty. Vrúble začnú pučať asi za 14 – 30 dní po navrúbľovaní. Keď dosiahnu dĺžku asi 25 cm, kryty odstránime, pásku povolíme a „vrúbľovance“ zatienime.

Vrúbľovanie na napučané zakorenené podpníky
Koncom decembra alebo v januári vyberieme zo základne založené podpníky, upravíme korienky a vysadíme ich do črepníkov tak, aby koreňové kŕčky boli asi 4 cm nad okrajmi črepníkov. Vysadené podpníky orecha kráľovského prenesieme do skleníka, kde ich zapustíme do rašeliny na stole, alebo ich umiestnime pod stoly. Teplotu udržujeme okolo 15 °C, aby podpníky zakorenili. Asi za 10 – 14 dní zvýšime teplotu na 20 – 23 °C. Pri tejto teplote začnú podpníky asi za 2 – 3 týždne pučať. Po napučaní začneme vrúbľovať. Najlepšie sa osvedčilo vrúbľovanie anglickou kopuláciou na koreňovom krčku alebo o niečo vyššie nad ním. Po navrúbľovaní postavíme kvetináče s „vrúbľovancami“ do rašeliny a teplotu zvýšime na 25 °C. Keď sa „vrúbľovance“ ujmú, začnú najneskôr do 4 dní pučať. Otužujeme ich postupne. Keď už nehrozí mráz, vysadíme ich do škôlky a miesto vrúbľovania zahrnieme zeminou.

Jarné vrúbľovanie v ruke na nezakorenené podpníky
Na vrúbľovanie orechov v ruke je najpríhodnejším obdobím marec až apríl. Najvhodnejšie dvojročné podpníky, ktoré  asi 10 – 14 dní pred vrúbľovaním prenesieme do skleníka a založíme do substrátu. Po napučaní podpníky očistíme a vrúbľujeme v ruke. Kopulačný rez (rez na spojku) na podpníku začíname asi 2 cm nad znížením koreňa pri koreňovom krčku. Vrúbeľ, ktorý má dva dobre vyvinuté púčiky, režeme kopulačným rezom na protiľahlej strane spodného púčika. Rez začíname asi 1 cm pod spodným púčikom. Miesto vrúbľovania zaviažeme lykom a štepárskym voskom zatierame len špičku vrúbľa. Navrúbľované podpníky uložíme do „množiarne“ zakrytej sklom. Najvhodnejšia dolná teplota má byť 25 – 26 °C. Keď dosiahnu „vrúbľovance“ dĺžku asi 10 cm, vysadíme ich do kvetináčov. Po otužení ich v júni, resp. v júli vysadíme do voľnej pôdy.

Vrúbľovanie v studenom parenisku
Koncom októbra vysadíme podpníky orecha kráľovského do pareniska. Počas zimy pareniskové okná zakrývame rohožami, aby parenisko nepremrzlo. Na jar, začiatkom apríla, keď sú už podpníky olistené, ich vrúbľujeme za kôru na sedielko. Aj pri tomto spôsobe opatrne tienime a rastliny otužujeme. Rastliny ktorých vrúble sa ujali, dorastú do jesene do výšky až 120 cm. Nevýhodou vrúbľovania v studenom parenisku je dosť obtiažna práca a aj ujímanie vrúbľov je len na 30 – 40 % .

Vrúbľovanie v ruke v období vegetačného pokoja
Základom tohto vrúbľovania je poznatok, že oba komponenty orecha kráľovského sú v októbri až februári v období hlbokého vegetačného pokoja. Pri zvýšení teploty a vlhkosti je vrúbeľ schopný zrásť s podpníkom, ale púčiky na vrúbli a podpníku nevypučia a nezačnú predčasne rásť. Vrúbľovanie robíme kopuláciou (spojkovaním) na koreňový kŕčok podpníka. Úväzok urobíme páskou z PVC. Vrchnú reznú plochu na vrúbli zavoskujeme. „Vrúbľovance“ hneď ukladáme do debien s vlhkými pilinami alebo rašelinou. Používame len piliny z mäkkého dreva (musia byť preparené, aby neboli kontaminované parazitickými hubami), pretože neobsahujú triesloviny, ktoré brzdia rast.

Metóda lokálneho nahrievania
Pri tejto metóde ohrievame len zónu zrastu „vrúbľovancov“. Na ohrievanie používame plechové debničky (50 x 50 x 50 cm). Naplníme ich mierne vlhkou rašelinou alebo preparenými pilinami. Medzi substrát do radov ukladáme „vrúbľovance“. Dvanásť metrov dlhý ohrievací drôt vsunieme do hadičky z PVC, ktorá má priemer 3 mm a vedieme ho špirálovito medzi radmi „vrúbľovancov“ vo výške vrúbľovania. Aby sa hadička nedotýkala „vrúbľovancov“, prekrývame ju páskami z plechu prehnutými do tvaru U so šírkou 3 – 4 cm. Konce ohrievajúceho drôtu napojíme na zdroj nízkeho napätia (najvhodnejšie je 24 V). Regulovaním dĺžky ohrievajúceho drôtu regulujeme teplotu v mieste ohrievania na 25 °C. Oba komponenty sa zrastú za 25 dní. Naplnené nahrievané debničky je potrebné umiestniť v chladnej miestnosti a substrát najmenej 2-krát navlhčiť (teplota v zóne koreňov má byť 8 – 12 °C). Keď vrúble zrastú s podpníkmi,  treba „vrúbľovance“ vybrať z debničiek a založiť do navlhčeného piesku v pivnici s teplotou 2 – 5 ºC. Do voľnej pôdy ich môžeme vysádzať v druhej polovici mája. „Vzrastnosť“ sa pohybuje medzi 63 – 88 %. Náklady sú nižšie ako pri nasledujúcom spôsobe.

Metóda ohrievania celého „vrúbľovanca“
Naplnené debničky dáme na 21 dní do hermeticky uzatvorenej miestnosti s teplotou 25 až 27 °C. Počas tohoto času ich 2-krát navlhčíme. Po ukončení trojtýždňového nahrievania „vrúbľovance“ zrastú a celé debničky presunieme do chladnej miestnosti, kde ostanú do polovice mája. Po uplynutí jarných mrazíkov „vrúbľovance“ z debničiek vyberieme a „vyškôlkujeme“ do pripravenej pôdy. Pôdu nahrnieme na miesto zrastu a ďalšie roky venujeme pozornosť pestovaniu stromčekov. Výhodou tejto metódy je až 80 % výťažnosť.

Text: Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.
Obrázky: Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. a  Jozef Pobjecký
Zdroj: Časopis Urob si sám

 1. Martin Mozol says:

  Chcel som sa spýtatˇ či sa dá vrúblovatˇ priamo na konáre stromu. Ďakujem za odpovedˇ

  1. Anonym says:

   Do koruny stromu určite nie.Štepenie orecha vyžaduje už mať väčšie skúsenosti so štepením .Štepenie orecha je bez preháňania vysoká škola štepenia.Štepia sa mladé 1-3ročné špičiaky.Nestačí len neurobiť technickú chybu pri samotnom štepení,ale veľmi dôležitý je aj termín štepenia.Aké veľmi výnimočné vlastnosti má ten kultivar,ktorý chcete naštepiť?Je to vynikajúci náhodný semenáč,ktorý má lepšie vlastnosti ako kultivary registrované?Má jadro hmotnosť 10 a viac gramov a škrupina menej?Alebo tvorí jadro 53 %hmotnosti celého orecha a viac?Výnimočne ľahko sa lúska?Jadro je sladké? Má svetlú šupku?Má trvanlivosť 1-3roky bez zoschnutia a zhnednutia?V opačnom prípade doporučujem radšej zainvestovať a kúpiť zo škôlky napr.kultivar Seiferdorfský,s ktorým budete určite spokojný a nesklame Vás.Zaoberám sa vyhľadávaním výnimočných orechov z okolia Rim.Soboty a ich množením.Skutočne výnimočných orechov je pramálo.Rád by som o tom s Vami podiskutoval telefonicky alebo osobne.Prajem veľa úspechov.0910 276 042.

   1. Štefan says:

    Zaujímalo by ma či sa dá rozmnožiť orech odrezkami z materskeho stroma? Mám výbornú sortu tzv.papierkár (rozlúsknete ho v dlani) aj jadra sú dobré nevážil som ich ale skúsim to k prihliadnutiu na %. Som od B.B. Štefan

   2. Anonym says:

    Môžeme o tom podebatovať na FB alebo cez sieť VIBER(večer IPhone).Rimavská Sobota,J.Vigoda.

   3. Lubo says:

    Dnes, 31.8. 2015, stepim orech v R.S. Vinica do tvaru T. Neviem ci sa ujme. Robim to prvykrat.

 2. Fero says:

  Dobry den ja som skusil ablaktaciu uvidim ci sa chyti ?

 3. Emília says:

  Mózem si zasadit plod orecha ujme sa popripade mi viete poradit ako na to

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje