Ako uložiť betónovú dlažbu čo najlepšie
Galéria (5)

Ako uložiť betónovú dlažbu čo najlepšie

Chceli by sme uložiť nejakých 5 – 7 m2 dlažby na dvore ako chodník z vymývanej zrnitej dlažby 50 × 50 × 5 cm. Prosím, poraďte nám, ako ju uložiť čo najlepšie? Údajne sa majú pod dlažbu klásť nejaké železá, hlavne pre tuhšiu zimu a prejazd áut.

Galéria

Betónová dlažba
Betónová dlažba
Betónová dlažba
Betónová dlažba

Nemám predstavu, aké železo je vhodné klásť pod dlažbu, jedine, ak by dlažba mala betónový podklad, teda základ, čo samozrejme vyžaduje vyššie náklady. Tento variant treba odborne posúdiť.

Pri výbere dlažby je vhodné zvážiť jej skutočné využitie. Každý výrobca, ako aj stavebná norma určuje odporúčaný spôsob kladenia dlažby podľa spôsobu využitia, resp. zaťaženia. Ak nechceme mať dlažbu prerastenú trávou, ukladáme ju radšej do štrkového lôžka, pričom odporúčame medzi 2. a 3. vrstvu vložiť geotextíliu.

Ak vám neprekáža celoplošne lepená dlažba na malte, odporúčam uloženie podľa obrázka.

Podľa otázky však predpokladám, že asi chcete vybudovať len chodník v záhrade s čiastočným užívaním. Ak sa pohybujeme v tejto rovine, môžete pokojne dlažbu osadiť aj do hliny na upravený podklad. Ak by ste po tomto chodníku občas prešli autom, nemalo by dôjsť k jeho poškodeniu. Toto je praktické riešenie a pri cene dlažby v rozsahu 5 až 10 € za kus nevidím dôvod budovať „komunikáciu“. A hlavná výhoda ukladania do trasy alebo štrkového lôžka je, že ju možno po čase zmeniť, čo pri lepení do betónu nie je až také jednoduché.

Odpovedal Mario Ondrejka,
konateľ spoločnosti E.CH. & C.M. 

POSTUP V SKRATKE

UKLADANIE DO ŠTRKU

Na zhutnenú podkladovú vrstvu z drveného kameniva sa uloží ložná vrstva drobného drveného kameniva frakcie 4 až 8 mm. Táto vrstva sa môže predtým zavibrovať. Na vytvorenie rovnako širokých škár a na zabránenie pohybu platní je vhodné použiť plastové krížiky. Správne dosadnutie platní na lôžko sa upraví poklepaním gumovým kladivom. Platne neodporúčame hutniť vibračnou doskou. Po uložení platní sa do škár zametie škárovací piesok. Povrch aj piesok musia byť suché.

Ukladanie platní na štrkové lôžko (len pochôdzne plochy)

1 – betónové platne (dlaždice), 2 – škára medzi platňami 3 až 5 mm (vyškárovaná s pieskom), 3 – ložná vrstva (hrubá 30 až 40 mm, drvené kamenivo frakcie 4 až 8 mm), 4 – zhutnená podkladová vrstva (hrubá najmenej 200 mm, drvené kamenivo frakcie 8 až 16 mm), 5 – mrazuvzdorné podložie

LEPENIE NA BETÓNOVÝ PODKLAD

Pri nasiakavy´ch podkladoch je potrebné aplikovať pod lôžko penetračny´ náter – odporúčanie výrobcu stavebného lepidla. Malta sa nanáša so zubovou stierkou na podklad aj na spodnú stranu platní. Na vytvorenie rovnakej šírky škár a na zabránenie pohybu platní je vhodné použiť plastové krížiky. Škárovaciu maltu treba vtláčať cez škárovaciu pištoľ. Dilatačné škáry v ploche je potrebné urobiť vždy nad škárami v podklade. Nezabudnite na vyspádovanie – odvodnenie.

Ukladanie platní do maltového lôžka

1 – betónové platne (dlaždice), 2 – škára medzi platňami 5 až 10 mm (vyškárovaná s maltou), 3 – maltové lôžko (hrubé 10 až 20 mm, lepia­ca malta trasová na stredne hrubé lôžko), 4 - podkladový betón C 16/20 (hrubý 100 až 150 mm, vystužený sieťovinou, nezabúdať na dilatácie), 5 – zhutnené drvené kamenivo frakcie 0 až 32 mm (hrúbka 150 až 200 mm), 6 – mrazuvzdorné podložie

Text, foto, kresby: Mario Ondrejka, Semmelrock Stein+Design
Zdroj: časopis Urob si sám 3/2017

  1. pb says:

    mrazuvzdorné podložie ???

  2. Hugo says:

    tak by sme to mali ukladat

  3. Matúš says:

    Niekedy mám pocit že tieto články píšu ľudia co to nikdy nerobili pre ľudí čo to nikdy robiť nebudú…

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje