Posledné kroky pred ukladaním strešnej krytiny
Galéria (19) Zdroj: Pavol Szabó

Oplechovanie štítov a úžľabia šikmej strechy

Cieľom montáže plechových častí je ochrániť vnútorné vrstvy strešného plášťa najmä pred vodou, vetrom a slnkom.

Čelné lemovanie, inak povedané štítový plech, esteticky ukončuje strechu. Oplechovania úžľabí utesňujú prepojenie, styk jednotlivých strešných rovín. Na našej stavbe bolo potrebné oplechovať 4 strešné štíty a 4 štíty vikierov.

Galéria

oplechovanie strechy
oplechovanie strechy
oplechovanie strechy
oplechovanie strechy
oplechovanie strechy
oplechovanie strechy
oplechovanie strechy
oplechovanie strechy

Prvým krokom k osadeniu čelného lemovania (teda ohýbaného plechu na oplechovanie štítu, resp. štítového plechu) je príprava kvalitného podkladu. Najskôr sme pripevnili ku krokvám vikiera tvrdený polystyrén a prichytili sme ho skrutkami a oceľovými podložkami. Následne sme ho omietli stavebným lepidlom a vyhladili. Na takto pripravený podklad sme mohli prichytávať čelné lemovacie plechy. Aby sme urýchlili prácu, rozhodli sme sa prekryť celý štít plechmi. Vďaka tomu sme nemuseli na štíty dávať ešte omietku, penetrovať ju a farbiť a až potom montovať plech, hoci by bolo možno krajšie pripevniť užšie lemovanie, pod ktorým nevidieť ešte omietku.

«Plechy úžľabia s profilom W zabraňujú vnikaniu snehu do strechy v oblasti žľabu.»

Skôr ako začnete osádzať štítový plech, treba ho primerať, skúšobne položiť na dané miesto a pozrieť sa na sklon. Pomocou ceruzky si nakreslite čiaru od vrchnej časti po spodnú v miestach prekrytia. Keďže sme mali plechy s dĺžkou 2 m, začali sme vždy od hrebeňa a pokračovali sme smerom nadol.

Pri hrebeni sme si naznačili stredy štítu zhora aj zdola a spojili ich zvislicou. V tomto bode sme prestrihli plech, preto pri spoji spredu nebude lemovanie prekryté celou svojou šírkou. Vnútorný žľab lemovania sme prestrihli rovnako, aby sme vedeli obe časti do seba zasunúť. Zastrihnuté časti sme zohli tak, aby nedošlo k zatekaniu a prichytili sme ich skrutkou.

Následne sme ukladali ďalšie plechy tak, aby nám pri daždi nezatekalo pod strechu, teda museli sme druhý plech podsúvať pod predchádzajúci, až kým sme sa nedostali k dažďovému žľabu. V tomto priestore sme koniec žľabu lemovania prestrihli, plech sme ohli do dažďového žľabu a priskrutkovali sme lemovanie k poslednej late, aby sa nehýbalo. Skrutkovali sme ho k latovaniu spredu aj v žľabe lemovania.

oplechovanie strechy
Pred montážou oplechovania je potrebné omietnuť štíty a pripraviť podkladové vrstvy (zateplenie, latovanie). | Zdroj: Pavol Szabó

Úlohou strešného úžľabia je odviesť vodu zo strechy tak, aby nepretekala v miestach spojov na fóliu, ale priamo do dažďového žľabu, resp. pri vikieroch je možné vodu odvádzať na hlavnú strechu. Popri práci sme sa dozvedeli, že plechy úžľabia sa ohýbajú dvomi spôsobmi. Klasicky do tvaru písmena V, vtedy sú kraje plechov dodatočne prehnuté pre stekajúcu vodu. Druhou možnosťou je ohnutie plechov do tvaru písmena W, keď je plech ohnutý aj na krajoch žľabu, ale aj v strede, čím vznikne šikmá stojatá drážka (akási malá strieška). Vraj je tento spôsob lepší v prípade snehovej metelice, pretože nenafúka sneh pod krytinu v mieste úžľabia. Z vlastnej skúsenosti nevieme potvrdiť ani vyvrátiť výhodnosť tohto ohybu, ale vybrali sme si ho. Keďže dodatočná strieška v strede znamená aj viac minutého plechu, plechy boli asi o 20 % drahšie.

S čím treba rátať

NÁROČNOSŤ: 5/5

ČAS: 2 dni

NÁKLADY: do 460 €

ĽUDIA: 2 – 3

OBDOBIE: IV – IX

MATERIÁL 459 €

(na štíty 242 €, na úžľabia 221 €)

 • aluzinkový plech 425 €
  čelné lemovanie, 2 m, 25 ks (9 €/ks)
  plechy úžľabia, 2 m, 20 ks (10 €/ks)
 • skrutky na plech 20 €
  so 6-hrannou hlavou, samorezné („farmárske“), 2 bal., 250 ks (10 €/bal.)
 • klampiarsky tmel 6 €
  napr. Den Braven, 2 ks (3 €/310 ml)
 • sprej na plech 4 €

NÁRADIE

 • lešenie, AKU skrutkovač, uholník,nožnice na plech, drevený meter, ceruzka
 • uhlová brúska s kotúčom na plech,klampiarske kliešte, pištoľ na silikón

POSTUP PRÁCE

oplechovanie strechy
Pred uložením sme odpílili, resp. odstrihli, a upravili konce plechu podľa sklonu strechy. Strihali sme aj na mieste montáže. | Zdroj: Pavol Szabó
oplechovanie strechy
Plechy sme osádzali jeden do druhého, bolo potrebné upraviť ich. Odstrihnutý kraj sme zahli kvôli pretekaniu. | Zdroj: Pavol Szabó
oplechovanie strechy
Po primeraní sme prvé dva plechy prichytili skrutkami k latovaniu. | Zdroj: Pavol Szabó
oplechovanie strechy
Nakoniec sme zahli aj druhú stranu plechu. | Zdroj: Pavol Szabó
oplechovanie strechy
Keď do seba presne zapadli konce plechov, spojili sme ich samoreznou skrutkou, aby sa nepohli. | Zdroj: Pavol Szabó
oplechovanie strechy
Štítový plech sme „farmárskymi“ skrutkami pripevnili k strešným latám. | Zdroj: Pavol Szabó
oplechovanie strechy
V mieste vyústenia do dažďového žľabu sme plech nastrihli, ohli a vzniknutý otvor sme zasilikónovali. | Zdroj: Pavol Szabó
oplechovanie strechy
Nakoniec sme plech prichytili skrutkami spredu aj k štítovej krokve tak, aby sa nevlnil ani nekýval. | Zdroj: Pavol Szabó
oplechovanie strechy
Plechy úžľabia sme si položili tak, aby sme vytvorili 90-stupňový uhol. | Zdroj: Pavol Szabó
oplechovanie strechy
Jednu stranu plechu sme vypílili do tvaru písmena L. | Zdroj: Pavol Szabó
oplechovanie strechy
Rovnako sme vypílili aj druhú stranu a následne sme vsunuli plechy do seba. | Zdroj: Pavol Szabó
oplechovanie strechy
Vnútorný ohyb sme prispôsobili, aby neprekážal a aby sa zároveň prekryl otvor druhého plechu. | Zdroj: Pavol Szabó
oplechovanie strechy
Osadili sme plechy úžľabia a prispôsobili sme ich streche, aby umožňovali bezproblémové uloženie krytiny. | Zdroj: Pavol Szabó
oplechovanie strechy
Plechy sme zasúvali pod seba tak, aby voda pri daždi či topení snehu nezatekala do strechy. | Zdroj: Pavol Szabó
oplechovanie strechy
Plechy úžľabia sme pri vikieri nevyviedli do odkvapu, ale pri pokrývaní strechy ich vyústime na krytinu. | Zdroj: Pavol Szabó
oplechovanie strechy
Vzniknuté nepresnosti sme pre istou radšej prekryli silikónom, hoci boli dobre prekryté strešnou krytinou. | Zdroj: Pavol Szabó

Bratia radia

Či už sa rozhodnete pre škridlovú, alebo plechovú krytinu, oplechovanie úžľabia a štítov je potrebné namontovať ešte pred ukladaním krytiny na okrajoch strechy, resp. v mieste úžľabí.

Plech by sa mal zásadne strihať, nie píliť uhlovou brúskou. My sme menšie časti strihali, avšak niektoré časti sme pílili. Používali sme aluzinkový plech, čo je oceľový plech pokrytý vrstvou hliníka a zinku tzv. horúcou galvanizáciou, čím oceľ získa vyššiu ochranu pred koróziou aj po vytvorení rezov. Preto by mal plech vydržať dlhšie. My sme rezné hrany ošetrili farbou proti hrdzaveniu.

Montáž plechu. Všetky medzery, ktoré vznikli pri ukladaní plechu, je dobré zasilikónovať, čím si poistíte svoju prácu v prípade budúceho zatekania. Silikón vám pomôže aj pri utesnení menších nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri strihaní plechu.

V žľabe štítového oplechovania, v ktorom bude tiecť voda, je výhodnejšie využiť špeciálne samorezné skrutky s gumovým tesnením. Ak ich nemáte, treba skrutky dôkladne silikónovať už pri skrutkovaní. Prácu so skrutkami bez tesnenia však neodporúčame. Silikónovanie ako poistná hydroizolácia nezaškodí ani pri špeciálnych skrutkách. Malé otvory, ktoré vznikli strihaním alebo pílením plechu, sme tiež vyplnili silikónom.

Dobré rady

Skôr ako sme začali ukladať plechy úžľabia na strechu, vyrezali sme si ich tak, aby do seba zapadli. Plechy sme začali ukladať zhora nadol, ale tak, aby voda neprenikala pod krytinu. Plechy sme preto neprikladali, ale podsúvali. Z obidvoch plechov sme na konci pri hrebeni odrezali malú časť, takže konce pripomínali tvar písmena L. Z každej strany sme odstránili šírku asi jednej strany úžľabia (15 – 20 cm), aby pri spojení do seba plechy zapadli. Z jedného plechu bolo potrebné odpíliť aj časť stredovej „striešky“, resp. iba jednu jej polovicu, druhú sme následne zahli tak, aby sme prekryli druhý plech úžľabia.

Naša strecha má celkovo 4 dlhšie úžľabia v mieste napájania striech a 8 menších úžľabí pre 4 vikiere. Po prichystaní plechov sme ich osadili do úžľabí. Plechy úžľabia sme prichytávali „farmárskymi“ skrutkami. V mieste štítov strechy a vikierov sme plechy upravili (zohli), aby neprekážali pri osádzaní krytiny. Plechy úžľabia mali len 2 m, a preto sme ich následne napájali podsúvaním (s prekrytím asi 5 cm) odspodu, pretože sme ich začali ukladať zvrchu.

Plechy dlhších úžľabí v miestach spojenia hlavných strešných rovín sme ukončili spustením do ríny. Úžľabia v oblasti vikierov sme si zatiaľ prichytili iba niekoľkými skrutkami, pretože úžľabie je potrebné vyviesť na krytinu (ktorú ešte nemáme uloženú). V opačnom prípade by voda zatekala pod strechu a stekala by na strešnú fóliu.

Po uložení všetkých plechov úžľabia a položení krytiny sme si zasilikónovali tie časti, kde by voda mohla potenciálne vtekať dovnútra. Takéto silikónovanie možno ani nebolo potrebné, ale keďže sme s ukladaním krytiny nemali žiadne skúsenosti, nenechali sme nič na náhodu. Štyri mesiace po ukončení montáže strechy môžeme povedať, že je pod ňou ozaj sucho a nikde nezateká.

Text, foto, realizácia: Mgr. Bc. Pavol Szabó
Zdroj: časopis Urob si sám

 1. kocur says:

  teda,takato fuserina,a este urobit z toho clanok?to je grc,ved tam ma diery ze tam vojde palec,a aby to nepretekalo,tak tam da tmel.Tmel ma zovotnost tak 5 rokov,potom tade pojde voda.Toto je vysledok toho,ze robia robotu hocijaky fušeri.

 2. Braňo says:

  Súhlasím s Kocurom. Absolútna fušerina. Nevhodné plechy. Nevhodné spájanie. Nevhodné uchytenie plechov. Celé zle. Ak toto niekto bude chcieť použiť ako inšpiráciu na stavbu svojho domu asi bude sklamaný z výsledku.

 3. Marián says:

  Mohli by ste mi prosím ukázať aj plechovanie komína?!!! Tiež by som sa chcel na tom pobaviť…!!!Dúfam že sa pred montážnou posilnili aspoň litrom borovička aby sa to aj realizátorovi páčilo…!!! 😂🤣😂🤣

 4. Aladár says:

  Tragédia je hlavne to,že to niekto fotil ako dobre odvedenú prácu,megafušerina v priamom prenose
  Ľudia vyhýbajte sa takýmto majstrom klampiarov!

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.