Čo urobiť s hrubou stavbou domu na jeseň a v zime?
Galéria (6)

Čo urobiť s hrubou stavbou domu na jeseň a v zime?

Stavba je ťažkým orieškom pre nejedného drobného stavebníka. Plánuje termíny, ale síl, času a peňazí je málo. Prichádza zima. Čo urobiť so stavbou?

Galéria

Stavba na jeseň
Stavba na jeseň
Stavba na jeseň
Stavba na jeseň
Kvitnúce rastliny na balkón

ZAZIMOVANIE STAVBY

Som svojpomocný stavebník rodinného domu. Ako mám zakonzervovať stavbu na zimné obdobie, keďže v zime nebudem môcť pracovať na stavbe? A viem, že ani mokrým procesom zima nesvedčí. Anton Z., Nová Dubnica

Ak klesne vonkajšia teplota pod 5 °C, odporúča sa ukončiť všetky vonkajšie práce – murovanie, omietky a podobne. Dnes sú už bežne dostupné rôzne nemrznúce zmesi, no vyplatí sa stavbe dopriať čas. Kedysi bolo úplne bežné stavať dom aj 2,5 roka, momentálne sa však aj pre hypotéky so stavaním ponáhľame. Niektoré práce sa ani tak neoplatí uponáhľať. Skôr ako príde zima, mali by ste mať ukončenú jednu z fáz stavby, a to:

Buď kompletné základy, alebo kompletnú hrubú stavbu, ktorú zakryjete provizórnym krovom, alebo kompletnú zastrešenú stavbu, alebo kompletnú zastrešenú stavbu s oknami, dverami, prípadne temperovanú či vykurovanú agregátmi, aby v nej mohli pokračovať interiérové práce.

Základy s položenou základovou doskou prežijú zimu úplne bez ujmy aj bez dôkladného zazimovania. Stavbe môžete pomôcť prípadným odvádzaním prebytočnej vody a odstraňovaním snehu, aby na jar, keď sa bude topiť, nevytváral prebytočnú vlhkosť a vy by ste sa tak mohli čo najskôr vrátiť k stavebným prácam. Ak nestihnete do zimy dokončiť hrubú stavbu so strechou, radšej si dajte pauzu už po základoch. V prípade, že postavíte iba obvodové a nosné múry, snažte sa zabezpečiť stavbu aspoň dočasným „fingovaným“ krovom. Falošný krov následne zabezpečte igelitom alebo špeciálnymi fóliami tak, aby sa dovnútra nedostala dažďová voda a sneh. Okrem toho, že zabránite zdĺhavému vysúšaniu stavby na jar, správne odvodnenie je povinné aj zo zákona.

obre vyvinula najmä kostra mláďat – bez deformít, ktorým inak ľahko podliehajú.

Zastrešená hrubá stavba pred zimou je ideálne pripravená na prezimovanie. Bude tak mať dostatok času na vymrznutie, múry môžu „dosadnúť”, stavba sa zbaví technologickej vody a na jar následne dôkladne vyschne. Pred mrazmi stačí dôkladne odvodniť potrubia, zazimovať prípojky, zabezpečiť všetky jamy a nerovnosti terénu, aby boli bezpečné aj po zakrytí snehovou prikrývkou. Dôležité je myslieť pred napadnutím snehu na dokončené klampiarske práce. Odkvapová rúra na odvod dažďovej vody, ríny, ktoré zachytia topiaci sa sneh a zabránia tvorbe cencúľov, ktoré by mohli zraniť okoloidúcich, sú samozrejmosťou. Zabezpečia aj to, aby sa okolo stavby zhromažďovala vlhkosť – na jar by tak múry dlhšie schli. Nezabúdajte ani na odpratávanie snehu spred domu na chodníkoch. Je to povinnosť vlastníka nehnuteľnosti, aj keď ju ešte neobýva.

V prípade, že dokončíte stavbu so strechou, oknami a neplánujete v nej vykonávať žiadne interiérové úpravy, nevyžaduje temperovanie. Dôležité však je dôkladné vetranie, aby sa vnútri nehromadila vlhkosť a zároveň dôkladné vypustenie vody zo všetkých radiátorov a potrubí – nezabudnite na podlahové kúrenie. Ak by ste to neurobili, mráz môže rúry poškodiť, v tom horšom prípade narušiť aj celistvosť múrov, a napáchané škody budete veľmi dlho a prácne odstraňovať. Ak nebudete vetrať, vo vnútri sa vám môžu objaviť plesne. Ešte lepšou možnosťou ako je zazimovanie je dokončiť stavbu tak, aby ste počas zimných mesiacov mohli vykonávať väčšie interiérové úpravy – maľovanie, pokladanie podláh, zariaďovanie izieb či kúpeľní. V tom prípade nehovoríme o zazimovaní stavby – práce pokračujú. Zabezpečte vykurovanie radiátormi. Ak vám ešte nefunguje kúrenie, využite agregáty. Je to výhodné nielen pre váš komfort, ale aj z hľadiska optimálnej teploty na vykonávanie úprav stien či podláh a postupné vysušovanie interiéru.

MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO

Moja otázka sa týka lepenia dlažby v exteriéri. Chcel by som ešte do zimy uložiť terasovú dlažbu, pretože je potrebné zakryť plochy zaizolované proti vlhkosti. Aké lepidlo je vhodné? Remeselník, ktorý mi robí dlažbu tvrdí, že používa mrazuvzdorné lepidlá. Ako ho ja ako laik môžem skontrolovať? Ján, Blatné

Pri obkladaní dlažby je dôležité nepodceňovať výber vhodného lepidla, pretože tento faktor zásadne rozhoduje o tom, či dlažba vydrží. Nie je lepidlo ako lepidlo! Dôležité je vybrať správny typ tak, aby bola garantovaná stálosť a kvalita na veľa rokov. Pri lepení obkladu a dlažby musí lepiaca malta spĺňať požiadavku na spoľahlivú prídržnosť, a to, pokiaľ ide o steny alebo podlahy, interiér alebo exteriér, obytné budovy či priemyselné stavby.
Ako fungujú cementové lepidlá? Štandardné lepidlá (C1, C1T, C1TE…) sú určené na lepenie nasiakavej keramiky, kde dochádza ku kotveniu lepeného obkladu, „presiaknutím“ vody a cementu do jeho štruktúry. Flexibilné lepidlá (C2, C2T, C2TE…) sa používajú na lepenie keramiky s veľmi malou nasiakavosťou (nenasiakavá a málo nasiakavá keramika, hydroizolačné stierky a pod.). Flexibilné lepidlá vďaka chemickým komponentom pevne priľnú k povrchu lepeného obkladu a špeciálne zloženie týchto lepidiel zároveň prináša väčšiu odolnosť proti pôsobeniu tepla, mrazu, vlhkosti, vibráciám a mechanickému namáhaniu.

Mnoho výrobcov stále zneužíva neznalosť zákazníkov v označovaní lepidiel a na svoje balenia uvádzajú označenie „flexibilný“ aj pre lepidlá, ktoré sú napr. iba v triede C1T (štandardné lepidlo)!

Označovanie cementových lepidiel podľa EN 12004
Typ lepidla určuje prvé písmeno:
C – cementové lepidlo,
D – disperzné lepidlo,
R – živicové lepidlo.
Triedu lepidla určuje číslo:
1 – lepidlá na bežné použitie (prídržnosť k podkladu min. 0,5MPa),
2 – lepidlá na náročnejšie aplikácie (prídržnosť k podkladu min. 1,0 MPa),
Špecifické vlastnosti:
F – rýchlotuhnúce lepidlo,
T – lepidlo so zníženým sklzom,
E – lepidlo s predĺženou dobou otvorenia.

MUROVANIE NA PENU

Chcem sa opýtať, či stihneme za tri týždne vymurovať všetky múry na stavbe, aby som mohol ešte pred zimou dokončiť stropy a aspoň provizórne ich zakryť? Stavať chceme z tehly. Lukáš, Rimavská Sobota

Či stihnete vybudovať tehlové múry pri vašich špecifických podmienkach, je veľmi ťažké zodpovedať na diaľku. Potvrdzujeme však, že v prípade dostatočného počtu stavebných robotníkov možno z veľkoformátových termoizolačných keramických tvárnic (tehál) postaviť múry domu s obytnou plochou 160 m2 už za 5 dní! Je to vďaka tomu, že sa nepracuje s veľkým množstvom malty. Moderné tehly sú veľmi presne vyrobené a netreba ich vyrovnávať hrubým maltovým lôžkom. Vývoj nových tehliarskych murovacích tvaroviek v posledných dvoch desaťročiach radikálne znížil spotrebu murovacej malty, čím došlo aj k urýchleniu murárskych stavebných prác. Veľkoformátové tehlové bloky (tvarovky) s mriežkovanou vnútornou konštrukciou sa vyrábajú pálením z hliny. Systém zvislých dutín a porézny črep zvyšujú ich tepelnoizolačné vlastnosti a zároveň znižujú hmotnosť. Tvarovky sú väčšie ako klasické maloformátové tehly, murovanie je teda podstatne rýchlejšie, sú však krehké. Pri ich rezaní na stavbe treba používať vhodné rezacie nástroje – ručné alebo stolové píly určené na tento účel. Na vytváranie niektorých detailov (roh, ostenie, parapet) sú určené špeciálne doplnkové formáty, ktoré eliminujú potrebu rezania.

Výhodou ich použitia sú dobré tepelno-izolačné vlastnosti, spoj na pero a drážku, jednoduché a presné murovanie, úspora omietky. Tehly sa na stavbu dodávajú suché, čo je zárukou ich deklarovaných tepelnoizolačných parametrov.

No máme pre vás ešte jednu veľmi dobrú správu, a tou je, že dnes možno murovať aj pri teplotách do -5 °C. Umožňuje to murovanie na špeciálnu polyuretánovú penu, ktorá na tuhnutie potrebuje iba vodu obsiahnutú vo vzduchu. S touto technológiou sa teda hranice murovania posúvajú až do zimného obdobia. Nemusíte sa teda báť, že by ste múry nepostavil do príchodu zimy.

Stavebno-fyzikálne vlastnosti muriva pri použití PUpeny, ako aj správanie peny v konštrukcii, jej výrobca v uplynulých rokoch testoval vo viacerých krajinách. Technické osvedčenie bolo vydané okrem iného aj na základe vykonaných skúšok muriva. Ide teda o odskúšaný stavebný materiál prispôsobený na nový účel použitia.

Hlavné výhody použitia PUpeny na murovanie sú:
– PUpena sa predáva v dóze, s ktorou sa jednoducho manipuluje,
– vďaka murovaniu bez miešačky sa šetria náklady na vybavenie stavby,
– rýchle murovanie bez prípravy malty ušetrí až 50 % času oproti klasickému spôsobu murovania maltou,
– s PUpenou možno murovať aj v zimných mesiacoch do teploty -5 °C,
– tvarovky sa spájajú bez použitia malty, čo prispieva k minimalizácii vzniku tepelných mostov v ložnej škáre.

PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE

Bývam v dome postavenom z pórobetónu a býva sa mi veľmi dobre. Zaujíma ma, ako sa vyrába tento stavebný materiál. Ivan, Spišská Nová Ves

Pórobetónové tvarovky dostať v sivej alebo bielej farbe. Farebný rozdiel spôsobuje plnivo, ktorým je v prípade sivých elektrárenský popolček a v prípade bielych kremičitý piesok. Ďalšími zložkami pórobetónu sú cement, vápno, voda a prísady. Zmiešaním piesku (alebo popolčeka), vody, cementu a vápna vzniká hmota, do ktorej sa pridáva prísada, napríklad hliníkový prášok. Tá podnecuje v hmote termickú reakciu, a tým i vznik pórov. Po čiastočnom zatuhnutí sa hmota krája. Výsledné tvárnice tvrdnú pôsobením horúcej pary v autoklávoch.

Prednosťou pórobetónových tvaroviek sú ich veľmi dobré tepelnoizolačné a tepelnoakumulačné vlastnosti a nízky difúzny odpor – všetko pri zachovaní štandardnej pevnosti. Isté problémy môžu nastať pri väčších požiadavkách na pevnosť, tie sa však pri výstavbe rodinných domov nepredpokladajú, veď so štandardnými tvárnicami možno vystavať viacpodlažné bytové domy.

Murovanie z pórobetónových tvaroviek je naozaj jednoduché. Presný tvar umožňuje spájať tvarovky minimálnou, iba 1 – 3 mm vrstvou špeciálnej malty, ktorú možno v tomto prípade skôr nazvať lepiacim tmelom. V systéme P+D, rovnako ako v prípade keramických tvaroviek, sa tmel nanáša iba na ložnú (vodorovnú) škáru. Nízka hmotnosť a úchytky na stranách každej tvarovky zjednodušujú manipuláciu, a tak je pórobetón veľmi vhodný na stavbu svojpomocou. Na rozdiel od pálených tehál nie je úprava tvaru veľkosti či hĺbenie drážok do tvarovky problémom. Naopak, stačí vám na to ručná pílka. Odpad možno s úspechom použiť napríklad ako podlahový zásyp.

KÚPA KOMÍNA

Aké sú rozhodujúce faktory pri výbere komína? Marian, Senica

Rozhodujúce je, aké palivo chcete použiť na kúrenie. Závisí to od toho, k čomu máte prístup, resp. k akým prípojkám je váš dom napojený – môže to byť zemný plyn, propán, pevné palivo, kombinácia plynu a pevného paliva (uhlie, drevo či pelety). Od toho sa bude odvíjať ďalší výber. Existujú aj komíny, ktoré sú vhodné na všetky typy paliva, napríklad komín Absolut. Komín je tradičné riešenie, ktoré odvádza spaliny do rúry a spaľovací vzduch si kotol odoberá z miestnosti, kde je nainštalovaný. Preto je dôležité, aby bola táto miestnosť dobre vetraná. To, aký zdroj vykurovania si vyberiete a aký spotrebič bude v izbách vykurovať sú rozhodujúcimi faktormi, podľa ktorých možno následne komín správne nadimenzovať.

obre vyvinula najmä kostra mláďat – bez deformít, ktorým inak ľahko podliehajú.

Pred kúpou by ste mali mať premyslené, aký spotrebič chcete pripojiť na komín. Najdôležitejšie je, čo navrhne projektant – aká je výška komínového telesa, jeho účinná výška a výška komína v časti nad strechou. Určite pred rekonštrukciou alebo pred samotnou stavbou komína oslovte profesionálov. Tí vypočítajú metre kubické obytného priestoru, ktorý chcete vykurovať, zistia výkon kozubovej vložky a vyústenie dymového hrdla. Výpočet by mal byť v zhode s platnými normami a vyhláškami. Profesionáli nesú zodpovednosť za projektovú dokumentáciu, ktorá by mala byť následne odsúhlasená revíznym technikom.

Aby mal komín dobrý ťah, dôležitá je výška a priemer komína, svoje spravia aj zvolené komponenty, z ktorých je komín vyhotovený. Či má komín dobrý ťah, odmeria špecializovaná firma tzv. ťahometrom. Komínový ťah by mal mať hodnotu 10 – 20 Pa. Menší ťah by zapríčinil nedokonalé horenie.

Okrem toho si pri výbere komína dajte záležať aj na vnútorných šamotových vložkách odolných proti vyhoreniu sadzí. Tepelná izolácia komína by mala mať objemovú hmotnosť od 90 do 120 kg/m3.

Text Stanislav Botur, Heluz, MPL STAVRO, ONLINESTAVBA, Wienerberger, Xella
Foto isifa/Shutterstock
Zdroj časopis Urob si sám 10/2018

  1. Trtko says:

    Predať!

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.