Back to the article Ako uložiť betónovú dlažbu čo najlepšie 2 / 4

Ukladanie platní do maltového lôžka 1 - betónové platne (dlaždice), 2 - škára medzi platňami 5 až 10 mm (vyškárovaná s maltou), 3 - maltové lôžko (hrubé 10 až 20 mm, lepia­ca malta trasová na stredne hrubé lôžko), 4 - podkladový betón C 16/20 (hrubý 100 až 150 mm, vystužený sieťovinou, nezabúdať na dilatácie), 5 - zhutnené drvené kamenivo frakcie 0 až 32 mm (hrúbka 150 až 200 mm), 6 - mrazuvzdorné podložiekresba: Semmelrock Stein+Design