Ako pripraviť strechu na zimu a vyhnúť sa problémom

Rodinný dom so šikmou strechou
Zdroj: Tondach, Wienerberger

Zima predstavuje pre každú strechu skúšku kvality. Sneh, ľad, mráz i silné dažde ju dokážu poriadne preveriť a potrápiť. Vtedy sa ukáže jej odolnosť, kvalita použitých materiálov i schopnosť pokrývačov, ktorí strechu realizovali.

Aby ste sa vyhli problémom, strechu ešte pred zimou dôkladne skontrolujte. Ak je strecha dobre navrhnutá a realizovaná a navyše ste použili kvalitnú strešnú krytinu s vhodnými strešnými doplnkami, obávať sa nemusíte. S kompletným strešným systémom totiž získate strechu, ktorá odolá nielen vrtochom počasia, ale aj zubu času.

Prehliadku strechy nepodceňte

Stav strechy by ste mali pred každou zimou dôkladne skontrolovať a presvedčiť sa, či je v poriadku. V prvom kroku treba skontrolovať žľaby a odkvapy a v prípade potreby ich vyčistiť. Na udr­žanie priechodnosti odkvapov sú skvelým pomoc­níkom mriežky, ktoré zachytávajú nečistoty v od­kvape. Uistite sa tiež, že spoje odkvapového systé­mu dobre tesnia. Nezabud­nite zo strechy odstrániť lístie a ďalšie nečistoty, ktoré by mohli brá­niť správnemu odtekaniu vody. Ak sa vám na streche čokoľvek nepozdáva, zavolajte si radšej na pomoc špecialistu.

Žľab v hustom daždi
V prvom kroku treba skontrolovať žľaby a odkvapy a v prípade potreby ich vyčistiť. | Zdroj: Tondach, Wienerberger

Aby strecha nezatekala

Aby strecha odolala počas zimy náporu vody, mrazu i vetru, odporúča sa vyčistiť aj vodné drážky klampiarskych prvkov, najmä lemovanie okolo komína, strešných okien či zvislých konštrukcií. Skontrolovať by ste mali aj prestupy pre kanalizáciu, anténu, solárne a fotovol­tické panely. Práve tieto miesta predstavujú väčšie riziko. Z toho dôvodu je dôležité už pri realizácii šikmej strechy investovať do kúpy komplexného systému, s ktorým dosiahnete maximálnu bezpečnosť prestupu strechou. V nepo­slednom rade skontrolujte stav samotnej krytiny. Pre­zrite škridly, napravte tie, ktoré sú nadvihnuté, a po­škodené kusy vymeňte. Vykonajte kontrolu oblasti úžľabia, ktorá býva počas zimy najviac za­ťažená snehom. Rezané škridly v úžľabí musia byť správne zaistené na svojom mieste.

Strecha pokrytá jemným snehom
V zime je strecha vystavená väčšej záťaži. | Zdroj: Tondach, Wienerberger

Protisnehové zábrany sú nevyhnutnosť

V zime je strecha vystavená väčšej záťaži. Okrem vody a vetra sa musí vyrovnať aj s mrazom, ľadom a snehom. Ak hmotnosť snehu presiahne nosnosť strechy, môže prísť k jej vážnemu poškodeniu. Strechy s nižším sklonom, odkiaľ sa sneh skĺzava pomalšie, sú vystavené vyššej záťaži. Pri väčšej snehovej nádielke je preto nevyh­nutné sneh z takýchto striech odstrániť manuálne. Nebezpečenstvo predstavuje aj zosuv snehu zo strechy, ktorý môže spôso­biť škody na majetku a ohroziť zdravie ľudí. Na zabránenie zosuvu snehu slúžia proti­snehové zábrany. Pre dodržanie technic­kých noriem je návrh protisnehového sys­tému náročný. Prenechajte ho preto na skúseného projektanta. Protisnehové zá­brany sa umiestňujú celoplošne, aby udr­žali váhu snehu aj po výdatných zrážkach. Protisnehový komplet zabráni nekontrolo­vateľnému zosuvu snehu a ochráni strechu pred funkčným zlyhaním. Obsahuje protis­nehovú mrežu, ktorá sa osádza v kombiná­cii s protisnehovými hákmi. Celá súprava farebne ladí so strešnou krytinou.

Protisnehové háky na streche
Protisnehové háky sa montujú priamo na krytinu a rozmiestňujú sa vždy celoplošne od druhého radu od odkvapu. Inštalácia iba v dolnej časti pri odkvape nie je dostatočne účinná. | Zdroj: Tondach, Wienerberger

Čo ak ste počas prehliadky šikmej strechy s keramickou krytinou objavili nejaké poškodenie? Na čo nezabudnúť pri rekonštrukcii strechy?

Pri rekonštrukcii strechy treba brať ohľad na existujúcu konštrukciu a jej nosnosť. Hmotnosť strešnej krytiny však významne nezaťažuje kon­štrukciu krovu. Preto sa nemusíte obávať použiť keramickú krytinu ani vtedy, ak ste mali na šikmej streche doteraz iný typ strešnej krytiny. Menšie problémy sta­čí opraviť lokálne. Ak však objavíte na kry­tine väčšie chyby, asi sa nevyhnete rozsiah­lejšej oprave. Poponáhľajte sa, aby ste to stihli ešte pred prvým snehom či dažďami.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteAk musíte vymeniť celú strešnú krytinu, odporučil by som škridlu s možnosťou dostatočného posuvu. Vďaka tomu sa škridla prispôsobí latovaniu použitom na danej streche. Pri rekonštrukcii strechy sú vhodné aj veľkoformátové škridly, ktoré sa vyznačujú nízkou hmotnosťou, čo je výho­da pri zachovaní pôvodného krovu. Okrem krytiny však treba dbať aj na kvalitné streš­né príslušenstvo od jedného výrobcu. Sys­témové riešenia sú mimoriadne dôležité najmä pri zabezpečení rizikových miest, akými sú prestupy pre kanalizáciu, anténu, solárne a fotovoltické panely.

Okrem výmeny strešnej krytiny je pri rekon­štrukcii strechy dôležité aj odvetranie stre­chy. Zabezpečiť správne odvetranie priesto­ru pod škridlou pomáhajú vetracie škridly či vetrací pás. Treba však dodržať stanovený počet odvetrávacích prvkov uvedených v technickom liste. Keďže žiadna skladaná krytina nie je 100 % vodotesná proti hna­nému dažďu alebo snehu, treba pri rekon­štrukcii zvážiť použitie vhodnej poistnej hydroizolačnej fólie. Výber strešnej fólie závisí od bezpečného sklonu, spôsobu vy­užitia podkrovia, konštrukčnej náročnosti strechy a miestnych klimatických podmie­nok. Vhodné sú napríklad fólie s integrovanou samolepiacou páskou na zaistenie dostatočného zlepenia vzájomných presa­hov. Pred rekonštrukciou strechy sa odpo­rúča, aby ste výber fólie konzultovali s vý­robcom či realizátorom.

Funkcie strešných škridiel

Hlboké bočné a hlavové odvodňovacie dráž­ky zabezpečujú dokonalý odvod vody. Špe­ciálna povrchová úprava farebnú stálosť, takže si strecha zachová svoj farebný odtieň počas celej svojej životnosti. Vďaka vysokej mechanickej pevnosti keramickej krytiny dosiahnutej vypaľovaním pri teplotách nad 1 000 °C strecha odolá aj vyššej hmotnosti snehu či silnému krupobitiu.

Veľkoformátové posuvné škridly
Veľkoformátové posuvné škridly sú vhodné aj na strechy s nízkym sklonom. Premyslený systém odvodňovacích drážok efektívne odvedie zrážkovú vodu na celú plochu krytiny. | Zdroj: Tondach, Wienerberger

Text: Spracované v spolupráci s Michalom Dobrovodským, produktovým manažérom značky Tondach
Foto: Tondach, Wienerberger
Zdroj: Časopis Urob si sám 

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.