Rodinný dom so šikmou strechou
Galéria (6) Zdroj: Tondach, Wienerberger

Ako pripraviť strechu na zimu a vyhnúť sa problémom

Zima predstavuje pre každú strechu skúšku kvality. Sneh, ľad, mráz i silné dažde ju dokážu poriadne preveriť a potrápiť. Vtedy sa ukáže jej odolnosť, kvalita použitých materiálov i schopnosť pokrývačov, ktorí strechu realizovali.

Galéria

Rodinný dom so šikmou strechou
Žľab v hustom daždi
Protisnehové háky na streche
Veľkoformátové posuvné škridly
Strecha pokrytá jemným snehom

Aby ste sa vyhli problémom, strechu ešte pred zimou dôkladne skontrolujte. Ak je strecha dobre navrhnutá a realizovaná a navyše ste použili kvalitnú strešnú krytinu s vhodnými strešnými doplnkami, obávať sa nemusíte. S kompletným strešným systémom totiž získate strechu, ktorá odolá nielen vrtochom počasia, ale aj zubu času.

Prehliadku strechy nepodceňte

Stav strechy by ste mali pred každou zimou dôkladne skontrolovať a presvedčiť sa, či je v poriadku. V prvom kroku treba skontrolovať žľaby a odkvapy a v prípade potreby ich vyčistiť. Na udr­žanie priechodnosti odkvapov sú skvelým pomoc­níkom mriežky, ktoré zachytávajú nečistoty v od­kvape. Uistite sa tiež, že spoje odkvapového systé­mu dobre tesnia. Nezabud­nite zo strechy odstrániť lístie a ďalšie nečistoty, ktoré by mohli brá­niť správnemu odtekaniu vody. Ak sa vám na streche čokoľvek nepozdáva, zavolajte si radšej na pomoc špecialistu.

Žľab v hustom daždi
V prvom kroku treba skontrolovať žľaby a odkvapy a v prípade potreby ich vyčistiť. | Zdroj: Tondach, Wienerberger

Aby strecha nezatekala

Aby strecha odolala počas zimy náporu vody, mrazu i vetru, odporúča sa vyčistiť aj vodné drážky klampiarskych prvkov, najmä lemovanie okolo komína, strešných okien či zvislých konštrukcií. Skontrolovať by ste mali aj prestupy pre kanalizáciu, anténu, solárne a fotovol­tické panely. Práve tieto miesta predstavujú väčšie riziko. Z toho dôvodu je dôležité už pri realizácii šikmej strechy investovať do kúpy komplexného systému, s ktorým dosiahnete maximálnu bezpečnosť prestupu strechou. V nepo­slednom rade skontrolujte stav samotnej krytiny. Pre­zrite škridly, napravte tie, ktoré sú nadvihnuté, a po­škodené kusy vymeňte. Vykonajte kontrolu oblasti úžľabia, ktorá býva počas zimy najviac za­ťažená snehom. Rezané škridly v úžľabí musia byť správne zaistené na svojom mieste.

Strecha pokrytá jemným snehom
V zime je strecha vystavená väčšej záťaži. | Zdroj: Tondach, Wienerberger

Protisnehové zábrany sú nevyhnutnosť

V zime je strecha vystavená väčšej záťaži. Okrem vody a vetra sa musí vyrovnať aj s mrazom, ľadom a snehom. Ak hmotnosť snehu presiahne nosnosť strechy, môže prísť k jej vážnemu poškodeniu. Strechy s nižším sklonom, odkiaľ sa sneh skĺzava pomalšie, sú vystavené vyššej záťaži. Pri väčšej snehovej nádielke je preto nevyh­nutné sneh z takýchto striech odstrániť manuálne. Nebezpečenstvo predstavuje aj zosuv snehu zo strechy, ktorý môže spôso­biť škody na majetku a ohroziť zdravie ľudí. Na zabránenie zosuvu snehu slúžia proti­snehové zábrany. Pre dodržanie technic­kých noriem je návrh protisnehového sys­tému náročný. Prenechajte ho preto na skúseného projektanta. Protisnehové zá­brany sa umiestňujú celoplošne, aby udr­žali váhu snehu aj po výdatných zrážkach. Protisnehový komplet zabráni nekontrolo­vateľnému zosuvu snehu a ochráni strechu pred funkčným zlyhaním. Obsahuje protis­nehovú mrežu, ktorá sa osádza v kombiná­cii s protisnehovými hákmi. Celá súprava farebne ladí so strešnou krytinou.

Protisnehové háky na streche
Protisnehové háky sa montujú priamo na krytinu a rozmiestňujú sa vždy celoplošne od druhého radu od odkvapu. Inštalácia iba v dolnej časti pri odkvape nie je dostatočne účinná. | Zdroj: Tondach, Wienerberger

Čo ak ste počas prehliadky šikmej strechy s keramickou krytinou objavili nejaké poškodenie? Na čo nezabudnúť pri rekonštrukcii strechy?

Pri rekonštrukcii strechy treba brať ohľad na existujúcu konštrukciu a jej nosnosť. Hmotnosť strešnej krytiny však významne nezaťažuje kon­štrukciu krovu. Preto sa nemusíte obávať použiť keramickú krytinu ani vtedy, ak ste mali na šikmej streche doteraz iný typ strešnej krytiny. Menšie problémy sta­čí opraviť lokálne. Ak však objavíte na kry­tine väčšie chyby, asi sa nevyhnete rozsiah­lejšej oprave. Poponáhľajte sa, aby ste to stihli ešte pred prvým snehom či dažďami.

Ak musíte vymeniť celú strešnú krytinu, odporučil by som škridlu s možnosťou dostatočného posuvu. Vďaka tomu sa škridla prispôsobí latovaniu použitom na danej streche. Pri rekonštrukcii strechy sú vhodné aj veľkoformátové škridly, ktoré sa vyznačujú nízkou hmotnosťou, čo je výho­da pri zachovaní pôvodného krovu. Okrem krytiny však treba dbať aj na kvalitné streš­né príslušenstvo od jedného výrobcu. Sys­témové riešenia sú mimoriadne dôležité najmä pri zabezpečení rizikových miest, akými sú prestupy pre kanalizáciu, anténu, solárne a fotovoltické panely.

Okrem výmeny strešnej krytiny je pri rekon­štrukcii strechy dôležité aj odvetranie stre­chy. Zabezpečiť správne odvetranie priesto­ru pod škridlou pomáhajú vetracie škridly či vetrací pás. Treba však dodržať stanovený počet odvetrávacích prvkov uvedených v technickom liste. Keďže žiadna skladaná krytina nie je 100 % vodotesná proti hna­nému dažďu alebo snehu, treba pri rekon­štrukcii zvážiť použitie vhodnej poistnej hydroizolačnej fólie. Výber strešnej fólie závisí od bezpečného sklonu, spôsobu vy­užitia podkrovia, konštrukčnej náročnosti strechy a miestnych klimatických podmie­nok. Vhodné sú napríklad fólie s integrovanou samolepiacou páskou na zaistenie dostatočného zlepenia vzájomných presa­hov. Pred rekonštrukciou strechy sa odpo­rúča, aby ste výber fólie konzultovali s vý­robcom či realizátorom.

Funkcie strešných škridiel

Hlboké bočné a hlavové odvodňovacie dráž­ky zabezpečujú dokonalý odvod vody. Špe­ciálna povrchová úprava farebnú stálosť, takže si strecha zachová svoj farebný odtieň počas celej svojej životnosti. Vďaka vysokej mechanickej pevnosti keramickej krytiny dosiahnutej vypaľovaním pri teplotách nad 1 000 °C strecha odolá aj vyššej hmotnosti snehu či silnému krupobitiu.

Veľkoformátové posuvné škridly
Veľkoformátové posuvné škridly sú vhodné aj na strechy s nízkym sklonom. Premyslený systém odvodňovacích drážok efektívne odvedie zrážkovú vodu na celú plochu krytiny. | Zdroj: Tondach, Wienerberger

Text: Spracované v spolupráci s Michalom Dobrovodským, produktovým manažérom značky Tondach
Foto: Tondach, Wienerberger
Zdroj: Časopis Urob si sám 

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.