Ako zhotoviť montovaný strop

montovaný strop

Rozhodujete sa medzi monolitickým stropom zhotoveným priamo na stavbe a montovaným stropom, ktorý poskladáte zo stropných nosníkov a vložiek? Výber ovplyvňuje predovšetkým tvar, veľkosť a rozpätie miestností, ale aj požadovaná rýchlosť realizácie.

Montované keramické stropy sú určené pre malé a stredné rozpätia (približne do 8 m). Z tohto dôvodu sú vhodné predovšetkým pre rodinné domy. Montované stropy sa skladajú prevažne z nosníkov a vložiek. Doplnkom bývajú často vencové tehly alebo tvárnice, často už s nalepenou tepelnoizolačnou vrstvou. Montáž je veľmi jednoduchá a zaobíde sa aj bez zdvíhacích mechanizmov.

Na trhu sú dostupné aj montované stropy bez nadbetonávky, keď sa betónom vypĺňa len priestor nad nosníkmi po horný okraj stropných vložiek. Tento typ montovaných stropov je úsporný z hľadiska materiálu (úspora betónu a výstuže) aj z hľadiska rýchlosti montáže. Montované stropy majú svoje nesporné výhody. Ide o masívne konštrukcie, ktoré zabezpečujú dostatočnú priestorovú tuhosť domu, majú vysokú únosnosť a v neposlednom rade vďaka svojej hmotnosti zlepšujú celkovú akumulačnú schopnosť muriva v murovaných domoch.

Montované stropy bez nadbetonávky umožňujú aj realizáciu šikmých stropov nad podkrovnými priestormi. Týmto spôsobom je možné vytvoriť masívnu konštrukciu, ktorá bude veľmi účinne odolávať prehrievaniu podkrovných priestorov.

Ideálne je použiť stropný systém kompatibilný s murovacím materiálom. Pod kompatibilitou sa rozumie jednak rovnaká materiálová báza, napr. tehlové nosné murivo a keramický strop, a jednak rozmerová kompatibilita murovacích prvkov, nosníkov a vložiek.

1. Ako prvé sa ukladajú stropné nosníky

montovaný strop

Stropný nosník

Betónový alebo keramicko-betónový stropný nosník je nosnou časťou montovaného stropu s oceľovou výstužou. Stropné nosníky sa kladú na posledný rad tehál v jednom smere s predpísanou minimálnou dĺžkou uloženia na murive. Ich rozmiestnenie určuje plán kladenia. Na uložené nosníky sa kladú stropné vložky.

2. Po podoprení nosníkov nasleduje uloženie stropných vložiek

montovaný strop

Stropná vložka

Tieto stropné tvárnice sa ukladajú nasucho medzi dva stropné nosníky. Pri ich kladení sa postupuje vždy kolmo na stropné nosníky. Vyrábajú sa napr. z keramiky, betónu alebo pórobetónu. Ich hladký povrch na spodnej strane vytvára jednoliaty podklad pod omietku.

3. Po obvode stropu je potrebné uložiť vencové tvárnice

Vencová tvárnica

Je tehla, ktorá vytvára debnenie po obvode stropnej konštrukcie a zároveň sa stará o tepelnú izoláciu stropu. Patrí medzi doplnkové prvky stropného systému.

montovaný strop

Izolácia pod nosníky

Na mieste uloženia stropných nosníkov nezabudnite na posledný rad vyrovnaného obvodového muriva uložiť ťažký asfaltovaný pás s hrúbkou 3,5 mm. Šírka pásu má byť identická s hrúbkou venca a stropných nosníkov. Na vnútorných nosných stenách má byť na celú šírku.

Na výber máte z viacerých možností

Keramické stropy

montovaný strop
Zdroj: Heluz

Montovaný stropný systém HELUZ Miako

Slúži na vytvorenie variabilnej keramickej stropnej konštrukcie, ktorá nevyžaduje náročnú montáž a zachováva zdravú vnútornú mikroklímu. Je vhodný aj pre členité a nepravidelné pôdorysy miestností s rozpätím 8 m. Nosníky možno po doplnení výstuže využiť aj na vytvorenie konzol, napr. balkónov alebo schodiskových podest.

montovaný strop

Dbajte na správne previazanie tepelnej izolácie v rohoch. | Zdroj: HELUZ

Prečo a ako zatepliť veniec?

Po obvode stropnej konštrukcie je potrebné nad obvodovými a vnútornými nosnými stenami zhotoviť výstuž venca. Oceľové strmene, ktoré sa nachádzajú na koncoch a v strede nosníkov, je pritom potrebné správne ohnúť. Strmene sa potom pomocou spojovacej výstuže zviažu s výstužou venca. Po zaliatí stropnej konštrukcie betónom vzniká železobetónová konštrukcia, ktorá predstavuje tepelný most, teda cestu, cez ktorú dochádza k únikom tepla. Aby ste týmto únikom tepla zabránili, nepodceňujte vencové tehly. Po obvode stropu vybudujte jeden rad vencových tehál. Výšku vencovej tvárnice zvoľte podľa celkovej výšky stropu v mieste uloženia. Vencové tvárnice sa ukladajú do potrebnej vrstvy maltového lôžka. Pri vencových tvárniciach s tepelnou izoláciou sa ukladajú tak, aby tepelná izolácia smerovala dovnútra.

Funkcie vencových tvárnic

  • Tvoria stratené debnenie pri betonáži venca.
  • Zateplenie stropnej konštrukcie, môžu sa prípadne doplniť ďalšou vrstvou tepelnej izolácie priamo na stavbe.
  • Vytvárajú súvislý keramický povrch obvodového plášťa pod omietku.
  • Po uložených stropných vložkách nikdy nestúpajte. Aby ste ich nepoškodili, položte cez ne drevené dosky.

Druhy vencových tvárnic

vencove tvarnice
Zdroj: Heluz

K jednovrstvovému keramickému murivu bez zateplenia

Vencovka HELUZ na vonkajšie obmurovanie stropu spolu s kladenou tepelnou izoláciou s hrúbkou 10 cm na tepelnú izoláciu venca, nebrúsený alebo brúsený variant pre brúsené murivo so zbúrsenými ložnými škárami na presné murovanie bez škár, orientačná cena: 1,80 €.

vencove tvarnice
Zdroj: heluz

K jednovrstvovému keramickému murivu s integrovanou tepelnou izoláciou

Vencovka HELUZ 8/23 2in1 brúsená na vonkajšie obmurovanie stropnej konštrukcie s integrovaným polystyrénom v dutinách pre budovy v ultranízkoenergetickej či takmer nulovej úrovni, orientačná cena: 3,83 €.

vencove tvarnice
Zdroj: Xella

K jednovrstvovému pórobetónovému murivu s integrovanou tepelnou izoláciou

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteVencová tvárnica Ytong, zložená z dvoch vrstiev, z pórobetónovej tvárnice P4-550 s hrúbkou 50 mm a tepelnej izolácie z grafitového EPS s hrúbkou 75 mm, orientačná cena: od 4,38 €.

montovaný strop
Zdroj: Porfix

S U-profilom k pórobetónovému murivu

Vencová tvárnica k pórobetónovému murivu U-Profil Porfix s funkciou strateného debnenia na zhotovenie stužujúceho venca alebo prekladu, orientačná cena: od 4,30 €.

Pred betonážou stropu celý strop dôkladne polejte vodou. Na betonáž stropu je potrebné použiť betón triedy C 20/25 s maximálnou predpísanou veľkosťou zrna. Tieto informácie si overte u dodávateľa stropného systému. Hrúbka by mala byť 40 až 70 mm. Betonáž by mala byť rovnomerná. Stropná konštrukcia dosiahne svoju pevnosť po 28 dňoch od betonáže. Práce na poschodí však môžu pokračovať skôr, už po 7 dňoch môžete uložiť na strop palety s tehlami.

Pórobetónové stropy

montovaný strop
Zdroj: Xella

Montovaný strop Ytong Ekonom

Stropný a strešný systém na zhotovenie stropov a striech pórobetónových stavieb bez nadbetonávky. Nie je potrebné ďalšie vyrovnávanie pred montážou podlahových vrstiev, strop má úspornú hrúbku, vhodný aj na svojpomocnú montáž. Nosníky s dĺžkou do 7 m, do 8,8 m možno vyrobiť na zákazku.

montovaný strop
Zdroj: Xella

Montovaný strop Ytong Klasik

Stropný a strešný systém na zhotovenie stropov a striech pórobetónových stavieb s nadbetonávkou min. hrúbky 50 mm. Vysoká únosnosť hotovej konštrukcie aj pri väčších rozpätiach, možnosť variabilne rozmiestniť priečky, vysoký útlm prenosu hluku. Nosníky s dĺžkou do 7,60 m, do 8,8 m možno vyrobiť na zákazku.

Zdroj: Porfix

Stropný systém PORFIX

Montovaný pórobetónový strop s nosníkmi do dĺžky 8 m je kompatibilný s murivom. Vložky aj nosníky absorbujú zhodne vlhkosť a zabezpečujú rovnaký vzhľad stropu aj stien.

Montovaný strop pre vápennopieskovú hrubú stavbu

Pri hrubej stavbe domu z vápennopieskového muriva možno použiť akýkoľvek stropný systém. Jeho výber závisí od veľkosti a tvaru stavby, rozpätia miestností, členitosti stavby, následného zaťaženia stropnej dosky priečkami atď. Kompatibilný je skladaný stropný systém s nosníkmi a stropnými vložkami KMB Miako s dĺžkou do 8,25 m alebo KMB Hurdis.

montovaný strop
Vencovky sa kladú do maltového lôžka. |

Druhy vencových tvárnic

montovaný strop
Zdroj: Km beta

S U-profilom k vápennopieskovému murivu

Vencová tehla KMB Sendwix 7DF-U

k vápennopieskovému murivu KMB SENDWIX 7DF-LDE s hrúbkou 200 mm slúži na vytvorenie strateného debnenia, stužujúceho venca a prekladov, orientačná cena: 3,11 €.

montovaný strop
Zdroj: Heluz

S U-profilom k viacvrstvovému keramickému murivu so zateplením

Vencovka Heluz U

so šírkou 17,5, 42, 30 a 36,6 cm na vonkajšie obmurovanie stropnej konštrukcie a zateplenie v kombinácii s tepelnou izoláciou s hrúbkou 10 cm, na vymurovanie inštalačných šácht a železobetónových prievlakov, orientačná cena: od 1,79 €.

Text: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
Foto: archív firiem
Zdroj: časopis Urob si sám

Páčil sa vám tento článok? Vyberte si z našich zvýhodnených ponúk predplatného časopisu Urob si sám a dostávajte užitočný obsah priamo domov.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.