montovaný strop

Stavebný materiál
Montovaný stropný systém

Montovaný stropný systém Ytong Ekonom pozostáva z prefabrikovaných železobetónových nosníkov a výplňových nevystužených vložiek z pórobetónu Ytong. Železobetónové nosníky tvoria pri montáži stratené debnenie a súčasne sú oporou pre položenie vložiek Ytong.

Stavba domu
montovaný strop

Rozhodujete sa medzi monolitickým stropom zhotoveným priamo na stavbe a montovaným stropom, ktorý poskladáte zo stropných nosníkov a vložiek? Výber ovplyvňuje predovšetkým tvar, veľkosť a rozpätie miestností, ale aj požadovaná rýchlosť realizácie.

Kde sa diskutuje