Montujeme keramický strop
Galéria (18)

Montujeme keramický strop

Keramické stropy Porotherm sa montujú podobne ako stavebnica z vopred vyrobených prvkov – stropných nosníkov, vložiek a vencových tehál. Niektoré časti stropu je potrebné vystužiť počas montáže. Správne vyskladaný, podoprený a vystužený strop sa zaleje betónom požadovanej triedy. Ide o overený, JEDNODUCHÝ a rýchly proces, ktorý môžeme ÚSPEŠNE využiť aj pri SVOJPOMOCNEJ výstavbe.

Galéria

Keramický strop - montáž
Keramický strop - montáž
Keramický strop - montáž
Keramický strop - montáž
Keramický strop - montáž
Keramický strop - montáž
Keramický strop - montáž
Keramický strop - montáž

UROB SI SÁM

náročnosť: *****
čas: 3 dni
ľudia: 3
obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL
• stropné nosníky
napr. Porotherm KPSN
• stropné vložky
napr. Porotherm KSV 60
• spojovacia výstuž
oceľová, V6 a V8
 vencové tvárnice
napr. Porotherm VT 238 alebo VT 220
 tepelná izolácia venca
 asfaltová izolácia
 transportbetón

NÁRADIE
• oceľové stojky
 ohýbačka výstuže
 kliešte, uhlová brúska
 murárske náradie
 nôž na rezanie izolácie

PRACOVNÝ POSTUP

1. NA NOSNÉ STENY
Stropné nosníky ukladáme na posledný rad tehál, ktorý preto musí byť dokonale rovný.

2. VYLOŽENIE NOSNÍKOV
Ideálne je využiť žeriav, ktorý vyloží nosníky na nosné steny v celých balíkoch. 

3. POD NOSNÍKMI
Nosníky sa ukladajú na ťažké asfaltované pásy. Šírka pásov na obvodových stenách má byť min. 1/3 hrúbky steny, na vnútorných má kopírovať celú hrúbku steny. 

4. UKLADANIE NOSNÍKOV
Postupujeme podľa plánu kladenia. Minimálna úložná dĺžka nosníkov je 125 mm. Vzdialenosť medzi nosníkmi určia stropné vložky na koncoch nosníkov. 

5. PRI KOMÍNE
Detaily, ako sú komínová výmena, otvor v strope a ďalšie, by mali byť súčasťou projektovej dokumentácie stropu.

6. PODOPRENIE NOSNÍKOV
Nosníky do dĺžky 4 m podoprieme hneď po uložení, dlhšie už pri ukladaní, aby sa nepoškodili nadmerným priehybom. Maximálny rozstup nosníkov je 1,75 m.

7. PREVÝŠENIE NOSNÍKOV
Podperami vytvoríme v strede rozpätia nosníkov plynulé montážne prevýšenie o 1/300 rozpätia. Podpery musia stáť na pevnom podklade. 

8. STROPNÉ VLOŽKY
Stropné vložky ukladáme nasucho vždy medzi dva nosníky (aj pri stene). Postupujeme vždy v smere kolmom na nosníky. Stropné vložky je možné rezať na potrebnú dĺžku.

9. ZÁKAZ CHODENIA
Po nezabetónovanom strope sa možno pohybovať len po doskách uložených na stropné vložky. Dutiny v koncových vložkách odporúčame pred betonážou upchať alebo zakryť vhodným spôsobom. 

10. VENCOVÉ TEHLY
Po obvode stropu vymurujeme ešte pred uložením výstuže jeden rad vencových tehál. Výška použitých vencových tehál (22 alebo 23,8 cm) závisí od hrúbky stropu. 

11. STABILTA TEHÁL
Proti vylomeniu z maltového lôžka tehly zabezpečíme vytvorením maltového alebo betónového klinu (tzv. fabiónu) do výšky asi 1/3 vencovej tehly.

12. VYSTUŽENIE VENCA
Nad obvodovými a vnútornými nosnými stenami zhotovíme výstuž venca podľa projektovej dokumentácie.

13. NADVIHNUTIE STRMEŇOV
Strmene na koncoch a v strede nosníkov nadvihneme do sklonu 45° smerom k nosnej stene. Ohýbame iba raz, opakovaným ohýbaním by sme strmene mohli odlomiť.

14. SPOJOVACIA VÝSTUŽ
Do strmeňov na oboch koncoch nosníkov vložíme tzv. spojovaciu výstuž v tvare L, ktorú zviažeme s výstužou venca. 

15. VÝSTUŽ BETÓNOVEJ DOSKY
Betónovú dosku vystužíme zváranými kari sieťami s rozmermi 150/150/4 mm (pri zdvojených nosníkoch 150/150/8 mm). 

16. BETONÁŽ STROPU
Pred betonážou (najmä v letných mesiacoch) celý strop dôkladne polejeme vodou. Používame betón triedy C 20/25 s maximálnou veľkosťou zrna 8 mm. 

17. ZRENIE BETÓNU
Stropná konštrukcia dosahuje svoju návrhovú únosnosť po uplynutí 28 dní od betonáže. Až potom môžeme odstrániť podoprenie stropu.

dobré rady

PODDEBNENIE MEDZIER
Všetky stropné nosníky ukladáme podľa plánu kladenia. Prípadné medzery medzi krajnými nosníkmi pri súbežných stenách treba pred betonážou poddebniť.

BETONÁŽ STROPU
Strop betónujeme súčasne so stužujúcim vencom. Hrúbka betónovej dosky v mieste maximálneho prevýšenia má byť 40 až 70 mm. Pri betonáži nesmie dôjsť k nahromadeniu betónu v jednom mieste, aby sa zvýšenou záťažou nepoškodili nosníky. V prípade potreby je možné betonáž prerušiť aj do ďalšieho dňa, a to v strede stropných vložiek rovnobežne s nosníkmi.

OŠETROVANIE BETÓNU
V letnom období čerstvý betón pravidelne polievame a chránime pred prílišným teplom, aby prudko nevysychal a netvorili sa trhliny. V zimnom období, naopak, chránime čerstvý betón pred zamrznutím zakrytím, prípadne aj vyhrievaním odspodu.

ODBORNÍK RADÍ
Spojovacia výstuž musí zasahovať z venca nad nosníky do vzdialenosti 1/6 rozpätia, minimálne však 0,8 m od vnútorného líca nosnej steny. Do rozpätia stropu 4 m používame rebierkovú výstuž z ocele triedy 10 425 (V) s priemerom 8 mm, pri väčších rozpätiach s priemerom 10 mm.

Môže sa zísť

KERAMICKÉ PREDPÄTÉ NOSNÍKY
Vyrábajú sa v dĺžkach od 1,75 m do 8 m, odstupňovaných po 250 mm pre rozpätia stropu od 1,50 m do 7,75 m. Sú nosnými prvkami stropného systému Porotherm určeného do občianskych a bytových stavieb. Je vhodný aj do staticky menej náročných výrobných a skladovacích priestorov, kde nie je predpoklad výraznejšieho dynamického zaťaženia. Na obrázkoch sú schematické rezy stropnej konštrukcie.

Spotreba nosníkov:
 pri použití stropných vložiek KSV 17/60 (osová vzdialenosť nosníkov 600 mm) – 1,67 m/m2,
 pri použití stropných vložiek KSV 17/45 (osová vzdialenosť nosníkov 450 mm) 2,22 m/m2.

image

               • Rez kolmo na smer nosníkov

image

              • Rez v smere nosníkov

Text, foto a realizácia: Wienerberger
Úvodná fotografia: thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

  1. ja says:

    to sa este pouziva V-ckova ocel?

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.