Montovaný stropný systém
Galéria (9) Zdroj: Xella Slovensko

Strop Ytong Ekonom zmontujete ako stavebnicu

Montovaný stropný systém Ytong Ekonom pozostáva z prefabrikovaných železobetónových nosníkov a výplňových nevystužených vložiek z pórobetónu Ytong. Železobetónové nosníky tvoria pri montáži stratené debnenie a súčasne sú oporou pre položenie vložiek Ytong.

Galéria

Strop Ytong
Montovaný stropný systém
Montovaný stropný systém
Montovaný stropný systém
Montovaný stropný systém
Montovaný stropný systém
Montovaný stropný systém
Montovaný stropný systém

Strop nepotrebuje nadbetonávku a kari sieť a jeho montáž je preto rýchla a bezpečná. Vložkový strop Ytong Ekonom sa hodí aj pre svojpomocné stavanie, stačí postupovať podľa návodu spoločnosti Xella Slovensko pre stropy. Montáž stropu zvládnu vďaka nízkej hmotnosti všetkých prvkov dvaja pracovníci.

Po zabetónovaní vencov a rebier stropu je konštrukcia druhý deň pochôdzna a navyše tak rovná, že pred ďalšími prácami nie je potreba strop vyrovnávať dodatočnou vrstvou. Masívny strop Ytong Ekonom vám prinesie okrem uľahčenia stavebných prác aj iné výhody: napríklad dobrú zvukovú izoláciu, tlmenie krokového hluku a schopnosť tepelnej akumulácie. V neposlednom rade oceníte aj homogenitu materiálu, ktorý ladí s ďalšími prvkami hrubej stavby z pórobetónu Ytong. V cene dodávky stropu je naviac aj kompletná dokumentácia s autorizovanou statikou.

Strop Ytong
Strop Ytong Ekonom prestavuje najpresnejšiu konštrukciu bez ďalšieho vyrovnávania pred montážou podlahových vrstiev. Dodáva sa v hrúbkach 200 a 250 mm. | Zdroj: Xella Slovensko

Na začiatku rozložíme nosníky podľa priloženého plánu kladenia. Pre presné určenie vzdialenosti nosníkov vložíme na každom konci nosníka vždy jednu stropnú vložku. Potom pristúpime k montáži podpornej konštrukcie, ktorá zamedzí nebezpečnému priehybu nosníkov pri zaťažení položenými vložkami. Krajný rad vložiek sa ukladá rovno na nosnú stenu a môže sa podľa potreby skrátiť. Minimálne uloženie stropnej vložky na murive je 20 mm. Minimálne uloženie stropných nosníkov na murivo je 150 mm, ak statický výpočet neurčí inak. Ak je rovinnosť koruny múru zabezpečená presnosťou pri murovaní, nie je na hornej ploche nosných múrov potrebný vyrovnávací veniec.

Montovaný stropný systém
Všetky prvky stropu Ytong Ekonom sú ľahké, takže montáž zvládnu dvaja pracovníci. | Zdroj: Xella Slovensko

Pri strope Ytong Ekonom sa používajú pre priečne vystuženie a prepojenie doplnkové nízke vložky, kladené vo vzdialenosti 1 m (po každej štvrtej vložke), alebo podľa statického výpočtu. Ako priečne vystuženie použijeme betonársku výstuž 8 mm, ktorú uviažeme na horný prút nosníkov. Teleso komína musí okolo stropnej konštrukcie prechádzať voľne. Pokiaľ je v mieste komína navrhnutý nosník, je možné nosník skrátiť a podoprieť jeho koniec železobetónovou výmenou, obchádzajúcou teleso komína. Podobne ako pri komíne je možné vykonávať výmeny aj v iných prípadoch, napr. pri schodisku.

Montovaný stropný systém
V mieste doplnkových vložiek uložíme na hornú výstuž nosníkov, ako priečne stuženie a prepojenie, prepojovaciu výstuž priemeru 8 mm, zakotvenú do protiľahlých vencov pomocou hákov. | Zdroj: Xella Slovensko

Postupne ukladáme výstuž vencov podľa kladačského plánu. Táto môže pozostávať z vopred pripravených armokošov. Na prepojenie výstuže v rohoch alebo kútoch používame betonársku oceľ v tvare L v zmysle plánu kladenia. Akonáhle sú uložené všetky vložky a vykonané armatúry celej konštrukcie, porovnáme vodorovnú polohu stropu pomocou nivelačného prístroja alebo stavebného lasera. Strednú podporu navýšime o požadovanú hodnotu navýšenia, ktorá je závislá na rozpätí stropu. Predpísané polohy nosníkov dosiahneme ľahko pomocou nastaviteľných stojok podpornej konštrukcie.

Montovaný stropný systém
Použitý betón musí mať požadovanú kvalitu. Zmes musí byť plastická, nie však riedka. | Zdroj: Xella Slovensko

Pred betonážou montovaný strop odporúčame pri extrémnych letných teplotách navlhčiť vodou. Betónujeme betónom s predpísanou kvalitou. Ideálne je použitie čerpadla, prácu je ale možné vykonávať aj ručne. Betónovú zmes dôkladne zhutníme najlepšie ponorným vibrátorom.

Montovaný stropný systém
V čase dodávky musí byť na stavbe k dispozícii technická špecifikácia stropu, podľa ktorej pred vyložením skontrolujeme dodaný tovar. Optimálne je zabezpečiť vyloženie stropných nosníkov priamo z vozidla na korunu múru. | Zdroj: Xella Slovensko

Po zabetónovaní stropu Ytong Ekonóm je konštrukcia druhý deň pochôdzna a je možné vykonávať stavebné práce na ďalšom podlaží. Je však nutné dbať na to, aby nedošlo k preťaženiu montážnych podpier pod stropom. V priebehu prvého týždňa až prvých desiatich dní je potrebné betón vlhčiť. Podpernú konštrukciu je možné odstrániť najskôr po 28 dňoch, keď betón dosiahne zaručenú pevnosť a konštrukcia je nosná.

Pozrite si video:

Zdroj PR článok Xella Slovensko, spol. s r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.